Studie

Kurs i prosjektledelse – spar 10.000,–

Lett å søke, lett å lære

Har du lyst til å få bedre kontroll på prosjektledelse – til nesten halv pris?

Akkurat nå kan du få hele 10.000,– i utdanningsstipend. Det koster deg rundt 20 sekunder å fylle ut søknadsskjemaet.

 

Søk nå og

 • få studiet Diploma in Project Management for kun 12.500,– (ord. 22.500,–)
 • få kompetansebevis i prosjektledelse i oktober
 • studer på nett når det passer deg best

Søknadsfristen er 15. august.

"Kurset har gitt meg en større innsikt i prosjekt som fag og en strukturert måte å ta i bruk verktøyene som finnes der ute."
Kristin Omholt, Sykehusapotekene

Søk om stipend her

Det er ingen formelle krav for å kunne søke på stipend. Det eneste du må gjøre er å skrive en begrunnelse på hvorfor akkurat du trenger dette stipendet.

Søknadsfristen er 15. august.

Bli trygg på helheten i prosjektledelse

Savner du oversikt i prosjektene dine?

Kjenner du deg usikker på enkelte områder, og kunne tenkt deg en grundig gjennomgang?

Frykter du kanskje at du kommer til kort – eller risikerer å bli forbigått?

Studiet Diploma in Project Management gir deg kompetansen og papirene du trenger for å gå på jobb med rak rygg.

I tillegg får du et fleksibelt kursopplegg som gjør det enkelt å studere ved siden av jobb.

Lær alt du trenger for å

✔️ få oversikt og kontroll

✔️ bekrefte at du har kompetansen du skal ha

✔️ bli mer selvsikker på prosjektene du leder eller deltar i

✔️ håndtere problemstillinger som oppstår i prosjektene

✔️ gå på jobb med hevet hode

Få kurs i prosjektledelse på CV-en
– og et diplom som bekrefter kompetansen din –
kjapt og effektivt.

Tegn på at du trenger formell utdanning i prosjektledelse

✔️ Du har lyst på mer ansvar i prosjekter

✔️ Du er usikker på om du har nok kompetanse

✔️ Du ønsker mulighet til å klatre på karrierestigen

✔️ Du ønsker å oppnå større tillit på arbeidsplassen

✔️ Du ønsker å få kompetansen din formalisert

Kjenner du deg igjen i noe av dette?

Da er det gode sjanser for at kurset i prosjektledelse kan hjelpe deg.

Helt konkret – hva får du?

✔️ Et fleksibelt e-læringsstudie - logg på når som helst, hvor som helst

✔️  Kurstilgang i 12 måneder - legg opp løpet akkurat slik du selv ønsker

✔️  4 digitale workshops - still spørsmål og delta i diskusjoner (om du vil)

✔️  God variasjon - av teori- og videoleksjoner

✔️  Praktiske eksempler - pluss øvelser, sjekklister og quiz

✔️  Studieveileder - som svarer på praktiske og faglige spørsmål gjennom hele kursperioden

Og etter studiet?

Et anerkjent studiebevis for Diploma in Project Management fra Metier.

Hvordan går studieløpet?

Kurset i prosjektledelse Diploma er et nettstudium med en avsluttende multiple choice-eksamen.

Kurset er utviklet for at du skal kunne kombinere det med full jobb. Studer i ditt eget tempo, så lenge du er i mål innen eksamensdatoen (cirka 10 uker etter oppstart).

Som en del av studieløpet kan du delta på digitale webinarer. Her vil kursholderne ta for seg de 3 e-læringsmodulene, og du får mulighet til å spørre om det du lurer på. Enten du deltar eller ei, får du tilsendt opptak på e-post i etterkant.

"Gjennom dette kurset får man god innsikt og forståelse innen faget prosjektledelse. Kurset passer perfekt for deg som ønsker å oppdatere og formalisere din kompetanse."
Anette Ved

Dette lærer du i Project Management

E-læring kursmodul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Nettkurs: Prosjektledelse – oversikt og innsikt. Selvstudie mellom kick-off og webinar 1
Forventet tidsbruk: 30 – 40 timer

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Noe av det du vil lære:

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og terminologi
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster
Kick-off og Webinar 1: 16. september 2024

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Innføring av studieløpet og praktisk informasjon, samt gjennom e-læringsmodul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt
Sted: Teams

E-læring kursmodul 2: Prosjektledelse i praksis

Nettkurs: Prosjekledelse i praksis. Selvstudie mellom webinar 1 og 2
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Dette lærer du:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelsesteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering
Webinar 2: 24. oktober 2024

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Innføring i modul 2, Prosjektledelse og praksis, og Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 3: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Nettkurs: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter. Selvstudie mellom webinar 2 og 3
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet
Webinar 3: 27. november 2024

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Gjennomgang av modul 3, Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter, og Q&A
Sted: Teams

Webinar 4: 10. desember 2024

Tid: 09:00 - 12:00
Innhold: Oppsummering av e-læringsmodulene, forberedelse til eksamen. Q&A
Sted: Teams

Eksamen: 13. desember 2024

Online eksamen som tas hjemme via myMetier læringsportalen. 90 min/ 70 multiple choice spørsmål.

Supplerende studielitteratur

I tillegg til selvstudie vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

OBS: Denne litteraturlisten er ikke et krav for å fullføre kurset og bestå eksamen, kun et valgfritt supplement

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2017. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2015)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2016)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2020: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Hvem er kursholder? Møt Per Ståle

Per Ståle Lofnes, direktør

​Per Ståle har en Executive MBA med fordypning i prosjektledelse, og er en av våre mest erfarne og anvendte instruktører. Han holder kurs i prosjektfaget hver eneste uke og har en unik evne til å tilegne seg forståelse for kundens utfordringer. Han er sertifisert i PRINCE2®, MSP®, MoP®, PMP® og SAFe® Agilist.

Dette sier andre som allerede har gått kurset

Gjennomsnittlig vurdering:  
 11 vurderinger
avOle-Christian Johansen | JOHANSEN MEDIEPRODUKSJON onDiploma in Project Management

Faglig påfyll i ditt eget tempo.

avMette Dobler Hamre | Arendal Kommune onDiploma in Project Management

Lærerikt og mange gode poeng i utøvelse av prosjektledelsen

avAnette Hermann Vedvik onDiploma in Project Management

Gjennom dette kurset får man god innsikt og forståelse innen faget prosjektledelse. Kurset passer perfekt for deg som ønsker å oppdatere og formalisere din kompetanse.

avAnita Morch Slettebø | Asker kommune onDiploma in Project Management

Hvis man vil lære mer om prosjektstyring og gjennomføring så er dette kurset veldig fint bygget opp. Portalen er ryddig og oversiktlig, og det er en motiverende måte å jobbe seg gjennom pensum på. Det er et grunnleggende kurs, men jeg ser en stor fordel av å ha erfaring i fra prosjekter for å lettere relatere seg til pensum.

avLinn Førland onDiploma in Project Management

Dette kurset gir utbytte, er gjennomførbart ved fulltidsjobb og er brukervennlig å gjennomføre.

Side 1 av 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 
Vil du oppleve de samme gevinstene som disse deltakerne?
Og attpåtil få dekket 10.000,– av kursavgiften?

Metier logo hvit

Hvorfor velge Metier?

Metier har 40 års erfaring med prosjektledelse og er en stødig totalleverandør – vi leverer alt fra kurs til konsulenter innen fysiske prosjekter, virksomhetsutvikling og digitalisering.

Her får du kremen av kremen: best practice basert på erfaringene våre, pluss fagteori formidlet på en forståelig måte.

Etter endt studie får du tildelt et studiebevis for Diploma in Project Management som dokumenterer kompetansen din.

Vanlige spørsmål – lurer du også på dette?

Jeg har det travelt nok på jobb. Rekker jeg å gjennomføre kurset?

De aller fleste som melder seg på, gjennomfører og består eksamen med glans. Det er lagt opp på en fleksibel måte slik at du skal kunne sette deg ned og studere når det passer for deg.

Fra du får tilgang til kurset og frem til eksamensdagen, har du cirka 10 uker. Hvis du studerer effektivt, trenger du ca. 8 timer foran skjermen i uka. Fordel timene utover hele uka, eller invester én studiedag med fullt fokus.

Er studiet verdt prisen?

Skal vi tro tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere, er svaret et krystallklart «JA». Vi har tilpasset form og innhold – og har kommet frem til et opplegg som passer de aller fleste. Kursinnholdet er basert på faglitteratur og Metiers egen best practice etter 40 år som totalleverandør innen prosjektledelse. Og kursholderne får strålende tilbakemeldinger på både kompetanse og formidling. 

Hva sitter jeg igjen med etter kurset – helt konkret?

For å liste opp noe av det viktigste?

 

  • Du vil ha stålkontroll på hva som kreves for å lykkes i prosjektene
  • Du får bedre innsikt i kunde- og leverandørperspektivet
  • Du sikrer god kommunikasjon og samarbeid i prosjektet
  • Du får bedre forståelse for vanlige utfordringer og hvordan disse kan løses
  • Du blir tryggere på aktiv styring av fremdrift og resultater, som gir balanse mellom omfang/kvalitet, tid og kostnader.

  Og mer til!

Hvis jeg ikke står på eksamen – hva da?

Statistikken viser at kun 3 % ikke møter opp til eksamen eller ikke består. Kurset har varierte leksjoner med både teori og videoleksjoner, og du kan ta quiz underveis for å sjekke om du har fått med deg det viktigste.

Dessuten får du muligheten til å stille spørsmål og diskutere i digitale workshops. Og om det ikke var nok, har du en studieveileder som er tilgjengelig for spørsmål. Dette klarer du!

Jeg er redd jeg trenger mer tid enn 10 uker. Er det mulig å ta eksamen senere?

Hvis du ikke har anledning til å ta eksamen på den fastsatte datoen, så ta kontakt så finner vi en løsning.

Kan jeg fortsatt søke om studieplass dersom jeg ikke får stipend?

Svaret er kort og godt JA.

Søk om stipend her

Det er ingen formelle krav for å kunne søke på stipend. Det eneste du må gjøre er å skrive en begrunnelse på hvorfor akkurat du trenger dette stipendet.

Søknadsfristen er 15. august.