Business intelligence og analyse

I Metier har vi fokus på verdiskapning. For å lykkes med det må du ta de viktige beslutningene i virksomheten basert på et godt faktagrunnlag. Vårt team innen Business intelligence og analyse har lang og bred erfaring med å hjelpe virksomheter med å gjøre data om til innsikt.

Kort om tjenesten

Business Intelligence består av analyse, innsamling og visualisering av data for å utnytte verdien og gi innsikt.

For oss i Metier handler det i hovedsak om hvilken verdi dataene kan gi organisasjonen, og hvordan det kan understøtte prosesser og lette arbeidshverdagen til de ansatte.

Metier kan bistå i hele verdikjeden fra oppsett av dataplattform, innhenting av data fra kildene, klargjøre data for rapportering i dataplattformen, bygge rapporter i Power BI og governance rundt prosessene.

Tilnærming

Vi tilpasser en løsning som gir deg informasjonen du trenger for å ta riktige avgjørelser, nå og for fremtiden. Vårt team av spesialister bistår med å utnytte potensialet for verdiskapning basert på dine data gjennom moderne, skalerbare og funksjonelle analyseløsninger.

Kombinasjonen av Metier sin brede erfaring innen prosjektledelse og spisskompetanse innen Business Intelligence, gir et unikt utgangspunkt for å skape innsikt og verdi for din virksomhet. Vi hjelper deg i alle faser i din digitalisering av prosesser gjennom å analysere behovet i bedriften, og realisere dette gjennom rapporter i Power BI.

Verdi

Z

Automatisering

Muligheter for økt innsikt, effektivisering og en bedre arbeidshverdag gjennom automatisering
Z

Datadrevne beslutninger

Utnytte din organisasjons data til å ta rette beslutninger gjennom en datadrevet beslutningsprosess
Z

Skalerbar løsning

Skalerbar løsning tilpasset organisasjonens behov nå og for fremtiden
analytics discussion

Painpoints

Kjenner du deg igjen?

Dersom du kjenner deg igjen i noen av disse hodepinene håper vi du tar kontakt med oss.

 • Mange manuelle prosesser relatert til rapportering, som i prosjekter, månedsavslutningen, ESG og HR.
 • Rapporteringen gjøres manuelt i Excel-ark, og mye tid brukes på flytting av data, og på å finne riktig informasjon
 • Du ønsker å samle data fra forskjellige datakilder i en rapport, men er usikker på hvordan
 • Du har en Power BI-løsning, men
  • du tror du har uutnyttet potensiale
  • løsningen er bygget på utdaterte prinsipper og gir ikke innsikten dere trenger nå
  • løsningen er ikke skalerbar og fleksibel, og hver gang noe skal gjøres må du ha konsulentbistad (det skal ikke være sånn).
 • Du ønsker større grad av self-service og analyse
 • Endringer, som organisatoriske endringer, nye regulatoriske krav eller endringer i systemporteføljen, medfører behov for endring i rapportering
 • Du opplever behov for rådgivning, governance, implementering eller kurs.

Fra data til verdi

Med en strukturert og helhetlig tilnærming hjelper vi deg mot datadrevne beslutninger.

Dataplattform

En dataplattform samler data fra ulike systemer for å skape en helhetlig fremstilling, og "en sannhet" for virksomheten

Skreddersydde rapporter og dashboards

Vi hjelper deg å lage skreddersydde rapporter og dashboards tilpasset til organisasjonens behov, og omdanner data til verdifull innsikt.

Bedre analyser

Å automatisere og effektivisere rapportering gir ikke bare en bedre arbeidshverdag for organisasjonen, det gir også tid til analyse.

Datadrevne beslutninger

Vårt mål er å få mest mulig ut av organisasjonens data, slik at riktige beslutninger kan tas gjennom en effektiv datadrevet beslutningsprosess.

Fagansvarlige for Business Intelligence og analyse

Nicolay de Lange

Nicolay de Lange

Business Director, leder for business intelligence and analytics

Nora Thøgersen

Nora Thøgersen

Senior manager

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.