Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

helse

08. mars 2023

Metier har valgt å fornye partnerskapet med den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 26. - 27. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å fortsette samarbeidet med OBF.

Det er forventet 3000 deltakere i salen og over 10 000 vil følge konferansen på nett. Med et såpass bredt nedslagsfelt så er det ingen tvil om at dette er et viktig sted å være for å følge med på trender, nettverke med andre og dele erfaring. En viktig grunn til fornying av partnerskapet er verdien de ansatte i Metier får gjennom fysisk og digital deltakelse.

En viktig arena

Oslo Business Forum ble etablert av gründerne Marius Røed Wang og Christoffer Omberg i 2016. OBF har siden den gang vokst til å bli en av de viktigste konferansene for norsk næringsliv og trekker dyktige foredragsholdere hvert år.

Tidligere har de hatt blant annet Barack Obama, Randi Zuckerberg og Yuval Harari for å nevne noen. To av årets hovedforedragsholdere er forretningsmogul Sir Richard Branson og menneskerettighetsforkjemper Malala Yousafzai.

- Vi er veldig stolte av å kunne fortsette det gode samarbeidet med Metier, sier Fredrik C. Paulshus Dehli, Partner i Oslo Business Forum.

- For at Oslo Business Forum skal nå de langsiktige målene vi har satt så er vi nødt til å samarbeide med aktører i næringslivet som tør å utfordre, er fremoverlente og setter viktige temaer på agendaen. Her finnes det gode synergier og vi gleder oss til å fortsette å jobbe med Metier, både der Metier bidrar med sin ekspertise, men også et spennende samarbeid på kompetanseutvikling for ansatte i Metier.

- For oss er det viktig å delta på arenaer som dette, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier. Vi ønsker å holde våre ansatte faglig oppdatert og er opptatt av å hente inspirasjon om temaer som er i tiden. Og hva er mer i tiden enn å diskutere årets tema; “Thriving in Chaos”?

Kompetanseheving gjennom året

Oslo Business Forum er en viktig arena for erfaringsdeling og mingling med andre ledere og mellomledere. I tillegg er det en unik mulighet for kompetanseutvikling blant våre ansatte.

En annen viktig årsak til å fornye samarbeidet er nemlig at alle ansatte i Metier vil få tilgang til OBF+, som betyr at alt innholdet fra konferansen kan sees i 365 dager. Investeringen i OBF+ er med på understøtte Metiers fokus på utvikling og kompetanseheving for ansatte.

- Det at vi fornyer partnerskapet vil gi våre ansatte tilgang til dagsaktuelle og engasjerende foredrag, forteller Hilde Austbø, HR-direktør i Metier, I år som i fjor skal vi ha en samling på kontoret hvor arrangementet blir streamet, vi skal ha diskusjonssesjoner om teamer fra konferansen i etterkant, samt at flere av våre ledere og konsulenter vil delta på selve konferansen.

Thriving in Chaos

Temaet for årets konferanse er Thriving in Chaos. Krig, energikrise, turbulente markeder, inflasjon, falske nyheter og tiden etter pandemien gjør at mye oppleves som usikkert.

Samtidig har vi et ansvar for å drive virksomheter på en forsvarlig måte, som tar hensyn til mennesker og miljø. Vi må utvikle oss og finne nye måter å tenke på. Samtidig må vi sikre at valg vi tar i dag er noe vi kan stå for i morgen.

Noen av temaene som vil bli tatt opp er;

  • Hvordan kan vi oppnå virksomhetens foretrukne fremtid?
  • Hvordan bygge effektive team?
  • Hvordan kan vi omforme kapitalisme i en verden som brenner?
  • Hvordan nysgjerrighet og et mangfold av perspektiver bidrar til suksess
  • Og det blir en rekke foredragsholdere som adresserer innovasjon, reformasjon og distrupsjon

Noen av foredragsholderne som kommer er Amy Webb – futurist og mestselgende forfatter, Patrick Lencioni – mannen bak 5 dysfunctions of a team, Rebecca Henderson – kvinnen bak “Reimagining Capitalism”, Francesca Gino – Harvard professor og en autoritet på innovasjon og Aswath Damodaran fra Stern Busines School som skal fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss etter vår (virksomhets) alder.

Vi er spente på å høre på disse foredragsholderne og gleder oss til erfaringsutveksling på selve konferansedagen.

Les mer om årets konferanse her.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...