- Skulle ønske kunden ringte allerede når de fikk ideen

helse

13. mai 2024

Magne Lilleland-Olsen er ekspert på tidligfase. Han brenner for å få frem det riktige prosjektet. Det som koster det det skal koste, og svarer ut behovet på best mulig måte.

Magne er opptatt av forskning og empiri - den typen som har praktisk betydning.

- Jeg har alltid hatt slagside mot realfag, og har en kjemiutdannelse fra gamle NTH. I tillegg har jeg fag innen økonomi. Helt fra studiene har jeg syntes det var spennende å vurdere lønnsomheten i prosjekter.

Denne interessen har fått vokse og gro inn i alt Magne gjør hos oss i Metier.

Hos oss er Magne ansvarlig for Verdistyrt Prosjektutvikling, en metode som i hovedsak konsentrerer seg om tidligfase og hvordan vi kan få mest mulig ut av prosjektinvesteringene ved å gjøre det riktig fra start. Nå er han også sentral i utviklingen av Metier Project Excellence Framework, et rammeverk som tar komplekse prosjekter fra A til Å.

Hvorfor Metier?

Magne har tidligere jobbet med rådgiving og ledelse av prosjektering, før han valgte Metier.

- Etter hvert ville jeg spisse meg innen prosjektledelsesfaget. Det var derfor jeg begynte å snuse på Metier.

Fagmiljøet i Metier var godt kjent for Magne, og han hadde møtt på flinke folk fra selskapet i ulike sammenhenger.

- Nå når jeg har jobbet her en stund er det også noe av det jeg setter mest pris på; det er alltid noen her som kan mer enn deg om et tema. I tillegg kommer alle de medmenneskelige tingene. Det er god stemning her. Vi klarer å være profesjonelle samtidig som vi har lave skuldre. Vi jobber sammen og drar hverandre opp. Det er viktig.

Les også: Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

- Jeg mener bestemt at vi er veldig opptatt av kundeverdi

- Bonusen med å begynne her er også å komme veldig tett på de mest profilerte prosjektene og viktige valgene i Norge.

Magne har vært involvert i flere av prosjektene i milliardklassen i Norge. Han er ikke en som roper høyt, men i saker som handler om å koble behovet med investeringsprosjektet er han tydelig.

- Jeg ville aldri akseptert å ha vært med på at man bare legger igjen milliarder uten at man har kontroll på prosjektet og det behovet som skal løses. Om det betyr å levere en rapport som kan bety slutten på et prosjekt, så må vi gjøre det, sier han.

At et prosjekt stoppes som følge av en analyse vi har gjort, er ikke alltid populært. Men å ha kunden i fokus og å være ærlige og transparente er sentralt i Metier.

- Jeg mener bestemt at vi er veldig opptatt av kundeverdi. Vi tør å utfordre kunden på hva som trengs, og hva som ikke trengs.

Kundeverdi henger tett sammen med hva som er best for AS Norge, sier Magne. Det handler om hvordan vi bruker pengene våre, og hvordan begrensede ressurser brukes best mulig.

- Vi har hatt masse penger i Norge, men trenden er at skruen strammes til og at vi må være mye mer bevisste i pengebruken. Det betyr mer nøkternhet og å gjøre de rette prioriteringene. Om man søler bort penger i et enkelttiltak betyr det at andre gode formål ikke får penger.

Og for Magne ligger løsningen på prioriteringene i en god tidligfase.

- Kan ikke overvurdere viktigheten av en grundig tidligfase

I løpet av sin tid i Metier, har Magne bidratt i en rekke oppdrag som omhandler tidligfase – en del av prosjektet han understreker er alfa omega for prosjektets totale suksess.

- Aller helst skulle jeg ønske at kundene ringer oss allerede når de forstår at de har en idé eller et behov de trenger å løse. Vi kan ikke overdrive viktigheten av å jobbe grundig med de fundamentale problemstillingene allerede her, slik at man tar beslutninger på bakgrunn av de riktige tingene. Det er ikke slik at kundene blir satt i baksetet om de ber om hjelp i tidligfase, vi legger opp til grundig involvering fra første dag.

Magne understreker at det å sette kompetanse og innsats inn i det å komme i gang riktig, sparer deg for mye bry senere. I Verdistyrt prosjektutvikling, vårt tidligfase-rammeverk, ser vi at det er en forsvinnende liten andel av totalkostnaden som trengs selv for å legge et solid grunnlag.

- En grundig tidligfase handler om å gjøre de riktige tingene tidlig, ikke å dykke dypt i alt.

Hva skjer hvis man ikke har gjort grunnarbeidet?

- I verste fall ender du opp med helt feil prosjekt, og en løsning i andre enden som ikke på noen måte er optimal. I beste fall koster prosjektet mer og tar unødvendig lang tid, noe som både gir lavere verdi og forsinkede gevinster.

Metier gjør jobben med å lage et godt beslutningsgrunnlag, slik at kunden kan gjøre gode, informerte valg. Kunden har henda på rattet hele veien, forklarer Magne.

-Vi vil dytte bransjen fremover

Da Magne startet i Metier fikk han mulighet til å delta i et program som hadde stor påvirkning på bygg- og anleggsbransjen. I BA2015, et større initiativ som hadde som mål å forbedre effektiviteten i bransjen, fikk Magne fort ansvar for tidligfase.

- Interesse og litt tilfeldigheter er grunnen til at det var dette jeg havnet i da jeg begynte. Initiativet var igangsatt før jeg startet i Metier, og jeg fikk ansvar for en leveranse som var veldig interessant. Jeg har også hatt gleden av å bidra for Bygg21, som er et annet spennende program i byggenæringen.

Det at Metier ønsker å være en del av store, samfunnsnyttige initiativer, synes Magne er ekstra motiverende.

- Vi prøver å dytte bransjen fremover. Det viser at det går an å drive både utviklingsarbeid og kundearbeid i en konsulentvirksomhet.

Der det finnes interesse, er det muligheter

Noe av det Magne trekker frem ved Metier er alle mulighetene du har om du har et initiativ du har tro på.

- Det er mye som skjer. Og vi har en kultur og en ledelse som ønsker å være frempå. Så mulighetene dukker opp for oss som jobber her.

Det å kunne være med på arbeid som har tydelig innvirkning på samfunnet, og attpåtil gjøre initiativer bedre, er noe av det Magne setter mest pris på.

- Fra start har jeg vært med på å lage grunnlaget for beslutninger i store, viktige prosjekter som vi hører om i media ofte. Det er klart det motiverer.

Vil du bidra med å løse morgendagens utfordringer?

Begynner du å jobbe hos oss vil du ta del i et profesjonelt, dynamisk og fagsterkt miljø. For øyeblikket er vi på jakt etter erfarne konsulenter innen samferdsel, helse og offentlig forvaltning, i tillegg til konsulenter med prosjektkompetanse. 

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.