Bilfinger løfter kompetansen innen prosjektledelse

helse

20. august 2023

15 ingeniører fra Bilfinger E&P Nordics AS har allerede fullført trinn 1 i kompetanseprogrammet som skal løfte prosjektledelses- og prosjektgjennomføringskompetansen i selskapet. Dette er en langsiktig satsing for å heve kompetansen i organisasjonen, og dermed ha økte muligheter for å håndtere større prosjekter.

Programmet er delt i 3 nivåer med økende grad av spesialisering. Om en deltaker gjennomgår alle nivåene, kan hun eller han sanke totalt 30 studiepoeng.

Pilotprogram med 15 ansatte

Den første gruppen ut var en pilotgruppe med 15 deltakere. Blant disse er avdelingsledere, prosjektledere og ingeniører. Målet er at alle i organisasjonen gjennomgå trinn 1 som et minimum.

Bilfinger har utviklet programmet i samarbeid med Metier, som står for opplæring og kursing. Bilfinger så Metier som et naturlig valg da organisasjonen skulle inn i et langsiktig kompetansehevingsprogram.

– Metier er en anerkjent organisasjon innen prosjektledelse og -metodikk. Vi trengte en ekstern leverandør som kan kurse våre medarbeidere og hjelpe oss med å bli enda bedre på prosjektarbeid, forteller leder for Bilfinger Jon Aasen.

– Vi ser at økt satsing på kompetanseheving gir flere vellykkede prosjekter, bedre samarbeid i og mellom team, samt forbedret organisasjonskultur. Når Bilfinger E&P nå velger å investere i et tilpasset opplæringsprogram, investerer de også i sine medarbeidere, sier kursholder og direktør Ragnar Ek fra Metier.

Metier har utviklet et kursopplegg bestående av flere moduler, som er tilpasset Bilfingers behov i tett samarbeid med organisasjonen.

Les mer om virksomhetsutvikling og kompetanseheving her.

Kompetanseheving i 3 nivåer

Bilfingers kompetansehevingsløp er lagt opp i tre nivåer der nivå 1 er grunnleggende og tar for seg prosjektledelse generelt. Neste nivå går spesifikt inn i organisasjonens egne arbeidsmetoder og prosjektmodell.

– I nivå 2 går vi mer i dybden på de ulike fasene og fagområdene av et prosjekt, forklarer avdelingsleder for prosjektledelse i Bilfinger Karin Roheim.

Det tredje nivået gir 15 studiepoeng, og er spisset mot medarbeidere som spesifikt skal jobbe som prosjektledere. Her settes søkelys på lederrollen.

Pilotgruppen ble ferdig til sommeren, og nå på høsten starter en ny gruppe på nivå 1. Samtidig vil pilotgruppen begynne på nivå 2.

– Det er ikke alle som skal gjennomgå hele programmet. Dette vil være avhengig av hvilken rolle de har i prosjektorganisasjonen. Vi nominerer hvem som går videre til de neste nivåene, forteller Roheim.

Felles forståelse og økt faglig kompetanse

Kompetanseprogrammet er satt sammen av e-læring kombinert med gruppeundervisning og avsluttende eksamen. Det totale opplæringsprogrammet gir 30 studiepoeng i ledelse, og er et godt supplement på CV-en.

– Kompetansen kan i tillegg bygges videre til en master, sier Roheim.

Et av målene med kurset er at alle i organisasjonen skal ha en felles plattform og forståelse av hvordan Bilfinger ønsker at prosjektarbeid skal gjennomføres.

– Den faglige kompetansen er på alle måter på plass i vår organisasjon. I dette opplæringsprogrammet er vi opptatt av rolleforståelse og ønsker at ingeniørene våre skal øke kompetansen innen både prosjektgjennomføring og -ledelse, forteller Roheim videre.

Satser stort på opplæring

Bilfinger får stadig større prosjekter i porteføljen, da ikke minst innenfor grønn industri.

– Nye og større oppgaver krever mer av oss, og vi ser behov for å utvikle prosjektkompetansen, sier Roheim.

Organisasjonen ønsker også å holde på dyktige ingeniører, og å tiltrekke seg flere nye medarbeidere. Roheim slår fast at kompetanseheving og muligheter for faglig utvikling er attraktivt.

– Vi har tro på at Bilfinger blir en mer attraktiv arbeidsplass når vi satser på våre medarbeidere. Samtidig fører et slikt kompetanseløft til at vi blir en enda bedre tjenesteleverandør, og sikrer på den måten kvaliteten i tjenestene vi leverer.

Vil du lære mer om bedriftstilpasset opplæring?

Skjer verdiskapningen i din virksomhet gjennom prosjekter? Effektiv prosjektgjennomføring og evne til å realisere gevinster er i såfall avgjørende avgjørende for å nå selskapets strategiske målsetninger. Les mer om bedriftstilpasset opplæring her. 

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...