Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

helse

10. juni 2024

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med programmet er å sikre at alle som er involvert i Yaras prosjekter har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som kreves for å sikre vellykkede prosjektgjennomføringer.

- Vellykkede prosjekter er avgjørende for å realisere Yaras ambisiøse strategiske mål, sier Tommi Hevonoja, Senior Vice President for Projects & Technology i Yara. - Kompetanse og ferdigheter i prosjekter og prosjektledelse er forutsetninger for å sikre vellykkede prosjekter, uavhengig av hvilken organisasjon du tilhører, hvilken type prosjekt du jobber med, eller hvilken rolle du har i et prosjekt.

Basert på internasjonal beste praksis og skreddersydd for Yara

E-læringsprogrammet er basert på internasjonal beste praksis innen prosjektledelse og er skreddersydd for å møte Yaras spesifikke behov. Programmet er delt inn i to deler. Den første delen dekker generelle temaer som introduksjon til prosjekter og prosjektledelse, Yaras CVP, prosjektstyring, organisering, interessenthåndtering, kommunikasjon og samarbeid. Den andre delen fokuserer på mer spesifikke emner som arbeidsomfang, HMS, kvalitet, usikkerhetsstyring, tidsplanlegging og fremdriftsoppfølging, kostnadsestimering og kostnadsoppfølging, endringsstyring med mer.

- Vi oppfordrer alle prosjektledere og medlemmer av en prosjekteier-organisasjon til minst å ta del 1 av kurset. For personer som ofte er involvert som prosjektdeltakere eller prosjektledere, anbefales det å ta begge deler av kurset for å sikre at de får den fulle forståelsen og grunnleggende kunnskap om prosjekter og prosjektledelse, fortsetter Hevonoja.

En nøkkelinvestering for selskapet

Yaras opplæringsprogram i prosjektledelse er en nøkkelinvestering for selskapet. Som et globalt selskap innen planteernæring gjennomfører Yara en rekke prosjekter med ulike mål og interessenter. Effektiv prosjektledelse sikrer at disse prosjektene utføres på best mulig måte, innenfor budsjett, og i tråd med Yaras strategiske mål. Denne satsningen på kompetanseutvikling i prosjektledelse vil forbedre samarbeid, redusere risiko og optimalisere ressursbruk i prosjektene.

- Vellykkede prosjekter er en integrert del av å realisere Yaras ambisiøse strategiske mål. Prosjektkunnskap og ferdigheter, spesielt prosjektledelsesferdigheter, samt effektivt samarbeid med både interne og eksterne interessenter, er viktige komponenter for å levere vellykkede prosjekter, sier Johan Labby, Executive Vice President for Global Plants & Operational Excellence i Yara.

Ved å tilby denne opplæringen viser Yara sitt engasjement for kontinuerlig utvikling og forbedring av sine ansatte. Dette initiativet vil ikke bare bidra til å bygge en sterkere prosjektkultur og forståelse i selskapet, men også tiltrekke og beholde de største talentene.

- Vi oppfordrer alle Yara-ansatte som er involvert i prosjekter, uavhengig av type prosjekt og deres rolle, til å benytte seg av denne muligheten. Dette vil gjøre en forskjell for både den ansatte og Yara, avslutter Labby.

- Gjennom denne satsningen posisjonerer Yara seg som en aktør som er klar til å møte både nåtidens og fremtidens utfordringer med fornyet styrke og ekspertise. Vi er stolte av å være en del av denne reisen som spiller en viktig rolle i å forme en bærekraftig fremtid for Yara, sier Jon Arve Wålberg, Executive Director i Metier Academy & Project Systems.

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om hva vi kan tilby innenfor bedrifttilpasset opplæring her.

Bilder: Yara

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...