OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

helse

11. mars 2024

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens infrastruktur til å funke.

Bygge merkevare og fokusere på langsiktig utvikling

Et av OneCo sine hovedmål med satsingen er å bygge merkevare både internt og eksternt. Kompetanseprogrammet er også en del av OneCo sin langsiktige strategi for å utvikle og heve nivået av prosjektledelseskompetanse i organisasjonen. Når kompetansen til de ansatte blir formalisert, sender det et signal om at selskapet tar deres karriere på alvor. Dette tiltrekker ikke bare de beste talentene i bransjen, men det gir også en direkte effekt på tjenestekvaliteten som tilbys.

- Vi tror at kvaliteten på våre ledere påvirker arbeidet som utføres, og at vår suksess som en ledende aktør i stor grad avhenger av kompetansen til våre ansatte, sier Marius Gløersen som jobber med forretningsutvikling i OneCo.

- Norge trenger en pålitelig og sikker infrastruktur som tåler tøft vær, stor belastning og som har den beste teknologien. Høy kompetanse og kvalitet på montørbransjen som skal gjøre denne krevende jobben er avgjørende. Om vi skal fortsette å levere de beste løsningene til våre kunder, er vi nødt til å ha en høyt kvalifisert arbeidsstyrke som forstår de nyeste metodene og verktøyene innen prosjektledelse.

En investering i kompetanseheving bidrar til å bygge en god og felles prosjektkultur og -forståelse i OneCo. Gjennom tydeliggjøring av roller, ansvar, og myndighet i prosjektene vil forutsigbarheten øke og avvik vil minimeres.

Skalerbarhet og tilpasning

OneCo sine kompetanseprogram er utformet for å være skalerbart og justerbart over tid. Dette betyr at programmet kan tilpasses organisasjonens behov og endringer, og det kan enkelt utvides etter behov. Denne fleksibiliteten er avgjørende for å sikre at kompetansehevingen alltid er relevant og effektiv.

Støtte og utvikling av alle prosjektrelaterte målgrupper

Kompetanseprogrammet er ikke begrenset til bare en spesifikk gruppe ansatte. Det er utviklet for å støtte og utvikle alle prosjektrelaterte målgrupper i organisasjonen. Dette inkluderer prosjektledere, deltakere med ulike roller og ansvar, samt ledere, prosjekteiere, styringsgruppedeltakere, og områdeledere. Slik sikrer OneCo at alle får muligheten til å utvikle sine ferdigheter og kompetanse.

OneCo har med sin satsing klart å etablere et solid grunnlag for å takle utfordringene og mulighetene som bransjen står overfor. Gjennom å investere i opplæring og utvikling av ansatte, vil de sikre en felles forståelse av prosjektledelse og prosjektarbeid. Denne innsatsen vil utvilsomt bidra til å sikre OneCo sin suksess på lang sikt, samtidig som den styrker deres posisjon som en ledende aktør i bransjen.

- Valget av Metier som alliansepartner på kompetanse var enkelt, sier Birthe Nordseth som leder av organisasjon og bærekraft i OneCo. Metier har en dokumentert track-record innen opplæring og utvikling av prosjektledelseskompetanse, og deres tilnærming er i tråd med våre mål og verdier.

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om våre tilbud innen bedrifttilpasset opplæring her.

Bilde: OneCo

Har du lest?

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...