Gevinstene av bedriftsintern kompetanseheving innen prosjektledelse i Forsvaret

helse

10. august 2017

Forsvaret har siden begynnelsen av 90-tallet sett viktigheten av kompetansetiltak, og har siden den gang tilbudt sine ansatte et stadig mer helhetlig og målrettet utdanningsprogram innen faget prosjektledelse.

Etter nedlegging av forvaltningsskoler, nedbemanning og effektivisering i Forsvarssektoren var man nødt til å innhente ekstern bistand for å videreføre tilbudet. De siste 11 årene har Forsvaret samarbeidet med Metier om et helhetlig utdanningsløp kalt PRINSIX utdanningsprogram.

Programmet er beregnet for ansatte i forsvarssektoren, og belyser internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk som PMP og PRINCE2®, samt forsvars-spesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

Utdanningsløpet leder frem til Forsvarets interne sertifisering “Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell”. I tillegg gir deltakelse i programmet mulighet for inntil 30 studiepoeng.

Kollektiv oppfatning av samarbeid

Fagansvarlig for FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon), Prosjektplanavdelingen, Petter Eik-Andresen, forteller at utdanningsprogrammet har gitt forsvarssektoren en kollektiv oppfatning av hvordan de skal jobbe sammen - på strategisk nivå og helt ned til saksbehandlernivå.

- På mange måter kan man si at utdanningen har bidratt til og sikret at organisasjonen har holdt fokus på en av de viktigste prosessene i forsvarssektoren: fornyelse ved anskaffelse av materiell gjennom prosjekter, forteller Eik-Andresen.

- All større endring, innovasjon og nytenkning skjer gjennom store materiellanskaffelser. Forsvaret er teknologidrevet på svært mange områder, og kunnskapen vi får gjennom dette utdanningsløpet er derfor helt nødvendig for å kunne jobbe effektivt sammen.

Prosjektanskaffelser er en av hovedprosessene i Forsvarsmateriell og kontrakten med Metier er inngått på vegne av hele forsvarssektoren, dvs. Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt.

- Gjennomføring av prosjekter i offentlig sektor er komplisert og utfordrende med tanke på regelverk, lover og forskrifter. Dette gjelder i høy grad også prosjekter i Forsvaret. Prosjektleder må ha inngående kunnskap om hvilke bestemmelser og krav som gjelder for å påse at sikkerheten til brukere av militære systemer ivaretas.

Eik-Andresen forteller at utdanningen er et helhetlig opplæringsprogram hvor endringer blir implementert fortløpende gjennom den kontinuerlige forbedringssløyfen. Den pedagogiske modellen er utvidet, og inkluderer nå e-læring, annet selvstudiemateriell, faglitteratur, klasseromsundervisning og innleveringsoppgaver. Til slutt leveres en prosjektoppgave som har til hensikt å foreslå forbedringer eller stille spørsmål ved dagens praksis i forsvarssektoren.

PRINSIX utdanningen har som mål å:

  • Sikre profesjonell prosjektgjennomføring
  • Bedre samhandling på tvers i organisasjonen
  • Implementering av PRINSIX rammeverk, prosjektmetodikk
  • Tydeliggjøring av roller og ansvar
  • Beholde og tiltrekke dyktige prosjektressurser

Gevinstene

Eik-Andresen forteller at gevinsten av kompetansehevingen innad i bedriften hovedsakelig er felles prosesser som alle kjenner til, klare roller og ansvarsområder.

- Enkeltmedarbeideren vet hva han skal gjøre. Gevinsten er derfor at prosjektene går hurtigere, det oppstår mindre misforståelser, og det viktigste er kanskje at det reduserer usikkerheten når man jobber i prosjekt. Bedre samarbeid er et nøkkelord.

Har du lest?

Gokstad Akademiet og Metier: Nytt akademisk samarbeid

Gokstad Akademiet og Metier: Nytt akademisk samarbeid

Vi har inngått et nytt og svært spennende akademisk samarbeid med Gokstad Akademiet for å kunne levere praktisk utdanning i prosjektledelse. Gokstad Akademiet er en NOKUT-akkreditert fagskole etablert i Sandefjord i 2020. Gjennom Gokstad Akademiet får vi nå mulighet...