Slik har Rambøll fått gode resultater gjennom tilpasset prosjektopplæring

helse

03. september 2017

Riktig bruk av prosjektfaget er helt avgjørende for at Rambøll skal lykkes i sine prosjekter. Med 1200 ingeniører, arkitekter og konsulenter spredt utover Norge er det viktig at alle har tilstrekkelig kunnskap om faget, og ikke minst at alle har samme kunnskap og begrepsapparat.

I 2014 økte derfor Rambøll satsingen på bedriftstilpasset opplæring i prosjektledelse. I samarbeid med Metier bygget de opp prosjekt- og oppdragslederprogrammet som en del av Rambøll Academy.

Programmet består av sju ulike kursmoduler tilpasset forskjellige målgrupper samt den internasjonale prosjektsertifiseringen - PRINCE2®.

Opplæringsprogrammet har som hensikt å etablere en god forståelse for helheten i prosjektfaget, løfte prosjektkompetansen i Rambøll, samt gi ansatte karrieremuligheter innen prosjekterings-, oppdrags- og prosjektledelse.

Et felles begrepsapparat

Rambøll bistår både store prosjekter som det Nye Nasjonalmuseet for Statsbygg og InterCity Dovrebanen for Jernbaneverket, men også mindre prosjekter. HR-direktør i Rambøll, Camilla Eeg Skogstad, forteller at prosjektgjennomføring generelt har et stort fokus, og at kompetanseheving derfor er nødvendig for å oppnå gode resultater.

Rambøll har alltid praktisert prosjektlederkurs, men grunnlaget for samarbeidet med Metier bygget på et ønske om å satse enda mer, og ikke minst satse på noe nytt, forteller hun.

- Vi har alltid hatt prosjektlederkurs hos oss, men kombinasjonen av at antall kroner tapt i prosjekt gikk opp, og at vi hadde kjørt lenge på samme lest utløste et behov for å gjøre noe annerledes. Vi ville teste ut om det kunne hjelpe å øke tilbudet til våre ansatte med en utdannelse som også gir studiepoeng.

For Rambøll har det vært viktig å få mange gjennom det første kurset – «Grunnleggende prosjekt- og oppdragsledelse.

- Vi trengte et felles språk rundt det å styre prosjekter. Det er vanskelig å få til ellers når man har 17 kontorer rundt om i landet og folk ikke møtes.

Gjennom opplæringsprogrammet sikrer Rambøll at alle som er involvert i prosjektarbeid har en felles forståelse og et felles begrepsapparat, ikke bare prosjektlederne. Skogstad mener at opplæringsprogrammet er et viktig supplement til læringen som kommer gjennom prosjektarbeid. Hun forteller at de fleste som har fullført, eller som holder på å fullføre det øverste nivået er prosjektledere eller andre fra konsulentavdelingen som jobber med store og komplekse prosjekter. På de to første nivåene er det naturligvis en stor del som ikke nødvendigvis kommer til å jobbe med store, tunge prosjekter, men som allikevel drar god nytte av kunnskapen de får gjennom kurset.

Gevinstene

Skogstad har stor tro på at opplæringsprogrammet gir resultat, men peker samtidig på parallelle tiltak som har blitt gjort, noe som gjør det vanskelig å måle effekten av opplæringsprogrammet alene.

-Vi har gjort mange tiltak parallelt, så det er vanskelig å måle. Men vi har sett at tap av kroner i prosjekt har gått ned. Vi gjennomfører også kursevalueringer, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er gode. Mange sier det er nyttig, og anbefaler det videre.

Hun mener også at det er en gevinst at Rambøll oppnår nettverksbygging på tvers av selskapet.

- I tillegg er det motiverende og positivt at folk får dra på kurs og bruke tid på å utvikle seg, særlig sammen med andre kollegaer.

Om samarbeidet

Samarbeidet om et bedriftsinternt opplæringsprogram i prosjektledelse mellom Rambøll og Metier pågår fortsatt. Samtidig som utdanningsløpet prosjekt- og oppdragslederprogrammet ble bygget opp, ble det også implementert en ny prosjektstyringsmodell. Kursene har fungert som en kanal for å sette fokus på denne modellen.

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...