Slik har Rambøll fått gode resultater gjennom tilpasset prosjektopplæring

helse

03. september 2017

Riktig bruk av prosjektfaget er helt avgjørende for at Rambøll skal lykkes i sine prosjekter. Med 1200 ingeniører, arkitekter og konsulenter spredt utover Norge er det viktig at alle har tilstrekkelig kunnskap om faget, og ikke minst at alle har samme kunnskap og begrepsapparat.

I 2014 økte derfor Rambøll satsingen på bedriftstilpasset opplæring i prosjektledelse. I samarbeid med Metier bygget de opp prosjekt- og oppdragslederprogrammet som en del av Rambøll Academy.

Programmet består av sju ulike kursmoduler tilpasset forskjellige målgrupper samt den internasjonale prosjektsertifiseringen - PRINCE2®.

Opplæringsprogrammet har som hensikt å etablere en god forståelse for helheten i prosjektfaget, løfte prosjektkompetansen i Rambøll, samt gi ansatte karrieremuligheter innen prosjekterings-, oppdrags- og prosjektledelse.

Et felles begrepsapparat

Rambøll bistår både store prosjekter som det Nye Nasjonalmuseet for Statsbygg og InterCity Dovrebanen for Jernbaneverket, men også mindre prosjekter. HR-direktør i Rambøll, Camilla Eeg Skogstad, forteller at prosjektgjennomføring generelt har et stort fokus, og at kompetanseheving derfor er nødvendig for å oppnå gode resultater.

Rambøll har alltid praktisert prosjektlederkurs, men grunnlaget for samarbeidet med Metier bygget på et ønske om å satse enda mer, og ikke minst satse på noe nytt, forteller hun.

- Vi har alltid hatt prosjektlederkurs hos oss, men kombinasjonen av at antall kroner tapt i prosjekt gikk opp, og at vi hadde kjørt lenge på samme lest utløste et behov for å gjøre noe annerledes. Vi ville teste ut om det kunne hjelpe å øke tilbudet til våre ansatte med en utdannelse som også gir studiepoeng.

For Rambøll har det vært viktig å få mange gjennom det første kurset – «Grunnleggende prosjekt- og oppdragsledelse.

- Vi trengte et felles språk rundt det å styre prosjekter. Det er vanskelig å få til ellers når man har 17 kontorer rundt om i landet og folk ikke møtes.

Gjennom opplæringsprogrammet sikrer Rambøll at alle som er involvert i prosjektarbeid har en felles forståelse og et felles begrepsapparat, ikke bare prosjektlederne. Skogstad mener at opplæringsprogrammet er et viktig supplement til læringen som kommer gjennom prosjektarbeid. Hun forteller at de fleste som har fullført, eller som holder på å fullføre det øverste nivået er prosjektledere eller andre fra konsulentavdelingen som jobber med store og komplekse prosjekter. På de to første nivåene er det naturligvis en stor del som ikke nødvendigvis kommer til å jobbe med store, tunge prosjekter, men som allikevel drar god nytte av kunnskapen de får gjennom kurset.

Gevinstene

Skogstad har stor tro på at opplæringsprogrammet gir resultat, men peker samtidig på parallelle tiltak som har blitt gjort, noe som gjør det vanskelig å måle effekten av opplæringsprogrammet alene.

-Vi har gjort mange tiltak parallelt, så det er vanskelig å måle. Men vi har sett at tap av kroner i prosjekt har gått ned. Vi gjennomfører også kursevalueringer, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er gode. Mange sier det er nyttig, og anbefaler det videre.

Hun mener også at det er en gevinst at Rambøll oppnår nettverksbygging på tvers av selskapet.

- I tillegg er det motiverende og positivt at folk får dra på kurs og bruke tid på å utvikle seg, særlig sammen med andre kollegaer.

Om samarbeidet

Samarbeidet om et bedriftsinternt opplæringsprogram i prosjektledelse mellom Rambøll og Metier pågår fortsatt. Samtidig som utdanningsløpet prosjekt- og oppdragslederprogrammet ble bygget opp, ble det også implementert en ny prosjektstyringsmodell. Kursene har fungert som en kanal for å sette fokus på denne modellen.

Har du lest?

Atea satser stort på kompetanseheving

Atea satser stort på kompetanseheving

Hvordan får man en bedrift til å snakke samme språk, trekke i samme retning og ha en enhetlig, samkjørt bedriftskultur? Når vi snakker om kompetanseheving, tenker vi ofte at dette er et steg for den ansatte i å sikre seg en god karriereprogresjon, samtidig som det...

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på alle nivåer, ved å gi ansatte tilbud om utviklingsløp med...

Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

Metier har valgt å fornye partnerskapet med den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 26. - 27. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å...