Mot en mer robust vannforsyning i Oslo

helse

17. juni 2020

Metier skal bistå med prosjektledelse i Vann- og avløpsetatens prosjekt «Ny vannforsyning Oslo». Her skal vi blant annet bidra til å bygge en 19 kilometer lang råvannstunnel mellom Holsfjorden i vest og Huseby i øst. Tunnelen skal drives ved hjelp av to tunnelboremaskiner (TBM) som har en diameter på hele 5,2 meter. Tunnelstrekning er en viktig del i å sikre at Oslos befolkning fra 1. januar 2028 får to separate, fullgode vannforsyninger.

Prosjektet er stort og omfattende. Det skal bygges en tunnel som kan overføre vann fra Holsfjorden i Lier til Huseby i Oslo. Der vil det gjennomgå prosessering i et moderne renseanlegg, før det distribueres til byens innbyggere. Til denne distribusjonen planlegges det en rentvannstunnel fra Huseby i vest til Trosterud/Stubberud i øst av Oslo. Til enhver tid vil det nye anlegget produsere vann til mange av Oslos innbyggere. Skulle noe oppstå som gjør at det blir svikt i det eksisterende anlegget på Oset vil anlegget på Huseby ha nok kapasitet til å forsyne hele byen. Dette vil gjøre vannforsyningen trygg og robust.

Spesialkompetanse innen tunnelboring

Tunnelboring krever spesialkompetanse, og det å lage en vannforsyningstunnel er noe ganske annet enn for eksempel å lage en veitunnel. Sivilingeniør i anleggsteknikk og tilknyttet konsulent i Metier, Leon Eide, er en av prosjektlederne i prosjektet til 2027. Frem til da skal han sørge for at råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby gjennomføres trygt, med god kvalitet, i tillegg til på tid og budsjett. Med seg i arbeidet har han en kompetent byggherreorganisasjon som Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har bygget opp. Utlysning av konkurransen for bygging av råvannstunnelen er nettopp gjort, og når entreprenør er valgt starter det fysiske arbeidet. Forventet byggestart for råvannstunnelen er våren 2021.

Mann foran maskin

Et prosjekt med en tydelig miljøprofil

Det er altså to tunnelboremaskiner som skal benyttes til driving av råvannstunnelen. Dette er en teknologi for tunneldriving som har fått et lite comeback i Norge de siste 5-6 årene, etter å ha ligget på hyllen en lang periode. TBM-er har blant annet blitt brukt til Bane NORs prosjekter Follobanen og Nye Ulriken tunnel i Bergen, hvor Leon har vært involvert i byggeledelsen og prosjektledelsen på begge prosjektene.

Maskinene gir et sirkulært tverrsnitt, og fjellet drives ut på en mer skånsom måte enn ved boring og sprengning, som er metoden som oftest benyttes her til lands. Mens man borer installeres samtidig et betonghvelv, som gir sikring for de som jobber i tunnelen. I tillegg kan dette betonghvelvet gjøres vanntett, for å minimere risikoen for å senke grunnvannet over tunnelen.

— Dette er mitt tredje prosjekt siden 2014 hvor slike maskiner har blitt benyttet. Maskinene går på strøm, og sammenlignet med sprengladninger og maskineri på diesel, får man et bedre arbeidsmiljø for de som jobber i tunnelen. Den mekaniserte metoden legger opp til en industriell produksjon av tunnel, og kan gi høy fremdrift dersom grunnforholdene ligger til rette for dette, sier Leon Eide.

Oslo kommune har et høyt fokus på miljø, og det vil stilles flere strenge miljøkrav i kontrakten for råvannstunnelen. Blant annet skal lokomotivene som frakter utstyr og personell inn og ut av tunnelen under drivingen gå på batteri, og det stilles også krav om at øvrige maskiner og utstyr er fossilfrie. De aktuelle tilbyderne for jobben vil også bli evaluert på flere punkter innenfor miljø.

Et dyktig miljø

Det mest spennende ved prosjektet for sin egen del, synes han er å få jobbe sammen med alle de engasjerte og dyktige folkene som er involvert i prosjektet. I tillegg er det givende å kunne få brukt sin kompetanse, erfaring og profesjonelle nysgjerrighet til det ytterste, i et prosjekt som er med på å bygge kritisk infrastruktur til hovedstaden.

— Dette er en teknisk utfordrende tunneljobb. Det er utfordrende geologi, og det blir viktig å få kontroll på grunnvannet. Dette skal vi oppnå med høyt fokus på forinjeksjon og med vanntett betonghvelv i de mest sårbare områdene. I tillegg stiller vi høye krav til erfaring og kompetanse hos de som skal utføre jobben, sier Leon, og understreker at han er trygg på at metodene og utstyret som vil bli brukt vil sikre et godt resultat.

Vi ser frem til å se hvordan prosjektet skrider frem mot 2028, og er veldig glade for å bidra til et prosjekt med tydelig miljøprofil og som har stor samfunnsnytte for Oslos borgere når det er ferdigstilt og i drift, 1. januar 2028.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...