Autosys: Motorvognregisteret viker for moderne system etter 40 års tjeneste

helse

29. juni 2020

Metier har jobbet tett sammen med Statens Vegvesen siden 2012, og har siden 2014 vært særlig involvert i prosjektet Autosys kjøretøy, et nytt og innovativt IKT-prosjekt som skal erstatte Motorvognregisteret (AMV) fra 1980-tallet.

Helgen hvor Motorvognregisteret ble skrudd av etter 40 års tjeneste var nøye planlagt. En uke før produksjonssettingen av den nye løsningen måtte planene revideres for å kunne gjennomføre hvis koronasituasjonen utviklet seg. Da landet gikk i unntakstilstand dagen før produksjonssettingen og all kommunikasjon ble digital over natten, ble den nye planen brukt for å sikre at prosjektet likevel fulgte den opprinnelige tidsplanen. Den nye løsningen, Autosys kjøretøy, stod tilgjengelig for alle brukerne fra tidlig om morgningen, mandag 16. mars. Her kan du lese om prosjektets milepæler og produksjonssettingen av et av de mest komplekse IKT-systemene i offentlig sektor.

Modernisering av 40 år gammelt system

Den teknologiske plattformen som lå til grunn for Motorvognregisteret var utdatert og nærmet seg slutten av sin levetid. Autosys kjøretøyprosjektet ble derfor igangsatt for å sørge for effektiv registrering og godkjenning av nye og brukte kjøretøy. Disse aktivitetene innebærer stor grad av samhandling med andre etater og partnere, og berører selvbetjeningsløsninger landet over. Interessentanalysen tidlig i prosjektet identifiserte over 800 ulike interessenter som blir berørt av prosjektet på et eller annet vis, blant annet gjelder det Skatteetaten, Politiet, forsikringsselskaper og kjøretøyforhandlere. AMV hadde sameksistens med over 20 tilgrensende systemer da det ble skrudd av. 

Metier kom om bord i prosjektet i 2014 for å utarbeide et nytt styringsdokument sammen med Statens Vegvesen, og i dialog med blant annet Finansdepartementets. Da det nye, sentrale styringsdokument stod ferdig etter planen sommeren 2015, fikk prosjektet en Stortingsgodkjent gjennomføring frem til 2021. Når alle tjenestene er ferdig utrullet i 2021 har prosjektet en beregnet samfunnsøkonomisk nytteverdi på 6,1 milliard kroner.

God kommunikasjon gjennom organisasjonsutviklingsprogram

Når kostnadsrammen var innvilget startet prosjektet Initieringsfasen, hvor fokus var å få på plass maler, prosesser, metodikk og verktøy for å støtte oppunder prosjektet gjennom levetiden. I tillegg ble det anskaffet en utviklingsleverandør.

Etter anskaffelsesperioden var over, var noe av det viktigste å sikre effektiv samhandling og en god kultur blant de mange prosjektdeltakerne på tvers av kunde og utviklingsleverandør. Det har nemlig vært til sammen over 110 årsverk i prosjektet gjennom levetiden. Teresa Edland, direktør i Metier mener dette har hatt stor effekt på prosjektets evne til å levere i henhold til mål og plan.

- Prosjektet utarbeidet et spesialtilpasset organisasjonsutviklingsprogram for utvikling av samhandling og felles kultur i prosjektet. Kulturbyggingen i prosjektet var og er sentral for effektiv samhandling, samt implementering og etterlevelse av gjennomføringsmodellen, sier Teresa.

Et slikt prosjekt er særlig avhengig av god bruk av metodikk og valget falt på smidig prosjektstyring basert på PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITPP og Scrum. Konsulentene fra Metier bistod med å tilpasse, implementere og kontinuerlig forbedre gjennomføringen basert på valgt metodikk.

Digital kommunikasjon for samhandling gjennom produksjonssetting og garantiperiode

Da landet stengte for fysiske møter 12. mars, kunne det fort blitt hett i prosjektteamet. Rine Hoem, direktør i Metier forteller om opplevelsen den siste helgen før det nye systemet var oppe.

- Produksjonssettingen av Autosys kjøretøyprosjektets leveranse ble ikke helt som vi hadde forestilt oss med lock-down av Norge den dagen vi skulle produksjonssette, sier Rine. Men, ikke mindre var det en utrolig god følelse å nå det prosjektutløsende målet og kunne opprettholde produksjonssettingen, til tross for korona, takket være fremoverlent prosjektorganisasjon som hadde vært føre var og planlagt med produksjonssetting og garantiperiode fra hjemmekontor i forkant.

Det gjør oss stolte at en så kompleks produksjonssetting forløp etter planen, midt i en krevende tid og gjennom digitale kanaler.

Prosjektleder for Autosysprosjektet i Statens vegvesen, Erik Johannessen sier det slik:

-  Med god planlegging, kompetente, motiverte og målrettede prosjektdeltagere og interessenter er det meste mulig.

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.