Første kontorlokale med innebygget smittevern i privat sektor?

helse

29. oktober 2020

Hvordan ser kontorhverdagen ut etter Korona-pandemien? Ingen vet det for sikkert, men de fremsynte skisserer scenarier og tilpasser sine produkter og tjenester deretter. En av dem er eiendomsutvikler Hathon. Kontorbygget Hausmanns Hus var allerede ferdig med forprosjektet da koronaen traff landet. Likevel startet de en utredning av hvordan bygget kan tilrettelegge for smittevern, som første private eiendomsutvikler i Norge.

– Hausmanns Hus utformes etter et systematisk arbeid med smittevernstiltak for kontor- og publikumsrettede bygg, sier Olav Engebret Thon, daglig leder og eiendomssjef i Hathon.

Godt smittevern gir lavere sykefravær

Etter et samspill mellom byggherre Hathon, totalentreprenør J.I. Bygg, prosjektledelsen fra Metier og smittevernseksperter fra Norconsult ble det utviklet en tiltaksplan for smitteverntiltak. Ved oppstarten av prosessen var det uvisst hvor lenge pandemien ville vare. Det man derimot visste var at mye av egenmeldt og legemeldt sykefravær kan spores tilbake til forkjølelse og influensa. Sykefravær som godt smittevern kan påvirke.

I et gjennomsnittsår får 5-10 % av voksne influensa, gjerne konsentrert mellom jul og uke 12, i følge FHI. Mange får også en forkjølelse i løpet av sesongen. Denne relativt lille prosentandelen blir det penger av når det er ganget med antall sykedager og sett over år. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2018 for å finne en influensasesong med nærmere 20 % med influensatilfeller, for ikke å snakke om påvirkningen vi opplever fra korona. Ordinært sykefravær har gått ned under pandemien, og er en av flere grunner til at bygg med innebygget smittevern kan være en helsefremmende og viktig for kontinuitet i bedriftene gjennom høst- og vintersesongen.

Et inkluderende bygg

Korona har på mange måter fremhevet at selv tilsynelatende friske og spreke kolleger kan være mer utsatt for influensa og luftveissykdom. Kollegaen som «bare» har astma eller diabetes, den gravide i 12. uke, hun som har en kronisk lidelse og seniorkollegaen har måttet ta ekstra hensyn til egen helse det siste halvåret. Mange kan kjenne seg igjen i å ha gått på kontoret når man «bare var pjusk», før korona. Å ha godt smittevern på arbeidsplassen er derfor også å være en inkluderende arbeidsgiver.

Arbeidsplassen for fremtiden kan ta mange former. Noen liker Microsoft Teams og nye måter å jobbe på, andre er lei og ønsker seg tilbake til kontoret. Hausmanns hus er derfor laget som en møteplass og en plattform for kulturbygging og tilhørighet, uavhengig av hvordan kontorets fremtid ser ut. Leietakerne kan selv velge å ta opp eller ned vegger, lage cellekontor eller på andre måter tilpasse plassen – men i bunn ligger det et godt grunnlag for en sosial og trygg kontortilværelse.

Lærte av sykehusene

Tiltaksplanen bygger på prinsipper de fleste av oss har blitt godt kjent med siste halvår, mens flere av løsningene er nyskapende. Tiltakene skal begrense kontakt- og luftsmitte, noe som er forebyggende for virusinfeksjoner som forkjølelse og influensa.  Og hvorfor skulle man ikke lære fra sykehusene, som har bygg som på mange måter er designet for smittevern?

Å tilrettelegge for mindre kontaktsmitte fra overflater handler særlig om færre kontaktflater og god tilgang på håndvask. En kontaktfri inngang etterfulgt av mulighet for håndvask utenfor toalettområdene, vil gjøre at man kan sørge for å ikke ta med bakterier inn i bygget. Det ses også på tiltak som kan oppfordre til bruk av trappen som adkomst til de 7. etasjene, for å unngå heisen i morgenrushet til fordel for en pulsøkning.

Områder som gir rom for avstand og med god flyt er spesielt viktig der større forsamlinger oppholder seg samtidig, som i kantine, inngangsparti og møterom. Blant annet vil de sosiale sonene gi rom for avstand når alle hente seg en kaffe mellom kl 08.00 og 09.00.

– Tar brodden av 90%

Hausmanns hus er tenkt oppført som et smartbygg. I byggets interne mobilapp vil leietakerne få tilgang til funksjoner som samlet sett reduserer antall nødvendige kontaktflater. Det gjelder eksempelvis adgangskontroll, møteromsbooking og matbestilling, for å nevne noe. Kontaktløse dører vil bygget også ha. I romslige sosiale soner vil det også finnes informasjonspaneler og bygget får særlig fokus på gode rengjøringsprosedyrer.

God ventilasjon reduserer risikoen for luftbåren smitte. Korona smitter mest ved berøring, mens andre typer virusspredning kan reduseres gjennom god ventilasjon. Opprenskning av romluft og relativ fuktighet er sentrale faktorer for å lykkes med god ventilasjon og gir et helsefremmende bygg.

– Det vurderes tiltak på ventilasjonen for å hindre luftbåren smitte – som UV-belysning, kullfilter og varmegjenvinning som hindrer omluft, sier Einar Aaseth, prosjektleder fra Metier.

– Samlet sett tar disse tiltakene brodden av 90%. De siste 10 prosentene koster mye og effekten er usikker, sier Olav Engebret Thon.

Et bygg for kontor 2.0

Hausmanns Hus skal være den sosiale, trygge og sentrale møteplassen for de 600 som skal ha det som sitt arbeidssted ved ferdigstillelse ved årsskiftet 2022/23.

Metier ivaretar prosjektledelsen for Hathon i forprosjektfasen og i gjennomføringsfasen. Einar Aaseth og Magnus Morken i Metier leder prosessen med å transformere Hausmannsgate 21 til et fremtidsrettet, fleksibelt, bærekraftig og attraktivt kontorbygg for utleie.

Les mer om bygget i Aftenposten, fra 26.10.2020

Om Hausmanns hus

Hausmanns hus ligger i et område i stor utvikling og hvor et bredt utvalg aktiviteter og spisesteder finnes rett utenfor døren. Med gangavstand til det meste, 120 sykkelparkeringer og god mobilitet er Hausmanns hus et godt sted å jobbe. Bygget er rehabilitert på en slik måte at ulike arbeidsmiljøer kan tilrettelegge for egen hverdag og svært fleksibelt bygg.

Bygget kombinerer et systematisk arbeid med smittevernstiltak med en lun atmosfære som inviterer til sosiale sammenkomster og inspirerende arbeidsdager.

I seks etasjer på totalt 11.000 kvm vil 600 arbeidsplasser eie rom ved ferdigstillelse ved årsskiftet 2022/23. Gården blir sertifisert til BREEAM - NOR Excellent og gård - eier jobber i henhold til ISO 14001, ledelsessystemet for miljø.

  • Byggherre: Hathon
  • Totalentreprenør: J.I. Bygg
  • Prosjektledelse: Metier
  • Rådgivende ingeniør VVS og rådgiver for smittevernstiltak: Norconsult
  • Arkitekt: Hille Mellbye

Les mer her: www.hausmannshus.no

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.