Sykehuset Østfold: Bedre pasientsikkerhet med app for blodprøvetaking

helse

03. november 2020

Sykehuset Østfold er langt fremme innen helseteknologi i Norge, og jobber systematisk med å automatisere og digitalisere sykehuset. Ved manuelle rutiner er det alltid en viss sannsynlighet for at noe blir feil. IT-løsninger kan hjelpe med å skape en tryggere hverdag for pasienter og helsepersonell, og redusere feil. Som en del av sin digitaliseringsreise har Sykehuset Østfold utviklet en app sammen med Sykehuspartner, WSP, Imatis og Metier, som gir enda bedre kontroll på de om lag 500 daglige blodprøvene ved sykehuset.

Eneste sykehus i Norge med rolletelefoner

Som eneste sykehus i landet har Sykehuset Østfold valgt å ha rolletelefoner. Når en kliniker kommer på jobb på sykehuset plukker de opp en rolletelefon, logger på med sin rolle og får opp tilhørende tilganger og systemer. Rolletelefonen og det underliggende systemet for laboratoriedata, LabVantage Medical Suite (LVMS), er viktige byggesteiner for å lykkes med en trygg og enkel app for blodprøvetaking.

- Alle beskjeder mellom personell, hvor du før måtte ringe telefoner, går via rolletelefonen, sier Helge Stene-Johansen, direktør for fag og utvikling ved Sykehuset Østfold og prosjekteier for blodprøveappen. Det handler om å raskt dele informasjon, på tvers av funksjonene og sykehuset. Du får varslinger fra medisinsk-teknisk utstyr og om at prøvesvar foreligger

Fra hvem, av hvem og når?

Sykehuset i Østfold har såkalt desentralisert blodprøvetaking, som vi si at med unntak av på barn, i psykiatri og ved akutte hendelser er det sykepleiere som tar blodprøvene. På rolletelefonen har sykepleierne en app ved navn Mobilix, utviklet av Imatis. Etter produksjonssetting i Q2 2021 får sykepleierne og laben tilgang på en utvidelse i appen som vil brukes til blodprøvetaking. Appen er enkel å bruke:

 

- Pasientgevinsten er at det tas riktig blodprøve av riktig person, til riktig tid. Du får en varsling om du prøver å ta prøve av feil pasient, sier Helge.

Appen benytter NFC-teknologi, som betyr at prøvetaker «tæpper» telefonen mot eget ansattkort. Etter man har registrert ansattkortet, sjekkes det mot ansattregisteret og rettigheter den utførende har.

Pasientarmbånd er noe alle pasienter er utstyrt med, og gjør at appen kan registrere pasient ID-en, forsikre at man har riktig pasient og at det finnes en tilhørende rekvisisjon på pasienten. Av hensyn til pasientsikkerheten lagres ikke opplysningene i appen.

- Appen vil gi bedre pasientsikkerhet og pasient-ID-sikring, sier Anne-Kathrine Palacios, avdelingssjef ved Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold.

Til sist skanner man blodprøveetikettene, som også kan knyttes tilbake til rekvirerende lege og selve blodprøven. Prøvetakeren kan også oppgi informasjon om at pasienten faster eller ved andre forhold laben burde få informasjon om.

Lettere å samhandle på tvers

– Det som er veldig fint med appen er at du vet nøyaktig klokkeslett, hvem som har tatt prøvene og at du har fått riktig antall glass. Blodprøver er ferskvare, og noen prøver må inn i maskinen innen det har gått en time, mens andre kan vente lenger, sier Anne-Kathrine.

- I dag printer man ut en remse med blodprøveetiketter. Om den printes kl 6 og de tar prøven kl 9, så ser ikke vi i laben det nøyaktige klokkeslettet for prøvetakingen, utdyper Anne-Kathrine. Om en analyse krever rett tidspunkt ringer vi til sengetunet for å finne sykepleieren som printet etiketten, og få vite når prøven ble tatt. Klarer vi ikke å bekrefte det må en ny prøve tas. Det slipper vi med denne appen.

Appen bidrar dermed til å redusere ressursbruk knyttet til dobbelttaking av blodprøver og kan bidra til at pasienten raskere får sine prøvesvar. I tillegg muliggjør den enklere samhandling mellom sykepleiere og lab. For eksempel kan man bestille assistanse fra laben ved behov for etterstikk. Da kommer disse behovene opp på en stor tavle i laben som kalles Imatis-tavlen, med pasientens lokasjon.

- Da tar en fra labben med seg rolletelefonen og går til pasienten. Bioingeniørene kjenner jo ikke nødvendigvis pasientene, men appen gjør at de kun vil trenge å ta frem rolletelefonen, skanne ID-kortet, pasienten og så glassene og likevel vite at det er riktig pasient, sier Anne-Kathrine.

Som et ledd i at sykehuset har akkreditert og desentralisert blodprøvetaking har laben opplæring og internrevisjon av sykepleierne ved sengetunene. Appen vil gjøre dette arbeidet lettere og mer presist.

-  Du øker kvaliteten i opplæringen. Om man kanskje ser at det dreier seg om 1-2 personer som trenger mer opplæring, kan vi gå mer konkret og spesifikt inn og se hvordan vi kan bistå de to.

Et godt samarbeid

Det er flere aktører som har gjort prosjektet vellykket.

Sykehuspartner leverer LabVantage Medical Suite (LVMS) sammen med Whitelake SoftwarePoint (WSP), som er en av grunnpilarene som må til for at appen skal fungere. Kort fortalt er det et standardisert datasystem som understøtter laboratorievirksomheten.

Som første sykehus ut i Helse Sør-Østs prosjekt Regional laboratoriedataløsning innførte Sykehuset i Østfold systemet LVMS innen fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi under våren 2015.

I tillegg er blodprøveappen en del av appen Mobilix som har mange bruksområder ved sykehuset, og er levert av Imatis.

- Imatis er leverandør av helselogistikken vår og av selve blodprøveappen, sier Helge Stene-Johansen.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Imatis og Sykehuspartner, sier Finn-Gustav Skofteland i Metier, som har vært prosjektleder for appen. Imatis har vært veldig fokusert på å gjøre det enkelt og brukervennlig, og vi kunne ikke gjennomført dette uten Sykehuspartner.

Langt fremme innen helseteknologi

Sykehuset i Østfold har digitalisering og automatisering på agendaen. Blodprøveappen er en del av programmet sykehuset har satt opp for å lykkes med det.

- Denne appen er en del av automatiseringen og digitaliseringen som skjer ved vårt sykehus og i Helse Sør-Øst generelt. Føringer fra nasjonal helseplan og ned til regionale føringer er at vi skal digitalisere helsevesenet, sier Helge.

Denne reisen har sykehuset i Østfold tatt på alvor. Dette har gitt resultater.

HIMSS Electronic Medical Records adoption model sier noe om adopsjon og bruk av datasystemer rettet mot behandling av pasienter. På HIMSS-åttestegsmodell er sykehuset i Østfold på nivå 6. Det betyr at de er blant de beste i verden til å ta i bruk denne typen datasystemer og ett av to sykehus i Norden på dette nivået. Foruten elektronisk pasientjournal krever det systemer for å ta beslutninger og for kontroll og varsling.

- I de nye reglene for å oppnå en HIMSS 6-skår ligger det enda mer om dette med automatisering. Blant annet av applikasjoner for å ha bedre pasientsikkerhet og effektivitet i daglig klinisk bruk, sier Helge avslutningsvis, og røper at det er flere spennende prosjekter på gang ved sykehuset.

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...