Verdens første kommersielle fabrikk for omgjøring av avfallsplast til høyverdiprodukter

helse

13. januar 2021

Plast på avveie er et stort miljøproblem. Det havner i skogen, i havet og langs veien, og skaper en rekke utfordringer for fauna og flora. I dag er materialgjenvinning med sortering, oppmaling og omsmelting til nye produkter «State of the art». Hovedproblemet er at kvaliteten på plasten som gjenvinnes er dårlig, noe som sterkt begrenser anvendelsesmulighetene. Dette ville det norske, børsnoterte selskapet Quantafuel gjøre noe med.

Quantafuel er et norsk børsnotert selskap med ambisjoner om å bli verdensledende innen omdanning av plastavfall. Med egenpatentert teknologi skal de bidra til at en betydelig del av plastavfallet omdannes til kommersielle høyverdiprodukter som blant annet selges til petrokjemisk industri, for å lage nye plastprodukter. Prosessen omtales som kjemisk gjenvinning og kvalifiserer som den høyest prioriterte form for gjenvinning av EU.

Quantafuel bidrar til å løse det globale problemet med plastavfall ved å senke utslipp, redusere forurensing og minske mengden avfallsplast som ellers ville blitt sendt til forbrenning eller tradisjonell materialgjenvinning.

Innovativ teknologi gir høy verdi

Quantafuel har nå bygd verdens første anlegg for kjemisk gjenvinning av avfallsplast på Jylland.

Anlegget er et komplekst industrianlegg bestående av et plastmottak, en pyrolysereaktor, en katalysatorpark, en destillasjonskolonne og en tankfarm.

Teknologien Quantafuel har utviklet er basert på pyrolyse og katalyse. Pyrolyse er oppvarming uten tilførsel av luft, dvs oksygen. På mange måter tilsvarer det funksjonen man finner i moderne stekeovner med en pyrolysefunksjon som rengjør sotbrent fettsøl. Katalyse omdanner gassen fra pyrolysereaktoren til høykvalitets olje ved at langkjedede hydrokarboner med ulike kompliserte strukturer, omdannes til rettlinjede hydrokarboner.

Det unike med anlegget i Danmark er katalysatorparken som etterbehandler gassen fra pyrolysereaktoren til olje av høy kvalitet. Dette kan inngå i kommersielle produkter, men med den store forskjellen at utgangspunktet er et avfallsprodukt.

Mange har forsøkt å omdanne plast til olje av kommersiell høy kvalitet, men ingen har til nå klart det. Hele 80 % av plasten blir omgjort til oljeprodukter av høyeste kvalitet. Quantafuel har dermed utviklet en teknologi som gjør det mulig å gjenvinne vesentlig mer av avfallsplasten til produkter med høy verdi, sammenlignet med tradisjonell mekanisk resirkulering.

Et unikt prosjekt med stor samfunnsnytte

Byggearbeidene startet i 2018 og de første tonnene med olje ble produsert i september 2020. For å sikre en profesjonell og trygg prosjektgjennomføring, ble det inngått et samarbeid med Metier, som har bidratt med prosjekteringsledelse og i den siste fasen, prosjektledelse.

I drift vil anlegget inneholde brann- og eksplosjonsfarlige væsker og gasser. Dette har satt høye krav til sikkerhet i prosjektering og under igangkjøring. Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.

- Dette er et unikt, nytenkende og komplisert anlegg, sier prosjektleder fra Metier, Per Morten Lefdal. Ikke minst vil fabrikken spille en viktig rolle i kampen mot det globale avfallsproblemet, og det er givende å få være prosjektleder i et så viktig prosjekt.

Les mer om Quantafuel her.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...