Inngår samarbeid for å møte fremtidens behov for digitalisert bygglogistikk

helse

29. juni 2021

Produktivitetsveksten i byggebransjen er lavere enn i nærmest alle andre bransjer. Det er det mulig å gjøre noe med, om man kombinerer kunnskap fra produksjonsindustri med et godt IT-verktøy. Metier har inngått samarbeid med svenske Myloc® Construction, leverandør av software for digitalisert bygglogistikk, som nettopp oppfyller disse kriteriene. Erfaringene fra Sverige viser at bruk av systemet bidrar til produktivitetsvekst på så mye som 20%, og nå skal de to aktørene hjelpe byggherrer med det samme i Norge.

Inngår strategisk samarbeid om digitalisert bygglogistikk

Myloc leverer systemet Myloc® Construction, et standardisert bygglogistikk-system som gjør det enkelt å ha kontroll på bygglogistikken. Metier er involvert i en rekke prosjekter i Bygg- og anleggsnæringen og skal bistå aktørene på byggeplassen med onboaring og bruk av systemet. Sammen vil de gjøre det lettere å hente ut gevinstene man kan oppnå gjennom bedre logistikk.

- Systemet kan hjelpe byggherrer til å få bedre logistikk på byggeplassen, sier Jan Eklund, leder av Construction-avdelingen i Metier. Det kan gi mindre skader, bedre ressursutnyttelse og er en mer bærekraftig måte å jobbe på, for å nevne noe.

- Vi er en systemleverandør, og det holder ikke å sende ut en lisens, sier Anders Eklund, Head of Sales & Marketing i Myloc. Derfor er vi glade for samarbeidet med Metier som kan være en støtte for byggherre og andre aktører på byggeplassen i bruk av systemet.

- Sammen kan Myloc og Metier sikre sømløs oppstart og bruk av systemet på Norske byggeplasser, uten at det blir ressurskrevende administrasjon for kunden, sier Anders videre. Vi har et godt grunnlag for god samhandling og koordinering i hele det nettverket av aktører som utgjør prosjektets supply chain og ikke minst med kunden.

Lav produktivitetsvekst må ikke være fremtiden

Produksjonsindustri er svært opptatt av marginene på tid, materialer og andre innsatsfaktorer. Bygg- og anleggsbransjen har tradisjonelt sett investert mindre ressurser i dette. Dette gjenspeiler seg i den relative produktivitetsveksten i bransjen, som ligger 40% under snittet globalt og hvor tilsvarende tall for Norge viser samme trend.

Myloc har sin bakgrunn fra nettopp produksjonsindustri. Gjennom å hente beste praksis herfra har de bygget et system som kan sette fart på produktivitetsveksten i bransjen.

- I flere av våre prosjekter har vi sett en produktivitetsforbedring på hele 20+%, sier Anders Eklund i Myloc. I et prosjekt vi leverte systemet til klarte de å redusere timeforbruk per kvadratmeter fra 20 til 15 timer, som har stor betydning for bunnlinjen.

Fra hente, vente og lete til mindre sløsing

Mellom 35 og 45% av en yrkesarbeiders tid går med til å hente, vente på eller lete etter materialer. Bare å minimere denne tidsbruken vil alene gi en stor effektivitetsutløsning. Systemet Myloc® Construction bidrar til å sikre at rett materiale eller utstyr kommer på rett tid og blir tilgjengeliggjort på rett sted, for rett person.

- Si at en rørlegger skal installere et toalett. Med Myloc® Construction kan toalettet stå i riktig fløy av bygget på den tiden hvor rørleggeren skal installere det og toalettet være merket med rørleggerens firmanavn, sier Anders.

I systemet merkes hvert kolli med den nødvendige informasjonen, og når man tar imot leveransen på byggeplass kan man enkelt finne ut hvor den skal plasseres og hvem som bør varsles. Alt man trenger er en telefon.

Dette har positiv økonomisk konsekvens. Mindre tid brukt på å lete og vente gir mer verdiskapende tid. Dette kan derfor ta ned byggherres prosjektrisiko; du kan med større sannsynlighet si at du vil klare å ferdigstille på tid og innenfor budsjettet fordi du bruker mindre tid på sløsing. Men det er ikke eneste fordelen med systemet.

Mindre skader og bedre miljøvern

- Den nest mest utbredte grunnen til skader på byggeplass er flytting av materialer og utstyr, sier Jan Eklund i Metier. Ved at det man trenger finnes der man trenger det, og til rett tid, må man ikke flytte på ting. Det bidrar til redusert risiko for uhell og ulykker på byggeplass.

Et annet behov systemet svarer ut er av mer miljømessig karakter. Det er ingen hemmelighet at CO2-utslippene fra fysiske prosjekter må endres om vi skal nå FNs miljømålsettinger i 2030, og temaet er i økende grad på agendaen hos byggherrer og leverandører. Mylocs beregninger tilsier at systemet kan bidra til reduserte CO2-utslipp i forbindelse med leveringer med så mye som 50%.

- Det er mye færre lastebiler på tomgang, for å nevne noe, sier Anders.

Si adjø til 1 km kø utenfor byggeplass

- Den kanskje viktigste årsaken til å ta i bruk digitalisert bygglogistikk er at vi får mindre og mindre plass til å bygge på, sier Jan Eklund.

Med et økende antall byggeprosjekter i bynære områder må vi tenke nytt omkring bygglogistikken slik den gjennomføres i dag i mange prosjekter. Trafikkerte, trange gater er ikke egnet for lange køer inn til byggeområder. Da er det ikke heldig om nær sagt alle leveranser i tillegg kommer mellom 7-9, og faser hvor leveransene kommer svært tett blir en daglig hodepine. De samme prinsippene gjelder der bygging og pågående drift er tett på hverandre.

Det viktigste prinsippet Myloc har bygget inn i sitt system for å sikre dette handler om helhetlig tankegang. Ingen aktør på byggplassen kan drive med logistikk i silo om man skal forvente produktivitetsvekst og andre fordeler. I Myloc Construction er det gjort enkelt for alle aktørene å legge inn og ha oversikt over andres logistikk.

Samarbeid for bedre produktivitet i bransjen

Myloc og Metier har inngått et strategisk samarbeid for å kunne bidra til bedre produktivitet på byggeplass.

- At Metier, som har kompetansen som behøves for å være en god støtte på byggeplass, hjelper byggherre og de respektive aktørene med on-boardingen er en nøkkel for å lykkes med systemet, sier Anders Eklund. Vi er allerede i gang med et kundeprosjekt sammen, og vi ser det fungerer godt.

- Alt i alt gir systemet en bedre prosjektgjennomføring. Adopsjon av systemet i tidligfase vil kunne gi gevinster i mange byggeprosjekter, avslutter Jan Eklund i Metier. Vi er svært stolte av dette samarbeidet med Myloc, og tror det kan bidra med mye positivt til bransjen.

Om Myloc:

Myloc er et svensk selskap som leverer ulik software som bidrar til bedre logistikk. De 20 ansatte i selskapet har hovedkontor i Malmø, og har til sammen levert systemet til over 350 prosjekter, hvorav sykehus er en stor andel av porteføljen. Gjennom et samarbeid med Metier utvider de nå distribusjonen til Norge.

Systemet Myloc ® Construction er et av systemene de leverer. Det bidrar til mindre silotankegang og en mer holistisk tilnærming til logistikk på byggeplassen. Systemet leveres “out of the box”, men har en rekke integrasjonsmuligheter blant annet med BIM-systemer.

LES MER: Om Myloc

LES OGSÅ: Pressemelding om samarbeidet i bygg.no

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.