Unge talenter får verdifull erfaring gjennom rehabilitering

helse

23. november 2021

Rehabilitering av eksisterende bygg er en viktig form for bærekraft. Verdien av et bygg som allerede er bygget videreføres, mens det gjøres ombygginger og oppgraderinger for å tilpasse til dagens behov. Slike byggeprosjekter er også gode arenaer for læring, da man ofte blir nødt til å tenke nytt og tilpasse seg eksisterende rammer og uforutsette utfordringer i prosessen. Vi har tatt en prat med tre av våre yngre prosjektledere for å høre hva de synes er mest givende med rehabiliteringsprosjekter.

Lisa Marie Krøvel er primus motor for gruppen Unge Prosjektledere (UP) i Construction. Gruppen er en arena for erfaringsutveksling, diskusjon og faglig støtte mellom Metiers yngre prosjektledere. Lisa forteller at det har vært veldig givende å kunne møte en gjeng som er på et liknende erfaringsmessig nivå for å dele opplevelser, læringsmomenter, tips og triks, samtidig som de blir kjent med hverandre og danner et godt nettverk.

- Læringskurven for oss unge prosjektledere er bratt, og vi blir nok kastet litt ut i prosjektlederrollen i noe forskjellige retninger og ulik fart, sier Lisa. For oss som ikke har så stor pondus enda er det fint å ha en gruppe med kollegaer som av og til har like «dumme» spørsmål som en selv.

Fra barnehagerehabilitering til helsebygg

Blant prosjektlederne i UP finner vi Zlatko Orucevic. Han har en master i industriell økonomi og teknologiledelse, samt erfaring både fra entreprenørsiden og rådgiversiden i byggeprosjekter. Likevel er det på byggherresiden Zlatko mener han blir mest synlig, da han får påvirke prosjektets utforming helt fra start og utvikle prosjektet sammen med sluttbrukerne.

Da Zlatko begynte i Metier fikk han flere oppdrag for Oslo kommune som hadde en mindre skala, og ble blant annet prosjektleder for rehabilitering av en barnehage. Dette var et prosjekt han tok over fra kollega Magnus i midten av forprosjektfasen. Prosjektet utviklet seg etter en mulighetsstudie til å bli en innvendig totalrehabilitering, forteller Zlatko.

- Utgangspunktet var at vi skulle etablere et balansert ventilasjonsanlegg i et bygg som ikke hadde det fra før av. Men siden vi landet på en løsning hvor vi måtte åpne opp taket for å etablere teknisk rom, dro dette med seg så mye at det var like gunstig å gjøre en total rehabilitering av bygget. Det var lærerikt å finne plass til et ventilasjonsanlegg i et bygg som ikke var tilpasset det. Det var også givende å se gleden og verdien dette gir til sluttbrukere - barn og barnehageansatte som får trygge omgivelser.

I Metier har man mulighet til å jobbe med en stor variasjon av prosjekter, og etter å ha jobbet innenfor rehabilitering skal Zlatko nå være prosjektleder for et helt nytt helsebygg på Lørenskog – NKS Helsehus på 6000 kvadratmeter, som utgjør en spennende mulighet med bratt læringskurve.

-Jeg liker å jobbe med bygg med mening, og for meg er det ekstra givende å kunne være med på byggingen av gode helsebygg. Spesielt for barn og unge, fastslår Zlatko.

Zlatko trekker frem erfarne kollegaer og godt samhold som store trivselsfaktorer i Metier.

-Alle stiller opp og bidrar med sine erfaringer og nyttige innspill. Det bidrar i sin tur til at jeg kan gjennomføre vellykkede prosjekter.

Erfarne kolleger og gode mentorer

Yngre prosjektledere i Metier jobber som oftest i tospann med en erfaren kollega som de kan støtte seg på både faglig og erfaringsmessig. I tillegg til dette er det etablert en mentorordning som gir dem en sparringspartner også utenfor prosjektet. Mentoren skal bidra til en arena for faglig sparring, erfaringsdeling av beste praksis og veiledning, samtidig som han eller hun skal sikre en kobling til senior-ressurser i Metier, og god oppfølging og tilhørighet til selskapet.

Rehabilitering gir rom for læring

I tillegg til å være leder for UP-gruppen, er Lisa innleid hos Statsbygg, hvor hun har vært i flere år. I begynnelsen av perioden i Statsbygg var Lisa assisterende prosjektleder og samarbeidet med en prosjektleder om oppfølging av flere prosjekter – noen nybygg og noen rehabiliteringer.

Lisa er utdannet sivilingeniør ved NTNU, og har skrevet masteroppgave i bygg og miljøteknikk innenfor eiendomsutvikling og miljøvennlig rehabilitering. Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at rehabiliteringsprosjekter ligger henne ekstra nært hjertet. Gjenbruksverdien i et utdatert bygg, og det å gjøre bygningsmessige og tekniske tilpasninger som øker verdien av noe som i stor grad allerede er bygget, er noe av det som Lisa synes er givende i slike prosjekter.

- Jeg liker å bli utfordret og synes det er inspirerende med begrensninger. Man blir presset til å tenke litt annerledes og til å være kreativ for å utnytte det som finnes av muligheter når man jobber med rehabilitering, forteller Lisa.

 Lisa trekker frem rehabiliteringen av et gammelt gymnasbygg i Sogndal som et av de mest spennende prosjektene fra denne perioden.

-Bygget skulle oppgraderes og ombygges for å bli en del av Høgskolen på Vestlandet. Man må ofte være kreativ og løsningsorientert når man jobber med gamle bygg, og det krever et godt samspill mellom byggherre, utførende og prosjekterende, fordi løsningene både må være gjennomførbare teknisk og økonomisk samtidig som de skal passe for bruker av bygget, sier Lisa.

Nå har hun overlevert to påbygg på Universitetet i Agder for Statsbygg, hvor hun har vært prosjektleder fra start til slutt.

-Det var det første store prosjektet jeg ble prosjektleder for, og det har vært spennende og lærerikt. Prosjektet var i en størrelse som kun krevde én prosjektleder, noe jeg har likt veldig godt. Det har gjort at jeg på selvstendig vis har ledet alle fasene av byggeprosjektet og gjennom praksis lært hvordan prosjekter skal styres.

Lisa fikk utvidet sitt engasjement hos Statsbygg og er nå prosjektleder for et rehabiliteringsprosjekt ved Høgskulen i Volda, hvor utgangspunktet er et eldre bygg med gamle ventilasjonsløsninger, lav takhøyde og ugunstige planløsninger. Her skal det åpnes opp og bygges store, fleksible undervisningsrom som legger til rette for høy studentaktivitet. For å lande planskisser og beskrivelse av omfanget og hva prosjektet skal omfatte, leder Lisa prosessen mellom arkitekt, rådgivere, sluttbrukere og driftspersonell. Det hele må ses i sammenheng med de begrensninger som ligger i eksisterende bygg samtidig som investeringene må være bærekraftige.

- Jeg liker også veldig godt å jobbe i tidligfase, da det er i den fasen jeg opplever å ha mest påvirkningskraft og styring i prosjektet. Jeg synes det er spennende å jobbe med problemløsning sammen med dyktige rådgivere og entreprenører, forteller Lisa.

LES OGSÅSlik får du mer bærekraftige byggeprosjekter

Veien til komplekse prosjekter

Et tredje medlem av UP er Magnus Morken, som også har jobbet med mindre prosjekter i Oslo kommune. Magnus er utdannet sivilingeniør ved Universitetet i Stavanger der han skrev en master innen konstruksjoner og materialer, og fordypning innen offshorekonstruksjoner.

Blant fordelene ved å jobbe med mindre prosjekter, trekker Magnus frem at man raskt får opparbeidet seg erfaringer som man kan ta med seg videre. Det er kort tid fra start til slutt og man kan gjennomføre flere prosjekter parallelt og i ulike faser.

-Når prosjektstørrelsen er liten får man kjapt oversikt over hele prosjektløpet. I tillegg får man også fordelen av å være involvert i alle deler av prosjektet, fastslår han.

Magnus jobber nå som assisterende prosjektleder på et større prosjekt – rehabiliteringen av Hausmanns Hus i Oslo. Metier OEC har ledet utviklingen av forprosjektet, og Magnus kom inn på slutten av dette stadiet. I byggefasen fungerer han som hovedkontaktperson mot entreprenøren. Prosjektet gjennomføres som en samspillentreprise, og det er mange utfordringer som krever løpende oppfølging og effektive beslutningslinjer. Rehabiliteringsprosjekter er ekstra krevende, forteller Magnus.

-Min opplevelse er at man kan prosjektere så langt man bare vil, men det er først når rivearbeidene starter at man ser den faktiske situasjonen på bygget. Det kan for eksempel dukke opp avvik fra tegningsunderlaget som fører til at vi må gjøre endringer for å tilpasse planløsningen til eksisterende forhold. Slike tilfeller krever at vi som byggherrens representant er tilgjengelig for å kunne diskutere løsninger og ivareta byggherrens interesser.

Kompetanseheving innen bærekraft

For prosjektet Hausmanns Hus har byggherren høye miljømål. Prosjektet har ambisjon om sertifiseringsnivå Excellent, både for BREEAM NOR og BREEAM In Use. Metier har et stort fokus på kompetanseheving, samt en høy bærekraftambisjon. Alle ansatte har tilgang til læringsportalen MyMetier+ med et stort utvalg av tilgjengelige kurs. Nyttige sertifiseringer står også på agendaen, og Magnus var en av de første seks prosjektlederne som ble kurset og sertifisert BREEAM Accredited Professional (AP).

-Det har vært kjempenyttig! Det har gjort meg mer kompetent til å følge opp BREEAM-prosessen i prosjektet, og selv om jeg ikke skal ha rollen som BREEAM AP i prosjektet, har det vært viktig å lære om fordelene ved BREEAM for å kunne bidra med riktig fokus og hente ut de viktigste effektene dette gir, sier Magnus.

Før Magnus ble hentet inn til prosjektet Hausmanns Hus, var han prosjektleder for utarbeidelse av et forprosjekt for innvendig rehabilitering av en eldre Oslo-bygård for Frognerbygg. Der lærte han mye om prosjektgjennomføring og prosessene man skal gjennom.

-Da jeg jobbet med dette prosjektet satt jeg på Metier sitt hovedkontor og støttet meg mye på kollegaene som satt rundt meg. Man møter unike utfordringer i rehabiliteringer. Man skal bygge tekniske løsninger i henhold til dagens krav, i bygg som allerede har sine begrensninger.  Prosjektet ga meg virkelig verdifulle erfaringer som jeg har tatt med meg videre i arbeidet med Hausmanns Hus, sier Magnus.

Magnus setter pris på at prosjektene han jobber med har stor variasjon.

-Jeg vil heller strekke meg etter å lære mer og å utvikle meg, enn å bli for komfortabel med det jeg gjør, fastslår Magnus.

LES OGSÅ: Første kontorlokale med innebygd smittevern i privat sektor?

På jakt etter flere talentfulle hoder

Meter har høye vekstambisjoner, og bistår stadig flere kunder i både rehabiliteringsprosjekter og nybygg. Derfor ser vi etter nye, talentfulle prosjektledere som kan komplimentere vår kompetanseportefølje, og som ønsker å jobbe med spennende, varierte byggeprosjekter. Høres dette ut som deg?

Kanskje er du vår fremtidige kollega?

Metier har en betydelig posisjon i markedet og er for tiden i vekst. Vi ser derfor etter nye, dyktige kolleger som vil være med og bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...