Skaper god utvikling hos Norges største folkebibliotek

helse

11. januar 2023

Å jobbe med utvikling og endringsledelse for viktige institusjoner, kan føre med seg både ærefrykt, stolthet og glede. June Johansen, Frida Kold Eide og Mathilda Godborg kjenner dette på kroppen hver dag. De er viktige prosjektressurser inne hos Deichman, der de skal hjelpe landets største folkebibliotek på tvers av organisasjonen og dens tjenesteområder.

I Metier kjenner vi June, Frida og Mathilda som særs dyktige konsulenter, som også går den ekstra milen for kollegers tilhørighet og utvikling.

– En av grunnene til at jeg valgte å begynne her er det gode sosiale og faglige miljøet som er i organisasjonen, forteller June. Det gjør noe med arbeidshverdagen at du føler du kjenner kollegaene dine godt. Det opplever jeg som veldig verdifullt.

Vi har tatt en prat med de tre for å høre hvordan de opplever arbeidshverdagen i prosjektet, og i utviklingen av vår organisasjon.

Fra tradisjonelt bibliotek til formidlings- og opplysningsarena

Fra det kom ny lov om folkebibliotek i 2014 og frem til nå, har det skjedd mye hos Deichman. Det har gått fra i hovedsak å låne ut bøker, til en ny hverdag der loven sier biblioteket også skal være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Opplevelser, arrangementer og medskaping skal dermed stå i sentrum av bibliotekets drift, i tillegg til utlån.

Frida Kold Eide (t.v.) , June Johansen (t.h.) og Mathilda Godborg, som var i foreldrepermisjon da bildet ble tatt, er tre ressurser fra Metier  som bistår Deichman med i prosjektet "Formidling og veiledning".

Mot ett Deichman

Deichman har kommet langt i sin omstillingsprosess, men er det fortsatt noen verdier de ønsker å få ut gjennom fortsatt tjenesteutvikling.

– Biblioteket har ønske om å levere tjenester av høy kvalitet på tvers av bibliotekene i Deichmannettverket og tjenester, forteller June.

Hun er prosjektleder for prosjekt Formidling og veiledning, som har som mål å se på hvordan Deichman kan jobbe med videre utvikling av kjernetjenestene til organisasjonen.

Med en faglig bakgrunn innen samfunnsøkonomi og internasjonal utviklingsøkonomi, har June en spesiell interesse for hva som er samfunnsmessig verdifullt. Det å kunne hjelpe en såpass viktig samfunnsaktør som Deichman å utvikle seg, motiverer.

– Deichman kom til oss fordi de så at de trengte hjelp med å få ut potensielle verdier på tvers av dagens 23 biblioteker.

De har et ønske om komme nærmere målet om å være «ett Deichman». Metier hjelper dem å nå sine strategiske mål, fortsette å ha et godt tilbud, og å sikre en god vekst videre slik at de fortsetter å være det gode tilbudet de er i dag.

– Vi jobber etter en innsiktsbasert designprosess for problemløsning der vi først utfører innsikt og behovskartlegging, forklarer June videre.

Dette gjøres for å identifisere utfordringer og behov Deichman har, og for å prioritere de behovene etter hva som bør løses først. Så skal prosjektorganisasjonen gå over til å utvikle og levere løsninger for å imøtekomme disse på en god måte. Her utforskers mulighetsrom og løsninger som testers ut og justeres. Så defineres anbefalinger, og det kartlegges hva som må til for å iverksette løsningene.

Å skape reel forskjell

Mathilda Godborg opplever det å kunne hjelpe 500 ansatte som ekstra givende

For samtlige av de tre konsulentene er det å kunne se at arbeidet de gjør gir en reel forskjell for organisasjonen, de ansatte og brukerne, en stor motivasjonsfaktor i arbeidet.

– Det er derfor jeg er her og jobber som rådgiver, sier Mathilda. Det vi driver med handler mye om relasjoner og mennesker. Vi vil løse deres opplevde problem. Jeg jobber jo med det jeg gjør fordi jeg har lyst til å hjelpe. Enten det er snakk om å gjøre en organisasjon bedre, eller å sørge for at sluttbrukeren har et produkt eller en tjeneste som svarer til behovet. Det er viktig for oss at vi har gjort en god jobb.

Mathilda har en bakgrunn som siviløkonom, med en master inn mot organisasjonsutvikling og ledelse. Endringsledelse og virksomhetsutvikling er noe av det hun er mest interessert i.

– Mye av det vi gjør i denne prosessen er å sette ord på det organisasjonen kanskje ikke helt klarer å sette ord på selv. Du opplever at dialogen du har i prosessen er med på å løse et problem for 500 ansatte. Brukerne opplever å bli hørt, og det kan nesten være terapeutisk. Vi gjør jobbhverdagen deres bedre.

Setter retning for Metier

Konsulentene setter ikke bare spor hos kundene. I likhet med mange av våre medarbeidere er de opptatte av både egen utvikling, og utviklingen av organisasjonen som helhet.

– Det er noe vi merker i det daglige, forteller Frida. Mange her er engasjerte i veien Metier tar, og det er ikke lang vei opp til toppen om du mener at det er noe du kan bidra med, eller har meninger om.

Frida kom til Metier som «Graduate» i 2019, etter at hun ble ferdig med mastergraden i industriell økonomi og teknologiledelse. Nå er hun selv ansvarlig for Graduate-programmet, som tar inn nyutdannede hvert år.

June Johansen og Frida Kold Eide utenfor hovedbiblioteket.

June har også en fot med i den interne styringen av Metier. Hun er en del av et utviklingsteam som skal sørge for at de ansatte får alle muligheter de kan ønske seg til å utvikle seg. I dette teamet fungerer June som utviklingsansvarlig for Management Consulting.

– Det er min oppgave å sørge for at de ansatte får en god utvikling hos oss, sier June. Som organisasjon er vi gode på å hjelpe hverandre og å dele kunnskap. Jeg synes også det er spennende å ha en fot inn mot den interne biten av organisasjonen i tillegg til oppdrag. Det har noe med det å ha et eierskap til arbeidsplassen sin.

– Jeg opplever at vi som organisasjon består av folk som viser initiativ og engasjement, fortsetter Frida. Om du har lyst til å engasjere seg i retningen Metier tar, har du muligheten til det. Alle har en stemme her, og alle som mener noe blir hørt. Folk vil ditt beste og støtter deg på veien. Det er rett og slett et genuint godt arbeidsmiljø, og måten vi har rigget oss på for å ta inn nye gir dem god plass.

Vil du vite mer om Management Consulting?

Vår divisjon Management Consulting er ute etter flere kloke hoder. Kunne du tenke deg å jobbe i en organisasjon der du har stor innflytelse? Hvor du kan velge mellom mange forskjellige typer oppdrag på tvers av industrier? Da anbefaler vi deg å lese videre om divisjonen og mulighetene i den her.

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...