Metier styrker sin posisjon ytterligere med Tetra Tech som nye eiere

helse

24. januar 2023

Det globalt ledende konsulent- og ingeniørselskapet Tetra Tech har kjøpt opp RPS Group, moderselskapet til Metier OEC, som nå også skifter navn til Metier.

Med Norden som trekkplaster

Tetra Tech har hatt stor suksess med å vokse både organisk og gjennom oppkjøp de senere årene, og teller nå nærmere 27.000 ansatte. Det norske og nordiske markedet er nytt for selskapet. Metier er eneste selskap i regionen.

- Tilgangen på grønn energi, vår kultur og vår ekspertise innen digitalisering og prosjektledelse av gigaprosjekter er noe av det våre nye eiere trekker frem som særlig interessant med Norden, fortsetter Kilde. Med fare for å fremstå med noe hybris, tror jeg det også handler om en anerkjennelse av oss som selskap og de dyktige folkene som jobber hos oss.

Metier er særlig kjent for styring og ledelse av komplekse prosjekter, både fysiske og digitale. I de senere årene har selskapet har satset mer på fornybar energi og grønn teknologi.

Satsning på bærekraft styrkes

Tetra Tech seiler under fanen “Leading with Science”. Dette er ikke tilfeldig. Utspringet av selskapet i 1966 kom fra fire vitenskapsmenn som hver hadde en fagdisiplin. Derav navnet Tetra; fire på gresk. Noe av det selskapet virkelig er ledende på er arbeidet med bærekraft.

Du kan lese mer om Tetra Tech her.

- Jeg tør å si at vi i Metier har en unik spisskompetanse innen styring og ledelse og også etter hvert et omdømme på gigaprosjekter innen grønn teknologi og industri i Norge. Dette mener jeg vil hjelpe Tetra Tech med deres bærekraftambisjoner i Norden, forklarer Kilde. Det å ta vår spisskompetanse internasjonalt er også en av våre ambisjoner, og Tetra Tech vil være en god støtte i dette arbeidet.

- Selv om vi nå får en tydeligere satsning på bærekraft vil alle våre kunder fortsette å oppleve Metier-kvaliteten i leveransene, sier han. Det blir heller ingen endring på hvem kunden møter i leveransene.

Økt fokus på digitalisering

Metiers divisjon Digital har hatt stor suksess de siste årene, med ny vekst- og omsetningsrekord i 2022. Digital omsatte for mer enn 350 millioner kroner i fjor og gjennomførte mer enn 300 oppdrag innenfor tjenesteområdene prosessledelse, styring og gjennomføring, herunder kontinuerlig utvikling, endringsledelse og anskaffelser.

- Satsingen vår innen digitale tjenester er veldig spennende, sier Kilde. Digitalisering er noe Tetra Tech også satser på, noe deres nyeste oppkjøp av Amyx, Inc. - leverandør på enterprise technology og cyber security, viser. Det kan gi muligheter for samarbeid med våre nye eiere i tiden som kommer.

Nytt navn understreker en styrket strategi

I 2018 ble Metier og OEC slått sammen til et nytt selskap; Metier OEC. I tiden etter sammenslåingen har selskapet brukt tid på å etablere felles holdninger, kultur og strategi. Nye eiere ga en god anledning til å ta skrittet videre, nå som Metier, A Tetra Tech Company.

- På denne måten er det synlig for alle at vi har blitt ett selskap, forklarer Kilde. Alt det gode fra OEC er med oss videre, bare ikke i navnet.

Metier ser med dette frem til det nye året – et år som tross usikkerhet i markedet, innebærer spennende prosjekter og prosesser hvor organisasjonen har en styrket evne til å skape gode ringvirkninger for AS Norge og samfunnet som helhet.

Vil du lese mer?

-Intervju med Halvard Kilde av bygg.no: Metier får Tetra Tech som ny eier (24.01.23)

-Pressemelding hos NTB (25.01.23)

-Tetra Techs pressemelding om budet på RPS (23.09.22)

 

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...