Tollgaarden - et ærverdig bygg løftet frem i tiden

helse

26. januar 2023

Mellom togskinnene som fører inn til Oslo S og Oslo bussterminal, ligger Tollgaarden. Et nærmere 100 år gammelt historisk bygg som i disse dager løftes inn i fremtiden. Bygget, som stod ferdig i 1926, rehabiliteres og gjøres om til et moderne sted for næring, med restauranter, kafé og kontorer for utleie. Med sin sentrale beliggenhet vil Tollgaarden bli et godt bidrag til Oslokjernens byliv. Det er nettopp det som er Entras ambisjon: å løfte bygget frem fra historien og samtidig bidra til å skape et nytt, livlig og urbant område i Oslo.

Vi ble med på befaring i bygget, sammen med de to prosjektledere Frode Storløkken og Jørgen Bartnes. De ga oss et unikt innblikk i rehabiliteringsprosjektet, og hva planen er for å få dette ærverdige bygget til å bli rustet for fremtiden.

I tospann

Frode og Jørgen deler prosjektlederrollen i dette prosjektet, hvor Metier står for prosjektledelsen på vegne av Entra. Begge har en solid faglig bakgrunn og utgjør et faglig sterkt team. Det kommer godt med i et komplekst rehabiliteringsprosjekt.

– Vi har forskjellige bakgrunner som på mange måter komplementerer hverandre, forteller Jørgen.

Jørgen er utdannet sivilingeniør og har jobbet med alt fra miljø, sikkerhet, olje og gass til nå prosjektledelse. Han er hovedansvarlig prosjektleder i dette prosjektet. Frode er også sivilingeniør med en primært byggfaglig erfaringsbakgrunn, hvor han har vært i byggebransjen hele sin yrkesaktive karriere – snart 30 år.

De ulike oppgavene fordeles fortløpende med en hovedfordeling slik at Frode fungerer som prosjektleder ut mot entreprenør, og Jørgen står for det meste av koordineringen mot Entra. Oppfølgingen av de ulike leietakerne som skal flytte inn i bygget er også fordelt. Sammen har de ledet prosjektet i Tollgaarden siden 2019, og har operert som et team hele veien, noe begge opplever har fungert veldig bra.

Prosjektleder Jørgen Bartnes viser oss den nedhengte himlingsløsningen designet for å skjerme tekniske føringer.Prosjektleder Jørgen Bartnes viser oss den nedhengte himlingsløsningen designet for å skjerme tekniske føringer.

– For oss er det trygt og godt å ha med eksterne prosjektledere som er godt motivert, kompetente og har kapasitet til å løse prosjektet i tråd med våre ønsker og behov. Dette prosjektet er viktig bidrag i områdeutviklingen rundt Oslo S. For en så sentral eiendom som Tollgaarden er dette en nøkkelrolle i dialogen med entreprenør, kunder og myndigheter, sier prosjektansvarlig hos Entra Inger Aas.

Entra bærer bygg inn i fremtiden

Entra har bygget og rehabilitert noen av landets fremste miljøbygg. Deres overordnede mål er å fortsette denne reisen. Det å bidra i utvikling og gjennomføring av bærekraftige prosjekter, enten det er ved å sørge for at nybygg bygges på best mulig måte eller å rehabilitere eldre bygg og dermed gjøre de rustet for fremtiden, er også et av Metiers hovedsatsningsområder. Tollgaarden er altså også et viktig prosjekt for begge.

– De mest miljøvennlige byggene er jo de som allerede er bygget, forteller Frode. Vi vil bidra med å sørge for at vi får mest mulig ut av de arealene som allerede er der. Ved å benytte seg av veggene som allerede er reist, spares en god del av miljøfotavtrykket som rivning og bygging av nytt bygg vil medføre.

Prosjektleder Frode Storløkken og Avdelingsleder Einar Aaseth i Metier.

Prosjektleder Frode Storløkken og Avdelingsleder Einar Aaseth i Metier.

Et lager blir byperle

Vi får på oss verneutstyret - hanskene, vesten, vernesko og hjelm, før de to guider oss inn på byggeplassen.

Prosjektet har holdt et høyt fokus på bevaring og ombruk. Dette, i tillegg til et redusert fotavtrykk, bidrar til at man tar vare på byggets historie og den identiteten det allerede sitter med. Tollgaarden er et delvis fredet bygg. Det skal ikke være en hemmelighet at rehabilitering av eldre, fredede bygg byr på noen utfordringer.

Vi går bygget på langs. Det gamle tollageret er 140 meter langt, 20 meter bredt og 6 etasjer høyt, med store betongsøyler og heissjakter spredt utover. Fasaden på bygget og enkelte arealer innvendig er fredet. Det er lett å forstå hvordan det å transformere bygget til et effektivt kontorbygg har vært en utfordring.

Tolgaarden har en lang og smal utforming.

– Det er forskjell på fredet og vernet med henhold til hva en får dispensasjoner til å gjøre. Arkitekt og Byantikvar er viktige i disse avklaringsprosessene. Det beste for alle bygg, er å bli brukt. Derfor er tilretteleggingen for hva leietakere ønsker innenfor rammene for fredningen et stadig diskusjonstema for å løse et bygg som er viktig for Oslo by, forteller Jørgen.

Strenge krav til miljøsertifiserting

Tollgaarden skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Very Good, som betyr at prosjektet skal dokumentere at det tilfredsstiller et visst nivå miljø- og bærekraftsprinsipper. I tillegg er det ambisjoner om at bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent In Use, en sertifisering som setter søkelys på driften av bygget, og hvordan dette er satt opp på en mest mulig bærekraftig måte.

LES OGSÅ: Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

– Det tas miljøhensyn i valg av materialer i prosjektet, og det er i tillegg et stort fokus på ombruk av materialene som vi allerede har tilgjengelig, forteller Frode.

Entra har også hatt en systematisk miljøoppfølging i byggefasen, som de tar med seg inn i driftsfasen. Nærheten til Norges største kollektivknutepunkt, ny innendørs sykkelparkering med 220 plasser i tillegg til 60 plasser utendørs, samt optimal regulering av oppvarming, kjøling, belysning og liknende, er også faktorer som bidrar til at bygget legger til rette for miljøvennlig bruk.

Tollgaarden er plassert ved Norges største kollektivknutepunkter, og i gangavstand fra Barcode og Bjørvika.

Om byggherre Entra og Tollgaaarden

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen og Trondheim.

Tollgaarden, eller Schweigaards gate 15, skal ferdigstilles i 2023. Bygget vil tilby moderne og arealeffektive kontorlokaler, med mulighet til et eget co-workingkonsept, samt egen kafé og spisested drevet av 4Service, som vil være åpent for publikum. Prosjektarealet er på 22 817 kvadratmeter hvor det meste er leid ut. Blant leietakerne finner vi en av Norges største matprodusenter, Nortura, samt Amedia – Norges nest største mediekonsern. Det meste er altså leid ut, men det er fortsatt ca. 3000 kvadratmeter ledig i toppetasjen og i 3. etasje.

Du kan lese mer om Entra og Schweigaardsgate 15 her.
Interessert i å leie lokaler? Les mer her.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...