Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

helse

09. mars 2023

Caverion øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på alle nivåer, ved å gi ansatte tilbud om utviklingsløp med studiepoeng fra Metier og Gokstad Akademiet.

Løfter organisasjonen ytterligere

Alle ansatte som er involvert i prosjektarbeid vil gjennom grunnleggende kompetanseutvikling i prosjektledelse, noe som vil være med på å skape felles fundament og kultur for god prosjektgjennomføring i organisasjonen.

– Kompetanse innen prosjektledelse og -eierstyring er avgjørende for virksomheter i mange bransjer. Faget er også i stadig utvikling, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier. Vi ser hvordan en organisasjon kan løfte seg når de ansatte får mulighet til å utvikle seg innenfor emnet.

– I Caverions prosjekt- og servicevirksomhet gjennomfører vi prosjekter i størrelsesorden 5-300 millioner, hvor alle er unike. Prosjektledelse og forståelse for fasene er en helt grunnleggende ferdighet som er nødvendig for å gjennomføre disse prosjektene, forteller Martin Walberg Bakke.

Martin er leder for Project Management Office BU Prosjekt i Caverion Norge, og har vært ansvarlig for å koordinere og tilpasse undervisningsopplegget som er forankret helt til topps i organisasjonen.

– Gjennom kompetanseutvikling vil vi dekke de viktigste sidene ved prosjekter og prosjektledelse, og etter å ha gjennomgått utdanningen får man en formell kompetanse på området, forklarer Martin videre.

Samarbeidet mellom Metier og Caverion er allerede tett. Våre to organisasjoner har samarbeidet om prosjektledelse og eierstyring gjennom 2022.

– Det å få noen utenfra til å evaluere måten vi styrer og leder prosjektene våre på har vært svært verdifullt, sier Magne Markussen, direktør for BU Prosjekt. Project Academy vil gjøre folka våre bedre rustet for å håndtere utfordringene vi møter i en hektisk prosjekthverdag.

«One Step Ahead»

De av Caverions ansatte som tar kurset og gjennomfører eksamen sikrer seg 15 studiepoeng. Hver klasse skal gjennom tre moduler som går over tre måneder. Hver modul avslutter med en dags workshop fasilitert av Metier. Programmet består av seks nivåer fra bas til prosjekteier, og inkluderer Caverions interne lederprogram «One Step Ahead» som supplerende opplæring.

– Vi har tro på at dette vil være attraktivt også for folk som søker jobb hos Caverion. Vi ønsker kandidater som er på jakt etter en arbeidsgiver med en definert karrierevei, hvor det er stort fokus på kompetanseutvikling. Dette er også i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør i Caverion, Knut Gaaserud.

Trykk her for å lese saken på Caverions egne hjemmesider. 

Prosjektkompetanse er avgjørende for å lykkes

Skjer verdiskapingen i din virksomhet gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring og evnen til å realisere gevinstene avgjørende for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om våre tjenester innenfor bedrifttilpasset opplæring her. 

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...