Atea satser stort på kompetanseheving

helse

15. mars 2023

Hvordan får man en bedrift til å snakke samme språk, trekke i samme retning og ha en enhetlig, samkjørt bedriftskultur?

Når vi snakker om kompetanseheving, tenker vi ofte at dette er et steg for den ansatte i å sikre seg en god karriereprogresjon, samtidig som det gagner prosjektene, prosessene eller produktutviklingen i bedriften. Men kompetanseheving handler også om å samle en organisasjon rundt en felles organisasjonskultur.

Vi har tatt en prat med Heidi Mogen, prosjektdirektør med overordnet fagansvar for prosjektene i Atea, for å høre mer om deres satsing på utvikling av ansatte, og hvordan et godt innarbeidet kompetanseprogram hjelper dem å bli enda mer attraktive på markedet og løse stadig mer komplekse prosjekter.

 

Om Atea PRESISJON

De siste 10 årene har Atea satset bredt på kompetanseheving innen prosjektfaget. I tett samarbeid med Metier har de utviklet utdanningsprogrammet Atea PRESISJON. Programmet er en kurs- og karriereplan som gir de ansatte mulighet til å videreutdanne seg og tilegne seg ny kunnskap gjennom sertifiseringer og studiepoengsgivende kurs.

- Hovedmålet med utdanningsprogrammet er å sikre at vi fortsetter å være attraktive i markedet, at vi følger trender og utviklinger, samt holder oss oppdaterte på hva som skjer, forteller Heidi. Det er også et tiltak som skal sikre at vi leverer gjentakende god kvalitet på tvers av vår prosjektportefølje.

Dette er noen av gevinstene Atea nevner ved å investere i kompetanseutvikling:

 • Økt lønnsomhet og konkurransekraft
 • Effektive leveranser som skaper merverdi internt og eksternt
 • Styrket kultur, samhandling og ansvarlighet
 • Tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere

 

3-faset program sørger for felles grunnlag så vel som spesialkompetanse

I en bedrift er behovet for kompetanseheving som regel forskjellig utfra hvilke roller, oppgaver og fagområde den enkelte jobber innenfor. Derfor er det viktig at et kursprogram tar høyde for disse forskjellene.

I Atea er det tre forskjellige nivåer av prosjektledere. PRESISJON følger disse nivåene i hvordan programmet er lagt opp. Alle prosjektledere, og andre som på en eller annen måte jobber inn mot prosjekter, skal ta standardkurs, og noen må tas i en viss rekkefølge. Men utover dette tar prosjektlederne kurs som passer for dem og deres kompetansebehov.

- Slik sikrer vi at alle våre ansatte har et felles utgangspunkt, samtidig som vi sørger for at hver enkelt ansatt har den spesialkompetansen de eventuelt behøver, forklarer Heidi. Alle som på en eller annen måte jobber inn mot prosjekter og kunder, uansett om du er prosjektleder, utvikler eller selger, har nytte av en basiskunnskap i prosjektledelse.

Heidi trekker frem det å skape et felles språk som en nyttig effekt av programmets oppbygging med en grunnpakke.

- Du skal ikke undervurdere viktigheten av å ha et felles språk og dermed også en felles forståelse i hvordan vi ønsker å gjennomføre prosjekter i Atea. Når både selgere, konsulenter og andre i bedriften har en felles grunnkunnskap, felles begrepsapparat, felles forventning og felles forståelse for hva ting betyr og hva vi snakker om i prosjektsammenheng, øker vi sannsynligheten for å lykkes i prosjektene våre.

 

Både smidige og tradisjonelle metoder

Smidige, eller agile, metoder blir stadig mer aktuelle i stadig flere prosjekter og programgjennomføringer. Men tradisjonelle fossefallsmetoder er fortsatt relevante i de fleste av Ateas oppdrag.

- Om du for eksempel skal sette opp et datasenter med servere må det gjøres i en spesiell rekkefølge, forklarer Heidi.

De fleste av Ateas prosjekter benytter seg av tradisjonelle metoder – og de trenger også å være tradisjonelle. Men Atea jobber også i en hybrid form i veldig mange av disse prosjektene. Her har de ofte en smidig tilnærming med delleveranser, tett dialog med kunde og smidig håndtering av endringer underveis.

- Derfor har vi utviklet en hybrid fasemodell til våre prosjekter. Vi har også en consultingavdeling hvor det stadig er større etterspørsel etter smidige gjennomføringsmetoder. Gjennom Atea PRESISJON sørger vi for å imøtekomme dette behovet ved å tilby smidige kurs og sertifiseringer, i tillegg til mer tradisjonelle prosjektgjennomføringsmetoder.

 

Valgte Metier som samarbeidspartner

I over ti år har Atea brukt Metier som strategisk samarbeidspartner for utvikling av prosjektmetodikk og kompetansebygging.

- Metier tilbyr ekspertise på de fagområdene Atea har behov for, forteller Heidi. De er ikke bare en kursleverandør, men en strategisk samarbeidspartner som hjelper oss å sette gode mål, og sammen legger vi gode planer for hvordan vi skal komme dit. Sammen jobber vi for å utvikle og oppdatere innholdet i programmet basert på ønsker og behov i markedet, blant de ansatte og opp mot Ateas overordnede strategi.

 

3 tips til hvordan du kan lykkes i din bedrift

 • Tilpass kompetanseløpet til dine ansattes behov og virksomhetens strategi.
  • Et utdanningsløp skal gi mening. Det gjør det ikke om alle må ta de samme kursene. Sørg for å tilpasse kursløpet til den enkeltes behov og ønske.
 • Gi alle et felles utgangspunkt
  • Det at alle har en felles grunnleggende forståelse inn mot prosjektene, bidrar til å senke sjansen for misforståelser mellom de ansatte, samtidig som det øker sannsynligheten for at man gjennomfører gjentagende vellykkede prosjekter
 • Finn en samarbeidspartner som forstår din bedrift og dets behov
  • Bedriftens samarbeidspartner har mye å si i det å oppnå målet for programmet. Sørg for at du velger deg en partner som ser bedriftens behov, og som evner å tilpasse programmet til deres ønsker.

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om våre tilbud innen bedrifttilpasset opplæring her.

 

Om Atea

Atea er et ledende IT-selskap i Norden og Baltikum med mer enn 8000 medarbeidere. De har kontorer i 88 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Konsernet hadde en omsetning på ca 47 mrd. NOK i 2022 og er notert på Oslo Børs. I Norge er de rundt 1750 medarbeidere fordelt på 22 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Les mer om Atea på deres hjemmmesider.

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.