Første byggeprosjekt i Europa til å teste hydrogen-brenselcelle på anleggsplass

helse

29. mars 2023

Oslo kommune har mål om utslippsfrie byggeplasser innen 2030, og i 2025 blir det et krav at allbygg- og anleggsarbeider på oppdrag fra kommunen skal drives utslippsfritt. Men hva gjør man da, om man skal utbedre eller bygge i områder der strømnettet ikke har kapasitet til å støtte en byggeplass, eller hvor infrastrukturen ikke tillater det? Et mulig svar på dette er hydrogen-brenselcelleteknologi.

Prosjektet Kruttverkveien – rehabilitering av vann og avløp, skal fornye vann- og avløpsinfrastrukturen i Kruttvererkveien på Ljan, med mål om å styrke vannforsyningen i området. Slik sikrer Vann- og avløpsetaten en fortsatt god vannforsyning for innbyggerne i denne delen av byen.

Kruttverkveien-prosjektet er også, som første i Europa, blitt demonstrasjonsprosjekt for en hydrogenbasert energistasjon. Stasjonen skal levere elektrisitet til elektriske anleggsmaskiner og batterikontainere på stedet. Her produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi.

Ved å teste ut bruk av hydrogen som energikilde på anleggsplassen, har Vann- og avløpsetaten tatt et viktig skritt mot utslippsfrie byggeplasser i Oslo. Prosjektet Kruttveien er et eksempel på et av de konkrete tiltakene som er med på å nå klimamålene i Oslo kommune. Det viser at det er mulig å ta i bruk nye teknologier og fremme bærekraftig utvikling på en praktisk måte i bygg- og anleggsnæringen, uten at dette skal gå utover effektiviteten i prosjektene.

- En av utfordringene vi ser med utslippsfrie anleggsplasser, er når infrastrukturen der det skal bygges ikke har kapasitet til å levere energi til anleggsmaskinene, eller der det mangler infrastruktur – som i skog og utmark. Da kan en hydrogen-brenselcelle være et godt alternativ, forteller prosjektleder Sigrid Ljones.

Sigrid er en av Metiers konsulenter fra divisjonen Construction. Kruttverkveien er et av prosjektene Sigrid leder hos Vann- og avløpsetaten.

- Dette er et konkret eksempel på tiltak Vann- og Avløpsetaten gjør for å nå klimamålene til Oslo kommune. Etaten har vært fremoverlent fra første stund når det kommer til bærekraft. Når de nå tester hydrogen på byggeplass, er det fordi de tenker fremover og vil utforske løsninger på de utfordringene de ser vi er nødt til å løse.

 

Om prosjektet:

Kruttverkveien-prosjektet er et VA-prosjekt hvor Vann-og avløpsetaten er byggherre. I gjennomføringen av prosjektet har det blitt opprettet et demonstrasjonsanlegg i regi av leverandøren Napop, sammen med Hafslund,Steg Entreprenør. Prosjektet bruker energistasjonen NAPOP H2ES sammen med et ZenergiZe batterisystem levert av Atlas Copco Power Technique Nordic, og gjennomføres som et nullutslippsprosjekt.

Vil du lese mer om prosjektet?

Bygg.no: Starter opp Norges første byggeplass som drives av hydrogen

Hydrogen.no: Utslippsfri anleggsplass drevet av hydrogen

AT.no: Skal lade elektriske anleggsmaskiner med hydrogen

Hydrogenstasjon

Er du interessert i å bli vår kollega?

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi i Metier utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon. Sammen gjør vi endring mulig.  

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...