Metier inngår EMEA-partnerskap med Ivalua

helse

11. april 2023

Metier er blitt europeisk partner, eller EMEA-partner, med Ivalua.

Ivalua er en ledende leverandør av en source-to-pay-løsning som omfatter alt fra mottak av tilbud, forespørsler, kontraktsadministrasjon, fakturering, betaling, spendanalyse og mye mer.

Som en del av avtalen vil vi i Metier kunne tilby full implementering av Ivalua sin løsning til våre kunder. Dette inkluderer blant annet konfigurering, endringsledelse, prosjektledelse og funksjonell rådgivning.

Organisasjoner som benytter seg av Ivalua sin source-to-pay-løsning kan forvente effektivisering, bedre sporbarhet og kommunikasjon i innkjøpsprosessene, og dermed større gevinster for selskapet. Dette vil bidra til at organisasjon blir mer digitale og profesjonelle i sine innkjøpsprosesser.

Ivalua sin source-to-pay-løsning er en av flere løsninger vi kan tilby innen dette segmentet. Om du og din organisasjon vil vite mer om Ivalua og de øvrige løsningene vi tilbyr, kan du kontakte Karl Martin Karlsen på epost karl.karlsen@metier.no

Du kan lese mer om våre tjenester innen digitalisering ved å trykke her.

 

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.