FREYR: Hvordan bygger man opp en organisasjons digitale ryggrad?

helse

23. august 2023

Når vi legger det digitale grunnlaget for en bedrift, handler det om å hjelpe organisasjonen med å nå sine ambisjoner. For FREYR Battery betyr dette å legge til rette for at de skal nå sitt mål om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystem.

Til dette trengs hjelpemidler som bistår organisasjonen når de skal lage best mulig batterier på mest mulig effektiv og bærekraftig måte, i tillegg til det som trengs for å drive organisasjonen i seg selv.

- FREYRs utfordring er unik. Alt her gjøres på en ny måte, forteller vår kollega William Dennett.

Som Chief Digital Officer, leder William et større team fra Metier som bistår FREYR i prosessen med å få opp de digitale rammene for bedriften og produksjonen.

Vi har tatt en prat med han for å finne ut av hvordan FREYR løser sine ytterst komplekse digitale utfordringer.

Unike utfordringer i en unik bedrift

FREYR er ikke en tradisjonell start up. På IT-fagspråket er FREYR et såkalt «Green field»-prosjekt, som vil si at de har bygd opp systemene fra starten, uten tidligere infrastruktur eller begrensninger fra tidligere arbeid. I tillegg skal de produsere miljøvennlige litium-batterier på en ny og effektiv måte, med ekstremt høy grad av automatisering i produksjonsløpet.

- De må ha programvare for å ha koll på status og få rapporter fra hva de produserer, og for å kunne forbedre og effektivisere produksjonen underveis, sier William.

Det handler fortsatt om mennesker

Selv om den digitale rammen er viktig for at FREYR skal kunne nå sine ambisjoner, trekker William frem at det alltid vil være menneskene bak som er avgjørende.

- For å lykkes må FREYR få på plass kulturen, kompetansen og riktig måte å jobbe på inn i de digitale initiativene, forklarer William.

Det er kombinasjonen av struktur og smidighet sammen med rett prioritering, som har gjort at FREYR i samarbeid med Metier har fått opp mye på kort tid.

-Vi jobber agilt med korte iterasjoner, hyppige møter og stadige prioriteringer, sier William. Alle delprosjektene må snakke sammen, slik at ting kan innpasses på riktig måte. Det krever at vi har de riktige menneskene som forstår hva vi gjør, hva vi trenger, og hvordan vi skal prioritere. Det krever også at vi tør å prøve, teste ting, og lære underveis.

Du trenger en felles visjon

Teamene jobber innenfor en programtankegang i parallell med forretningsutvikling. De må ta riktige beslutninger basert på hva de vet, samtidig som de jobber med, og tar høyde for flere alternative muligheter. Det krever at man innad i teamene får det spillerommet som trengs for å selv ta beslutninger der de trengs å tas, og til riktig tidspunkt.

- Det er viktig at teamet får mulighet og rom til å ta beslutninger der de er. Da har ledelseskultur mye å si. Om et team får jobbe mest mulig autonomt, samtidig som de ledes i en og samme retning med en felles visjon, kan de utrede veldig mye godt, sier William.

FREYR bygger fabrikker parallelt med oppbyggingen av den digitale plattformen, noe som også bidrar til den allerede store kompleksiteten i prosjektet. Dette gjør nemlig at teamet må jobbe i grensesnittet mellom agile metoder i prosesstenking og tradisjonell fossefallsmetodikk som er naturlig i en prosess for fysisk byggkonstruksjon.

-Kompleksiteten i prosjektet går det nesten ikke an å overvurdere, og det er viktig at vi gjør det riktig, sier William. Vi er avhengig av at alle prosjekter gjennomføres til riktig tid i tillegg til prosessene.

Et tohodet prosjekt

Vi kan dele opp FREYRS digitale ryggrad i to hovedkategorier. De digitale hjelpemidlene enhver moderne organisasjon trenger for å fungere, for at de ansatte skal kunne jobbe sammen og kommunisere på en effektiv måte, blir den ene grenen av ryggraden. Dette inkluderer en rekke systemer som for eksempel ERP (enterprise resource planning), kommunikasjon- og samarbeidssystemer, anskaffelsessystemer, HR og rekrutteringssystemer, og liknende.

- FREYR startet med 15 ansatte. Nå er de oppe i 300, og de har planer om å nå opp til noen tusen medarbeidere som vil jobbe på tvers av landegrenser, forteller William.

Dette setter krav til det digitale. FREYR trenger et system som snakker godt sammen globalt, og som kan tilpasses lokale lovverk og regler. Det må også være en god kommunikasjonsplattform som hjelper de ansatte å jobbe sammen på tvers av interne prosjekter.

Den andre grenen av ryggraden går ut mot produksjonen og distribusjonen av batteriene. Det trengs digitale rammer som hjelper organisasjonen i produksjon, logistikk og transport, kontroll på råvarer og distribusjon av ferdige varer internasjonalt.

I tillegg skal fabrikkene automatiseres så langt det lar seg gjøre. Noen av systemene som trengs i denne sammenhengen er blant annet PLM (product lifecycle management), produksjonssystem og MES (manufacturing execution system).

-Vi «outsourcer» og automatiserer der det er hensiktsmessig. FREYR vil bruke gode hoder der de kan skape mest mulig verdi, sier William.

Denne automatiseringen gjelder både drift av kontorer og utstyr for de ansatte, og produksjonslinjen i fabrikkene.

Maskinlæring øker effektiviteten og gir bedre batterier

Det å produsere batterier er i seg selv ikke noe nytt. Det FREYR har gjort er å korte ned prosessen betydelig, blant annet med hjelp av økt automatisering og et maskinlæringssystem. AI-teknologien som blir brukt vil henter inn alle digitale data fra systemene i bedriften for å lære om alle aspektene ved produksjonen og driften av organisasjonen som helhet. Disse kan brukes til å lære mer om hvordan bedriften fungerer, hvor det finnes forbedringspotensialer i produksjonen, og til å utvikle løsninger som bidrar til økt effektivitet og bedre produkter i lengden.

Om FREYR Battery og vårt samarbeid

FREYR har som nevnt hovedambisjon om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystemer gjennom kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon.

I Mo i Rana er pilotfabrikk og testsenter kommet på plass og FREYR har begynt å bygge den første av sine planlagte gigafabrikker i Mo i Rana. I tillegg har FREYR annonsert mulig utvikling av battericelleproduksjon i industriell skala både i Vaasa i Finland og i Georgia, USA. FREYR har til hensikt å installere 50 GWh battericellekapasitet innen 2025, 100 GWh årlig kapasitet innen 2028 og 200 GWh årskapasitet innen 2030.

Metier inngikk i 2020 en rammeavtale med FREYR. Avtalen inkluderte etablering av et helhetlig rammeverk for prosjektgjennomføring som dekker prosjektkompetanse, -metodikk, -eierstyring og -systemer. Valget falt på Metier på grunn av selskapets brede ekspertise innen prosjektledelse og -styring av komplekse prosjekter, og Metier støtter FREYRs behov for en integrert strategisk partner på området.

- Denne helhetlige tenkningen er vi overbevist om er en av nøklene til suksess, og vi er stolte over å være involvert i noe som kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr, sier leder av Metier Digital, Lars-Erik Johannessen.

Les mer om Metiers digitale tjenester her. 

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...