BOS Power Solutions lanserer forbedringsinitiativet Project Excellence i samarbeid med Metier

helse

29. august 2023

De færreste evner å firedoble sin omsetning på fire år. Gjennom strategiske oppkjøp og spesielt organisk vekst har BOS Power hatt en betydelig utvikling. Nå har de lansert forbedringsinitiativet "Project Excellence", som har som mål å ytterligere styrke organisasjonens prosjektgjennomføring. Initiativet skal gi BOS Power de nødvendige verktøyene for å håndtere større og mer komplekse prosjekter i fremtiden, og legge grunnlaget for å fortsette å levere vellykkede prosjekter i et marked som er i stadig forandring.

- Dette er et viktig initiativ som vil sørge for at BOS Power er rustet for morgendagens utfordringer, samtidig som de sørger for at de leverer fortsatt gode prosjekter. Vi i Metier er stolte av å være en foretrukken samarbeidspartner i denne prosessen. Vi ser frem til å støtte BOS Power i dette arbeidet, sier Administrerende direktør i Metier, Halvard S. Kilde.

En overgang til det grønne markedet

Med fokus på bærekraft, kvalitet og pålitelighet, tilbyr BOS Power fremdriftssystemer, energilagring og kraftproduksjonssystemer. Dette inkluderer fullintegrerte løsninger til maritime fartøy, og løsninger for nødstrøm til kritisk infrastruktur – slik som på flyplasser og datasentre. De siste årene har organisasjonen vært i en overgang til grønnere løsninger, i tillegg til en betydelig og bratt vekstkurve.

- Vi har bevisst hatt en betydelig vekst de siste årene, sier Administrerende direktør i BOS Power, Ove Johan Solem. Det vi kommer til å satse på fremover er grønn teknologi, og gjennomføring av prosjekter som har med grønn energi å gjøre. Tradisjonelt sett har vi solgt produkter. Nå selger vi løsninger. Den overgangen er komplisert.

Ruster seg for prosjekter som er «too big to fail»

Det er her Project Excellence kommer inn. Initiativet skal sørge for at BOS Power lykkes med overgangen, og sørger for at organisasjonen er forberedt på videre vekst i et marked i stadig utvikling.

- Vi er ydmyke for at vi står overfor prosjekter som i fremtiden er «too big to fail», der investeringen er stor, og der det dermed er enda viktigere at vi lykkes. Da må vi ha kunnskap nok til å velge de rette prosjektene og gjennomføre disse med høy kvalitet og forutsigbarhet, forklarer Solem.

- I dette arbeidet er Metier en naturlig samarbeidspartner. 40 år med kompetanse innen prosjektledelse og prosjekteierstyring, samt erfaringen de har med kompetanseheving av prosjekttunge organisasjoner, tilfører en unik verdi når vi nå skal i gang med denne prosessen, fortsetter han.

Initiativet er delt opp i fire deler:

  • Project Academy – et kompetanseprogram som skal underbygge en sterk, felles prosjektkultur innad i organisasjonen
  • Project Delivery Model – felles prosjektgjennomføringsmodell og beste praksis som skal sikre kontroll og forutsigbarhet i prosjektene
  • Project Governance Principles – En sikker eierstyring som sikrer at prosjektene understøtter organisasjonens hovedstrategier
  • PMO – En sentralisert prosjektadministrasjon som skal støtte og hjelpe i standardiseringen av prosjektledelsen

Økt kontroll og forutsigbarhet gjennom standardiserte prosjektmodeller, god eierstyring og et sentralisert PMO

Ved å sørge for at kompetansen, prosjekt- og eierstyringsmodellene, systemstøtten og den gode ledelsen er på plass, legger man til rette for gjentatte vellykkede prosjekter. Samtidig som organisasjonen ruster seg for prosjekter av større størrelse.

- Det bunner i å definere og forankre en beste praksis på tvers av organisasjonen. Man må også sørge for at denne implementeres og videreutvikles gjennom god ledelse. Slik sørger BOS Power for at de maksimerer sjansene for suksess på tvers av prosjektporteføljen, sier Kilde.

God eierstyring er en forutsetning for vellykkede prosjekter. Dette er dermed et viktig fokusområde for BOS Power. Målet er å etablere et rammeverk og en struktur som sikrer at prosjektene samsvarer med organisasjonens overordnede strategiske mål, og blir gjennomført på en effektiv måte.

Eierstyringsmodellen definerer hvordan prosjekteierstyringen skal utføres i praksis for deres portefølje, og deres styringsstruktur skal sikre at organisasjonen prioriterer riktige prosjekter og gir forutsigbarhet om prosjektresultatet.

Skaper en sterk prosjektkultur gjennom kompetanseheving

Når BOS Power opplever en økt vekst er også det å skape et felles forståelsesgrunnlag en viktig forutsetning for at de skal lykkes videre. I samarbeid med Metier utvikles nå et kompetanseprogram bestående av en grunnmodell som alle i organisasjonen skal gjennom, og tilleggsmodeller med kurs tilpasset den enkeltes rolle og behov.

- Ved å innføre et slikt kompetansehevingsprogram sørger BOS Power for at alle i organisasjonen blir enda sterkere på prosjektgjennomføring, og hvor de vil få et felles språk som støtter opp under denne, sier Business Director i Academy & Project Systems hos Metier, Henning Bækken.

Det første kurset ble gjennomført i juni, med flere grupper som skal gjennomgå denne modulen til høsten. Om lag 50 medarbeidere skal gjennom kompetanseprogrammet, og programmet må vedlikeholdes.

Les mer om bedriftstilpasset kompetanseheving her.

- Få aksjoner gir store effekter

Selv om initiativet er omfattende, understreker Solem at man kan få til mye ved hjelp av relativt få tiltak så lenge man lykkes med planlagt endring i organisasjonen.

- Jeg tror at de store effektene er knyttet til forholdsvis få aktiviteter. Du kan få stor effekt av å gjøre de rette tingene bedre.

For å få til dette har organisasjonen også definert champions, enkeltpersoner som går foran for at de skal lykkes.

- Vi har medarbeidere i alle land som er innstilt på det vi skal få til. Endring er avhengig av at noen går foran. De må ha vilje og den strukturen som skal til for at vi får det til, sier Solem.

Nysgjerrig på våre tjenester innen virksomhetsutvikling? Les mer her.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...