Metier lanserer ny norsk undersøkelse om Generativ AI

helse

05. september 2023

I løpet av desember ble Generativ AI (Gen AI) og Chat GPT en del av de fleste lunsjsamtaler i landet. Det ble raskt klart for oss at vi måtte forstå hva vi stod overfor; hva dette ville bety for norske organisasjoner. Vi kunne ikke finne rapporter på området, og tok derfor grep. Nå lanserer Metier resultatene av en undersøkelse om status på Gen AI. Her er de viktigste funnene.

Respondentene er 75 C-level ledere, hvor 32% har ansvar for organisasjoner med over 1000 ansatte, og 43% hadde en årlig omsetning på over 1 MRD NOK. Disse lederne kom hovedsakelig fra bransjer som bygg- og anleggssektoren, energi og industri, helse, IT, teknologi og telekom.

Kjartan Medle, Director og leder av Strategi og Corporate Development i Metier, var ansvarlig for undersøkelsen og Metiers interne AI-prosjekt.

- Vi har foreløpig ikke sett tilsvarende undersøkelser på et ledernivå i Norge og synes flere av resultatene er interessante, sier han.

Hovedfokuset i undersøkelsen var å kartlegge bruken, effekten og forventninger til Generativ AI, som er den delen av kunstig intelligens som kan generere nytt innhold. I tillegg ble norske organisasjoners strategier og planer for trening av ansatte utforsket.

Det kom frem at hele 81% av lederne i undersøkelsen rapporterte begrenset bruk av Gen AI i sine organisasjoner. Likevel mente omtrent like mange, 84%, at Gen AI ville ha en moderat eller positiv innvirkning på organisasjonene deres i de kommende årene.

 

Norske ledere mer positive enn Fortune 500 CEO-er

Sammenlignet med resultatene fra utenlandske undersøkelser(¹), hvor forventninger er 35% reduksjon i ansatte innen 3år og over 70% innen 5år, så viste Metiers undersøkelse at kun 10% av norske ledere hadde samme oppfatning. Alle disse ti prosentene er i privat sektor.

- Det er interessant at resultatene er så ulike fra det vi ser i utlandet, sier Medle.

(¹ Goldman Sachs, McKinsey)

Stort behov for bedre kompetanse

Undersøkelsen avdekket at hele 72% av respondentene ikke hadde gjennomført noen form for opplæring i Gen AI.

- Denne undersøkelsen viser at opplæring er et tiltak som kan bidra til å utløse potensiale knyttet til Gen AI i norske organisasjoner, sier Medle.

Metier, som er en kompetansebedrift med egen opplæringsvirksomhet, har allerede gitt opplæring til sine ansatte om hva Gen AI er, hvordan det kan brukes, fordeler og ulemper, samt hvordan man formulerer gode "prompts" for å oppnå best mulige resultater. I opplæringen er det også fokus på de mulighetene som finnes i ChatGPT4s «plugins». Her er det kraftige verktøyer tilgjengelige.

- Vi mener opplæring bør være en del av diskusjonen når man utvikler en organisasjons AI- og digitaliseringsstrategi, sier Medle.

 

En tydelig strategi kan utløse potensialet

For å utløse det fulle potensialet i Gen AI er det viktig med en klar strategi og interne kjøreregler. Undersøkelsen avdekker at hele 70% av respondentene oppgir å mangle en definert strategi for bruk av Gen AI.

- Vi har utviklet en 5-stegs modell for AI og digitalisering som hjelper våre kunder med å strukturere og prioritere arbeidet med å komme i gang, forteller Medle.

En ting er helt klart for Medle; prosessen må starte med ledelsen. Det første punktet i Metiers 5-punktsstrategi er å få et tydelig mandat fra ledelsen, etterfulgt av en smidig implementering.

 

Er du interessert i å lese om flere av funnene? Last ned den komplette rapporten om AI-surveyen her:

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...