Puzzlepart og Metier: Nytt samarbeid for effektiv eierstyring og prosjektledelse

helse

20. oktober 2023

Puzzlepart og Metier har nå slått seg sammen for å gjøre eierstyring og prosjektledelse på Microsofts skyplattform enklere, mer effektivt og tilpasset kundens behov. Partnerskapet markerer en videre satsning på et prosjektsystem Metier har utviklet gjennom de siste elleve årene; myProjects.

Metier har i mange år hjulpet kunder med å utvikle, forbedre og implementere beste praksiser for prosjektgjennomføring. Mange organisasjoner har arbeidet med å utforme sine egne prosjektmodeller, men ofte har slitt med å realisere disse, og dermed oppnå en enkel anvendelse av beste praksis. For over et tiår siden tok vi initiativ til å gjøre noe med dette.

Vi i Metier brukte vår kompetanse på komplekse prosjekter og metodikk på å utvikle et system, myProjects, som gjorde det lettere for ledere og prosjektledere å ta i bruk egen prosjektmodell. Nå skjer det spennende ting for produktets fremtid.

Et system med solide resultater for prosjektforbedring

Vår visjon med myProjects var at prosjektmodellen ikke skulle være noe man ble pålagt å følge, men en hjelp i hverdagen for alle som var involvert i prosjekter.

Produktet i dag bidrar nettopp til å gjøre prosjekt- og eierstyring enklere. myProjects effektiviserer oppstarten av prosjekter og sikrer en standardisert gjennomføring. Dette verktøyet kan tilpasses kundens prosjektmetodikk. Med all data og informasjon i samme system blir det enklere å velge de riktige prosjektene og å gjennomføre disse på en god måte.

Systemet er brukt av kunder som Forsvaret og Bane NOR.

Puzzlepart - et nytt kapittel

Nå er tiden inne for å ta sats igjen. For å ytterligere akselerere utviklingen og forvaltningen av myProjects har vi inngått et spennende partnerskap med Puzzlepart.

Puzzlepart, som er ledende innen digitalisering på Microsofts skyplattform, tar fremover ansvar for produktutviklingen av myProjects. Selskapet vil samarbeide tett med Metier for å markedsføre og selge myProjects.

Halvard S. Kilde, administrerende direktør i Metier, fremhever samarbeidets styrker:
- Samarbeidet med Puzzlepart lar oss dra nytte av eksperter innen Microsoft sin skyplattform, samtidig som Metier vil fortsette å bidra til sømløs integrasjon mellom systemet og prosjektmetodikken. Vi vil kunne tilby en enda bedre løsning for våre kunder i årene som kommer, både de eksisterende og de nye.

Dette partnerskapet vil ikke bare sikre raskere og bedre produktutvikling, men også muliggjøre et tettere samarbeid når det gjelder metoder, opplæring og implementering av prosjektstyringsverktøy for våre kunder som bruker plattformen.

To komplementære plattformer gir kunden mer verdi

myProjects vil nå komplementere Puzzleparts system Prosjektportalen 365. Nå kan Puzzlepart tilby prosjektstyringsløsninger som passer ulike budsjetter og behov.

- myProjects passer rett inn i våre strategier, sier Steffen Norby, daglig leder i Puzzlepart. Mange av kundene våre ønsker en større grad av skreddersøm enn det som er praktisk gjennomførbart med Prosjektportalen 365 i dag. myProjects er utviklet nettopp for dette formålet, og vi er svært fornøyde med å kunne tilby løsningen til kundene våre.

Dette samarbeidet gir organisasjoner muligheten til å lykkes med prosjekter ved å tilby en felles metode, nødvendig kompetanse og en felles løsning for enkel prosjektgjennomføring og samhandling.

Vi ser frem til samarbeidet med Puzzlepart.

 

Steffen Nordby, CEO i Puzzlepart forteller om samarbeidet på selskapets 15-årsjubileum:

 

 

 

Puzzlepart leverer digitalisering med fokus på mennesker og er et ledende selskap innenfor digitalisering gjennom utvikling og endringsledelse på Microsofts skyplattform. Selskapet bistår en lang rekke kunder i offentlig og privat sektor med effektivisering og samhandling i SharePoint, Microsoft Teams, Power Platform og Dynamics 365. Puzzlepart jobber aktivt med kommuner, fylkeskommuner, etater og departementer, i tillegg til private selskaper og internasjonale konsern innenfor bransjer som olje/gass, offshore, retail, logistikk, finans, industri og energi. Selskapet har 50 ansatte, og er en del av Crayon-gruppen.

Les mer om Puzzlepart her. 

 

Metier bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter.  Selskapet har i 40 år vært dedikert til prosjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. De senere årene har de hatt enorm utvikling innenfor digitalisering og transformasjon.

Metier har 250 ansatte. De betjener over 600 kunder fra både privat og offentlig sektor, og virksomheter innen bl.a. helse, bygg- og anlegg, justis, bank- og finans, samferdsel, industri og energi. Metier er eid av Tetra Tech, et globalt selskap med over 27000 ansatte i 100 land.

Les mer om Metier her. 

Har du lest?

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...