Nytt helsehus til Sanitetskvinnene leveres før tid og under budsjett

helse

30. oktober 2023

Planlegging og bygging av sykehus og helsebygg er vanskelige og komplekse prosjekter. De har en tendens til å bli dyrere enn forventet, tar ofte lengre tid å bygge, og mange har også en kvalitet som er under forventning ved overtakelse. N.K.S. Helsehus Akershus i Lørenskog er unntaket. Prosjektet overleveres før planen, under budsjett og i henhold til den kvaliteten som er avtalt. I tillegg er prosjektet vesentlig billigere enn sammenliknbare prosjekter. Hvordan har de fått det til?

Metier har bidratt med prosjektledelse og rådgiving på veien fra forprosjekt, til byggefase og ferdigstillelse av det som nå er fremtidens helsehus på Lørenskog, og som skal huse viktige behandlingstilbud i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening og Ahus.

- Uten Metier vet jeg ikke om dette prosjektet hadde vært en realitet i dag, forteller daglig leder i N.K.S. Helsehus Akershus, Monica Holst.

Om N.K.S. Helsehus Akershus

Det nye helsehuset skal svare ut sanitetskvinnene i Viken Midt sitt behov for å utvide sin virksomhet. Dette er en del av Norske Kvinners Sanitetsforening – en ideell organisasjon som har som mål å være den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse, for på den måten å sikre likestilling innen helse.

Byggherre er N.K.S. Helsehus Akershus AS. Helsebygget er et nybygg på ca. 6 000 kvadratmeter og skal huse en spesialisert rehabiliteringsavdeling for pasienter med multippel sklerose og andre nevrologiske lidelser. Helsehuset leier også ut lokaler til Akershus Universitetssykehus, som skal ha poliklinikk for voksenhabilitering, samt poliklinikk og sengepost for nevrologisk rehabilitering.

Du kan lese mer om N.K.S. og Helsehuset her.

- Mest mulig helse ut av hver krone

Helsehuset i Lørenskog har en lang historie, og har hatt behov for en oppgradering lenge, forteller Monica.

- Opprinnelig drev Sanitetskvinnene et sykehotell vis-a-vis Akershus universitetssykehus. Planen var egentlig å bygge et nytt hotell, men da nye Ahus ble bygd, var ikke behovet der lengre.

Siden 90-tallet har N.K.S. leid ut deler av tomten til sykehusdrift, samtidig som de har sett på behovet og mulighetene for resten av bygningsmassen, og hvordan vi måtte tilpasse det for den måten vi ønsket å drifte på. Nå når bygget står ferdig er det et stort behov for egne, egnede lokaler som er svart ut.

- Bygget har en stor verdi for det offentlige, fortsetter Monica. Lokalene man har hatt har vært for små og de har ikke gitt de ansatte mulighet til å gi best mulig pleie. Man får mer helse ut av hver krone med et godt tilpasset bygg. Det gir bedre kvalitet for de ansatte, mindre belastning og legger til rette for at pasientene får best mulig behandling.

Bildetekst bilde 2: Det nye helsehuset, foto: N.K.S. Helsehus Akershus  

Med fra tidligfase

Metier har vært med i prosjektet fra tidligfase, og sto for det opprinnelige løsningskonseptet for prosjektet i 2015. I tillegg har Metier bidratt med strategisk rådgivning i tidligfase, utarbeidelse av romfunksjons- og utstyrsprogram, gjennomført usikkerhetsanalyser, kvalitetskontroll av byggearbeider samt prosjektledelse for byggherren.

Gunnar Stumo har vært prosjektleder i forprosjektet, og har vært med fra begynnelsen. I byggefasen har han vært rådgiver for styringsgruppen i prosjektet. Zlatko Orucevic, også fra Metier, kom inn i prosjektet i 2021, og har vært prosjektleder for byggherren gjennom byggefase til overtakelse.

- Vi hadde ikke klart dette uten gode rådgivere, konstaterer Monica. Selv er jeg opprinnelig sykepleier. Jeg forstår pasientenes behov, og de ansattes behov – og det er selvfølgelig viktig. Men hjelpen med alle de andre aspektene ved å bygge et nytt, komplekst bygg er uunnværlig.

Les også: Hvorfor er sykehusprosjekter vanskelige, og hva kan forbedres?

Viktig leieavtale med Akershus Universitetssykehus

Helsehuset er privateid, og en av de kritiske prosessene i prosjektet var å inngå en god leieavtale med Akershus universitetssykehus, som hadde behov for egnede lokaler. Både Voksenhabiliteringen og nevrorehabiliteringen ved Ahus har hatt behov for lokaler lenge, og Sanitetskvinnene søkte derfor om tillatelse til å sette opp et 5 etasjers bygg.

- Når sykehusene blir for små, trår vi til, ler Monica.

I prosessen mot Ahus fungerte avdelingsleder for avd. Helsebygg i Metier, Svein Petter Raknes som forhandlingsleder på vegne av N.K.S, for å få opprettet leieavtalen med Ahus.

- Svein Petter var en god ressurs å ha i denne prosessen, konstaterer Monica.

Da N.K.S. inngikk leieavtalen med Ahus forelå det fysiske prosjektet fra tidligere. De opprinnelige planene ble tilpasset Ahus sine behov, og dermed vokste bygget i størrelse.

- I etterkant har brukerinvolvering vært ytterst viktig, og noe vi har lagt sterk vekt på gjennom hele prosjektet, forteller Gunnar.

God kommunikasjon og klare forventninger en nøkkelfaktor

- Tett oppfølging, god kommunikasjon, klare forventninger fra alle parter og et godt grunnlag å prosjektere ut fra, har helt klart vært avgjørende, sier Zlatko.

Gunnar trekker også frem en målbevisst og samarbeidsvillig ledelse, og at persongalleriet har hatt stor betydning.

- Prosjektledelsen hos entreprenør har bestått av unge, initiativrike og entusiastiske personer. Kombinert med vår egen Zlatko har dette vist seg å være et stjernelag. Det er verdt å merke seg at prosjektledelsen hos entreprenøren både i tidligfase og i byggefase har vært kvinner. I en tradisjonelt mannsdominert byggebransje tror jeg dette har tilført prosjektet betydelig merverdi.

I tillegg trekker Gunnar frem at byggherren, med vår støtte, har sørget for at avklaringer er gjort på riktig tidspunkt og at alt er blitt tatt stilling til i tur og orden.

- Dette er en byggherre som har hatt god beslutningsevne, og en prosjektledelse på begge sider med god kommunikasjonskapasitet, konstaterer Gunnar til slutt.

Bildetekst bilde 1 (øverst): Deler av prosjektledelsen ved kranselag. Fra venstre; Brukerkoordinator Ahus Elcira Maric, Prosjektleder Zlatko Orucevic, Daglig leder ved N.K.S. Helsehus Akershus AS Monica Holst, Prosjektleder i forprosjekt og senere rådgiver for styringsgruppen Gunnar Stumo. Foto: N.K.S. Helsehus Akershus AS.

Les mer om våre tjenester innen prosjektledelse

Vår kjernekompetanse spenner fra tidligfaseutredning og rådgiving til prosjektledelse og -styring. Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter innen bygg og eiendom, samferdsel, industri og energi, samt helsebygg – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...