Gokstad Akademiet og Metier: Nytt akademisk samarbeid

helse

29. januar 2024

Vi har inngått et nytt og svært spennende akademisk samarbeid med Gokstad Akademiet for å kunne levere praktisk utdanning i prosjektledelse.

Gokstad Akademiet er en NOKUT-akkreditert fagskole etablert i Sandefjord i 2020. Gjennom Gokstad Akademiet får vi nå mulighet til å levere høyere utdanning som gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Førsteklasses utdanning i prosjektledelse

- At vi gjennom Gokstad Akademiet, kan levere høyere utdanning i prosjektledelse som leder til 60 studiepoeng og en fagskolegrad underbygger ytterligere kvaliteten på utdanningen vi tilbyr, forteller Jon Arve Wålberg, Executive Director i Academy & Project Systems i Metier.

- Dette er en sterk anerkjennelse av vår innsats for å tilby førsteklasses utdanning innen prosjektledelse. Samarbeidet med Gokstad Akademiet gjør det mulig for oss å kombinere teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Vi er stolte av å kunne tilby en slik anerkjent og verdifull utdanningsmulighet til våre kunder, sier han.

Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby en komplett utdanning i prosjektledelse. Med NOKUT-akkrediteringen som Gokstad Akademiet besitter, blir det enklere for våre studenter å overføre studiepoeng og utdannelse til videre studier ved andre høyskoler og universiteter.

- For Gokstad Akademiet representerer dette samarbeidet en betydelig milepæl, og vi ser frem til å starte samarbeidet med Metier som er en anerkjent aktør innen prosjektledelse. Dette knytter oss til et stort og ledende miljø innen prosjektledelse og gir oss en unik mulighet til å nå nye markeder og kundegrupper, forteller Atle Bjurstedt, Gokstad Akademiets rektor og daglig leder.

- Samtidig som dette samarbeidet gir store muligheter, forplikter det også. Sammen med Metier skal vi levere utdanning av høy kvalitet, der kunder og kursdeltakere skal være sikre på at det faglige innholdet er oppdatert og relevant i forhold til de krav som stilles. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Om Gokstad Akademiet

Fagskolen Gokstad Akademiet er en NOKUT-akkreditert fagskole etablert i Sandefjord i 2020. Skolen tilbyr både fysisk undervisning på campus i Sandefjord og nettbaserte studier som kan tas fra hvor-som-helst. I tillegg tilbyr de enkelte korte nettkurs. Gokstad Akademiet har ca. 700 studenter, og tilbyr tretten ulike studier, som alle er utviklet i tett samarbeid med næringslivet. Utover studier i prosjektledelse, tilbyr GA studier iblant annet markedsføring, cybersikkerhet, programmering og entreprenørskap & innovasjon.

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...