Bertelsen & Garpestad satser på kompetanseutvikling i prosjektarbeid og -ledelse

helse

24. april 2024

For å takle vekst og utfordringer i en stadig skiftende bransje, har Bertelsen & Garpestad (B&G) lansert et opplæringsprogram i prosjektarbeid og -ledelse i samarbeid med Metier. Dette initiativet reflekterer selskapets satsning på kontinuerlig forbedring og faglig utvikling av sine ansatte. B&G er en solid aktør i entreprenørbransjen, og en viktig samfunnsaktør innen bygging av infrastruktur for samferdsel. 

F.v. Henning Bækken, Metier og Geir Nesland Nilsen, Bertelsen & Garpestad

- Vi har gått fra å være utfordreren til å skulle etablere oss i den øverste divisjonen, sier Geir Nesland Nilsen, daglig leder i Bertelsen og Garpestad. - For å sikre at vi ikke rykker direkte ned igjen, må vi både forstå mer av hvordan våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og konkurrenter jobber, samtidig som vi trener mer på den nye situasjonen. Større og mer komplekse prosjekter krever mer av oss alle, og for å møte disse utfordringene lanserer vi nå en strategisk viktig satsning med kompetanseutviklingsprogrammet B&G VEKST. Programmet skal bidra til å bygge en sterkere, mer enhetlig prosjektkultur og forståelse i alle ledd i selskapet. 

Økt forutsigbarhet og bedre samarbeid

Ved å standardisere terminologi og prosesser på tvers av organisasjonen, sikter programmet mot å øke forutsigbarheten, kvaliteten og lønnsomheten i alle prosjekter B&G skal håndtere fremover.  

Henning Bækken, direktør i Metier Academy & Project Systems, som er alliansepartner i utviklingen og gjennomføringen av programmet, gleder seg til å kunne bidra til at B&G VEKST blir en suksess. "Vi er stolte over å kunne bidra med det vi kan best i Metier, nemlig vår erfaring med hvordan man sikrer effekt og forbedring ut av et initiativ innen kompetansebygging. For mange aktører i bygg & anleggsbransjen og andre sektorer drives kompetansearbeidet litt tilfeldig og lite strukturert over tid, og ender opp med sporadisk eller ingen effekt av å sende ansatte på kurs. Vi ser frem til å utgjøre en forskjell i dette viktige arbeidet og vil gjøre det vi kan for å bidra til at B&G etablerer seg godt i den øverste divisjonen," forteller Henning.  

Kompetanse- og karriereutvikling

Forrige uke markerte starten på det nye initiativet B&G VEKST. Ved å tilby kompetanseutvikling og vise til mulige karriereveier innen prosjektarbeid- og ledelse sikrer B&G at de ansatte ser verdien i sitt arbeid og forstår hvordan de kan vokse og utvikle seg hos dem.  

Bilde fra kick-off sammen med både ledergruppen og deltakerne fra første gruppe i kompetanseprogrammet B&G VEKST.

- Gjennom B&G VEKST ønsker vi å sørge for kontinuerlig utvikling av de flinke folkene vi allerede har, samtidig som vi tiltrekker oss flere av de rette personene i bransjen, sier Ida Birkeland Grova, HR-leder i B&G. - Opplæringsprogrammet skal underbygge vår kultur og vårt gode arbeidsmiljø, og bidra til å skape et robust og sterkt prosjektmiljø hvor dyktige ansatte ønsker å bli og utvikle seg hos oss. 

Kurs tilpasset relevante målgrupper

Kompetanseprogrammet består av ulike kurs på tre «målgruppenivåer» for hhv. prosjektmedarbeidere, driftsledere/anleggsledere og prosjektledere. Kursene vil bli gjennomført som en kombinasjon av e-læring og fysiske samlinger for å sikre at deltakerne får tid til kompetansebygging midt i en travel arbeidshverdag. Læringseffekten økes ved at deltakerne lærer ved siden av jobb, slik at de får trent på å omsette ny kunnskap i praksis. 

- Personlig har jeg ulike erfaringer fra kurs og opplæring, der mye av det jeg har vært med på ikke akkurat treffer godt på det som har med praktisk verdi og effekt å gjøre. Valget av Metier som partner for dette initiativet, og troen på at dette er noe som faktisk vil gi effekt, er basert på Metiers lange erfaring med både byggherrer, entreprenører og tekniske leverandører i bransjen og at sentrale aktører vi kjenner har oppnådd gode resultater av dette tidligere», avslutter Geir.        

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om hva vi kan tilby innenfor bedrifttilpasset opplæring her.

Bilder: Bertelsen & Garpestad

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...