Klar for å gjøre endring mulig

I Metier ansetter vi hvert år et antall nyutdannede konsulenter til divisjonene Digital og Management Consulting. Disse kommer som oftest rett fra skolebenken, og får mulighet til å prøve seg i en rekke oppdrag hos våre kunder via vårt Graduate Program.

Caroline Dahlby er en av disse. Hun begynte i Management Consulting i februar 2023, og selv om hun er fersk har hun allerede mye verdifull ledererfaring, og ikke minst en god motivasjon for å gjøre godt arbeid. For ikke bare har Caroline en master i internasjonal ledelse fra München med utveksling i Istanbul; hun er også troppsjef for en geværtropp i Heimevernet. I forbindelse med kvinnedagen har vi satt oss ned for å bli bedre kjent med Caroline, og hennes blikk på bransjen hun er en del av.

Hvordan var din vei inn i konsulentbransjen?

Før jeg begynte som Graduate i Metier hadde jeg to "konsulentoppdrag" under master-løpet mitt i München og Istanbul. Ett på 9 og ett på 2 måneder. Jeg falt for den brede erfaringen man har potensial til å få, og for drivet de som var i bransjen har. Det var motiverende å se mennesker som var så engasjerte i det de gjør. Det er viktig for meg med utfordringer og en plattform der jeg kan pushe komfortsonen min og utvikle meg. Det jo i balansegangen mellom mestring og utfordring jeg trives best. Det at arbeidet jeg er med på kan bidra til konkret samfunnsnytte er selvfølgelig også en stor bonus.

Er du nysgjerrig på vårt Graduate Program? Les mer her.

Hva er du mest stolt av?

Jeg er kanskje mest stolt av det arbeidet jeg gjør i Heimevernet, der jeg nå sitter som troppssjef for en geværtropp i HV01 Tønsberg. Det er en givende stilling som føles veldig meningsfull og som utfordrer meg på alt fra personalledelse, strategi, ressursstyring, logistikk til oppdragsløsning. Alt fra der jeg legger planen til der jeg sammen med troppen min utfører oppdraget.

Heimevernet er en god plattform for personlig utvikling hvis man benytter seg av de mulighetene som finnes der, spesielt for unge voksne i dag. Du kan ta med deg ekstremt mye lærdom som enkelt kan implementeres i det sivile, både i arbeidssammenheng og på hjemmebane.

Hva er det beste, eller mest nyttige du har gjort for å fremme din karriere?

Det må være befalsutdanning og mine år utenlands. Til sammen har jeg nå 3 år i Tyskland og et halvt år i Istanbul. Dette har åpnet horisonten min enormt og gjort meg langt mer hardfør, både når det kommer til kulturelle forskjeller, forventninger og hvordan tilpasse seg og finne styrke i forskjellige perspektiver. Det har til og med gitt meg muligheten til å plukke opp noen tyske og tyrkiske gloser som jeg har hatt stor glede av!

Hvilke råd ville du gitt ditt yngre selv?

At det ordner seg. Jeg liker ordtaket «enten så går det bra eller så går det over». Jeg har lært at så lenge jeg har gode intensjoner og gjør så godt jeg kan med forutsetningene jeg har, så går ting akkurat slik det er ment at det skal gå. Det er en påminnelse som har vært veldig nyttig når jeg pusher komfortsonen. Enten får du en lærdom ut av det, eller så opplever du mestring som du kan leve på en god stund.

Les også: Hvordan er det å være ung i Metier?

Om årets kvinnedag-tema

Temaet for årets internasjonale kvinnedag er «Embrace Equity». Vi tolker det i retning av å omfavne forskjeller og nødvendigheten for tilretteleggelse. Hvordan opplever du dette i konsulentbransjen?

Jeg får lyst til å trekke tråder til min egen erfaring fra konsulentoppdragene jeg hadde under utdanningen min. I det ene jobbet jeg i et team med medlemmer fra Sør-Afrika og Kina. I det andre jobbet jeg med folk fra Tyskland, Frankrike og Aserbadsjan. Når du jobber med mennesker fra så mange forskjellige kulturer, forstår du raskt hvor verdifulle forskjellige perspektiver kan være.

Det finnes utrolig mange forskjellige måter å håndtere og løse utfordringer på. Måten vi gjør det på er nok dypt innlemmet i vår kultur, og det å ha flere forskjellige perspektiver i en prosjektgruppe gjør at vi ser en problemstilling fra mange forskjellige vinkler, og med forskjellige linser. Da finner vi også frem til nye, velfungerende løsninger. Derfor tror jeg at det å omfavne forskjeller er særdeles viktig i vår bransje.

Bli bedre kjent med flere av våre medarbeidere her.

Bli med å gjøre endring mulig

Vi løser utfordringer som betyr noe. Hos oss kan du være med på å utvikle, og endre virksomheter, prosesser – faktisk hele samfunnet vi lever i. Det å skape varige verdier, for flest mulig mennesker, på en bærekraftig måte, er det som driver oss. For å få til det trenger vi deg. 

Les mer om oss og våre muligheter her.

Konsulent i Metier