Hvordan er det å være ung i Metier?

Det å få venner på jobben, bygge seg et nettverk og å ha en plattform hvor man kan sparre med andre – både med liknende eller mer erfaring enn seg selv, er verdifullt.

I Metier er vi opptatt av å bygge gode sosiale og faglige nettverk for alle våre ansatte, basert på hva deres behov er. Unge hos oss blir derfor en del av den faglige og sosiale arenaen «Ung i Metier». Tilbudet er tilgjengelig for alle våre ansatte som har kommet rett fra skolebenken, er under 35 år eller som er på et erfaringsmessig mellomnivå eller lavere.

Du får verdifulle erfaringer gjennom:

• Sosiale sammenkomster i form av lunsjer, middager, og andre aktiviteter (f.eks. Bowling, dart, sommerfest, aking i korketrekkeren og liknende)
• Mulighet til å bidra opp mot ledelsen i Metier gjennom caser, workshops og andre «bestillinger» fra ledelsen
• Tilgang til forum for erfaringsutvikling, diskusjon og faglig støtte innenfor oppdragsledelse, prosjektledelse og liknende

Ung i Metier har som mål å:

  • Bidra til et sosialt samhold blant junior og senior-konsulenter i Metier
  • Bidra til intern kompetanseutvikling
  • Bidra til innsikt og eierskap til Metiers strategi, og å utvikle retningen organisasjonen går i

Ung i Metier skal øke trivselen og samholdet blant de yngre konsulentene, og være en generator for gode ideer og faglig utvikling.

Mentorordning

I Metier har du som er yngre også tilgang på offisielle og uoffisielle mentorer som gir deg en sparringspartner i og utenfor prosjekt. Mentoren skal bidra til en arena for faglig sparring, erfaringsdeling av beste praksis og veiledning, samt at hun eller han skal sikre en kobling til senior-ressurser i Metier, god oppfølging og tilhørighet.

Konsulent i Metier

Her kan du lese mer om hvordan vi har det

Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobb. Da er det også viktig at arbeidsplassen ikke bare er et sted du jobber. Det må være et sted du gleder deg til å gå til, et sted der du blir utfordret, har muligheter for å utvikle deg, skape gode tilknytninger og vennskap, og gjøre noe som føles verdifullt. Her kan du lese mer om hva vi gjør for å få det til hos oss.