Vår kultur

Ansatte i Metier skal trives og være stolte av å jobbe her. Vi bryr oss om hverandre og har det gøy på jobben. Derfor synes vi det er vel så viktig å skape sosiale arenaer, som faglige. Vi har en flat og uformell organisasjon, hvor det er kort vei fra forslag til beslutning. Det er gjennom dialog og tilbakemeldinger vi utvikler oss som ledere og medarbeidere.

Våre holdninger

Beskrivelsen av våre holdninger er utgangspunktet for den kulturen vi ønsker å ha. Våre fem holdninger er noe vi fokuserer på både i rekruttering, i arbeidshverdagen og i videreutvikling av ansatte.

Vi holder det vi lover

 • Støtter hverandre for å sikre gode leveranser
 • Kommuniserer og avstemmer forventinger tydelig
 • Har et kommersielt fokus og tar ansvar for å levere høy verdi til kundene våre

Vi løser utfordringer som betyr noe

 • Leder an i utviklingen innenfor vårt felt
 • Jobber kontinuerlig med nyttige bidrag som fokus
 • Er opptatt av verdifull og bærekraftig utvikling for samfunnet, for kundene våre og for hverandre

Vi opptrer profesjonelt og respektfullt

 • Utforsker kundens behov og ønsker før vi foreslår løsning
 • Bidrar med vår kompetanse og erfaring i møte med kundene
 • Vurderer risiko og bruker sunn dømmekraft for å levere et best mulig resultat

Vi er sterkere sammen

 • Respekterer hverandre og verdsetter forskjeller, andres potensial og bidrag
 • Får frem det beste i hverandre og forutsetter gode intensjoner
 • Tar ansvar både for egen og andres trivsel og sikkerhet
 • Tar eierskap til egen utvikling og vokser sammen med andre

Vi er åpne og legger til rette for samarbeid

 • Søker aktivt etter effektive måter å gjøre ting på
 • Deler vår kunnskap internt og med våre omgivelser
 • Er åpne for å utforske nye ideer og nye muligheter i samarbeid med andre

Her kan du lese mer om hvordan vi har det i Metier

Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobb. Da er det også viktig at arbeidsplassen ikke bare er et sted du jobber. Det må være et sted du gleder deg til å gå til, et sted der du blir utfordret, har muligheter for å utvikle deg, skape gode tilknytninger og vennskap, og gjøre noe som føles verdifullt. Her kan du lese mer om hva vi gjør for å få det til hos oss.