Klasserom

Helhetlig smidig organisering og samhandling

Dette kurset vil gi deg en dypere forståelse av hvordan man organiserer seg og samhandler i smidige virksomheter. I kurset vil vi utforske hvordan dette sammenfaller med din egen organisasjon, og hvilke strukturer som reduserer den organisatoriske smidigheten og hvilke som understøtter den.

1 dag

}

09:00 - 16:00

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Smidighet blir ofte forbundet med spesifikke metoder og tilnærminger, særlig med praksiser vi kjenner fra programvareutvikling. Selv om dette også er en viktig del av smidigverden, er smidig først og fremst et tankesett, et sett av verdier og prinsipper som går ut over spesifikke verktøy og metoder.

For å bli smidig må man derfor ta hensyn til hvordan virksomheten er organisert på og hvordan vi samhandler med hverandre. Dersom man hopper over dette steget, vil introduksjon av smidige praksiser i virksomheten føre til friksjon og ikke gi forventede gevinster. Det handler om å sette verdiskapningen (og kunden) i fokus og organisere på en måte hvor man i størst mulig grad legger til rette for verdiskapningen.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å få en forståelse  for at «smidig» er noe mer enn metoder og rammeverk for operativ gjennomføring. Smidig er en måte å være og å tenke på. For å kunne være smidig må dette være en del av måten vi organiserer oss og samhandler med hverandre på.  

Hva kommer jeg til å lære?

Z
Få en dypere forståelse av smidig som tankesett, et sett av verdier og prinsipper
Z
Innsikt i hva som kjennetegner smidig organisering og samhandling
Z
Forståelse for hvorfor det ikke er nok å introdusere smidige praksiser for å bli en smidig virksomhet
Z
Forståelse for din egen virksomhet, og praktiske strategier for å begynne å skape en mer smidig organisering og samhandling

En del av Smidigskolen

Dette kurset er del 1 av smidigskolen, men kan også taes som et enkeltkurs.

Smidig organisering og samhandling er et av de mest krevende, men også viktigste, trinnene for å bli en mer smidig virksomhet. Samtidig er ikke dette et innledende trinn eller en oppgave man "blir ferdig med", men en kontinuerlig prosess som skjer parallelt med innføringen av smidige praksiser.

I de kommende kursmodulene i smidigskolen, "Smidig gjennomføring" og "Smidig ledelse", skal vi ta for oss hvordan man gjennomfører tiltak og leveranser på en smidig måte, samt hva som kjennetegner en smidig leder og hvorfor dette er kritisk for å lykkes med smidig.

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

Kurset gjennomføres som en dags samling. Dagen vil bestå av en kombinasjon av undervisning, eksempler fra erfaringer, refleksjon og diskusjoner blant deltakerne og praktiske gruppeoppgaver.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med praktisk erfaring med bruk av smidig.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Kursholdere

Torbjørn Bartels

I vår Management Consulting avdeling jobber Torbjørn som rådgiver til toppledelse og virksomhetsledelse, i forbindelse med transformasjoner og strategiske initiativer. Han jobber med en rekke strategiske initiativer i offentlig og privat sektor for å bidra til å bedre virksomhetenes leveransekraft på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Han holder også kurs innen smidig/agil, og er bl.a. sertifisert SAFe SPC.

Tidligere har han jobbet mye med virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. Torbjørn har en sivilingeniørgrad hvor fokusområdene var prosjektledelse, endringsstyring, teknologiledelse og virksomhetsstyring av teknologibaserte virksomheter. Med både teknisk og kommersiell bakgrunn trives han i grensesnittet mellom disse to, og kommuniserer effektivt både med administrative og tekniske ressurser.

Tarjei Johre

Tarjei er sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I Metier har Tarjei erfaring innen bl.a. prosjektstyring, kvalitetssikring, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser, både for fysiske prosjekter og digitaliseringssatsinger.

Tarjei er sertifisert PRINCE2® Practitioner og PRINCE2® Agile, har Advanced Certificate i prosjektledelse fra SKEMA Business School, og er AACE-sertifisert innen kostnadsestimering. Han er kursholder i bl.a. prosjektledelse og smidige metoder. Han har en bachelorgrad i filosofi fra NTNU, med spesialisering innen forretningsetikk.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.