Tomra har utdannet over 330 ansatte i prosjektledelse

helse

16. november 2020

TOMRA Collections er verdensleder innenfor pantesystemer, med over 82 000 installasjoner i mer enn 60 land. De har de beste automatene for innsamling og resirkulering av aluminiumsbokser, glass- og plastflasker. Selskapet som startet i Asker i 1972 er med det en stor og viktig byggestein i sirkulærøkonomien.

Tomra Project Academy

I 2012 etablerte selskapet “TOMRA Project Academy». Siden da har flere enn 330 ansatte i selskapet, fra toppledelsen til prosjektdeltakere, fullført et eller flere kurs. Avhengig av hva deltakerne jobber med og trenger har de tatt kurs i Prosjektledelse - oversikt og innsikt, Prosjekteierstyring, Styring av prosjektusikkerhet og PRINCE2.

– Målet med initiativet TOMRA Project Academy er å gi en enhetlig forståelse av prosjektmodellen, å skape en felles tilnærming til prosjektgjennomføringen og sikre at medarbeidere har den riktige kompetansen og tryggheten til å lede og delta i TOMRAs prosjekter, sier Dag Kolseth, som VP Project Management i TOMRA.

Tenkte nytt

Etter Kovid-19 brøt ut, måtte TOMRA tenke nytt. Pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid, og å utsette kompetansehevingen var ikke det ønskelige. I tillegg til sitt eksisterende e-læringsprogram, ble derfor digitale workshops satt opp på Teams. Deltakere fra TOMRA i Nord-Amerika, Australia og Europa har deltatt på de digitale samlingene, hver i sin tidssone.

– En kombinasjon av e-læring og digitale workshops gir oss god fleksibilitet i Korona-tiden, sier Dag Kolseth.

Workshopene har blitt holdt av Ragnar Ek i Metier, og består av en oppsummering av e-læringene, øvrig teori og relevante gruppeoppgaver hvor deltakerne får løse oppgaver som relaterer seg til det de jobber med daglig. En av deltakerne var svært fornøyd ved forrige kurs:

– Kurset Prosjektledelse – oversikt og innsikt er relevant for de som vil lede eller delta i et prosjekt som skal bidra til å nå firmaets mål.

TOMRAs ulike forretningsområder har mange prosjekter, og kompetansen til å stadig forbedre strukturen i prosjektene er svært nyttig. Ragnar Ek, ansvarlig kursholder, er imponert av TOMRAs fokus på å lykkes godt med sine prosjekter, og innsatsen de legger ned for å nå det målet.

Marius Fraurud, Senior VP og leder av The Solution Hub hos TOMRA Collection Solutions fremhever at denne prosjektkompetansen er av strategisk viktighet for Tomra, og et ledd i å lykkes med en voksende prosjektportefølje.

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.