En av verdens fremste innen planlegging, Chris Carson, kommer til Norge

helse

02. februar 2024

22. – 23. mai har vi invitert en av verdens fremste innen planlegging, Chris Carson, til Norge for å holde kurs i prosjekt- og tidsplanlegging som leder til sertifiseringen Planning and Scheduling Professional (PSP) fra AACE. Dette er en verdensanerkjent sertifisering som styrker og formaliserer din kompetanse og ferdigheter innen utvikling, overvåking, prognostisering og analyse av prosjektplaner.

I Norge står vi foran en voksende portefølje av store og komplekse prosjekter både i privat og offentlig sektor. Dette gjør at det er et økende behov for kvalifiserte prosjektplanleggere og profesjonell planleggingskompetanse. Dette kurs- og sertifiseringsløpet er skreddersydd for å møte dette behovet ved å gi dyptgående kunnskap og ferdigheter som fører til en internasjonalt anerkjent sertifisering som Planning and Scheduling Professional (PSP) fra Association for Advancement of Cost Engineering (AACE).

Hvem passer dette for?

PSP-sertifiseringen er ideel for planleggere, prosjektledere, kostnadsingeniører, byggeledere, fagfolk innen prosjektkontroll og tekniske ledere. Det retter seg mot erfarne profesjonelle innen prosjektplanlegging, med mål om å forbedre eller videreutvikle deres ferdigheter i tidsplanlegging og planlegging. Dette kurset passer for individer i både offentlig og privat sektor som er involvert i håndtering av komplekse prosjekter.

Fordeler for deg

  • Ettertraktet kompetanse: I Norge er det høy etterspørsel etter planleggere på grunn av komplekse prosjekter innen ulike sektorer. Prosjektplanlegging er en nøkkelrolle i enhver organisasjon, og å mestre denne ferdigheten sikrer en ettertraktet og fremtidsrettet karriere.
  • Profesjonell anerkjennelse: PSP-sertifiseringen validerer dine planleggingsferdigheter på et internasjonalt nivå, noe som utvider dine karrieremuligheter. Denne sertifiseringen er et kjennetegn på ekspertise og en viktig del av din profesjonelle utvikling.
  • Nettverksbygging: Medlemskap i AACE gir tilgang til et globalt nettverk av fagfolk, åpner for deling av kunnskap og nye karrieremuligheter. Å være en del av dette fellesskapet er avgjørende for å holde seg oppdatert og knytte verdifulle kontakter.
  • Karrierevei: Mange toppledere, som CxOer, har bakgrunn i prosjektplanlegging. Denne kompetansen er grunnleggende for ledelsesroller, og gir en sterk plattform for å nå toppen i organisasjonsledelse.

Fordeler for virksomheten du jobber i

  • Forbedret prosjektgjennomføring: Virksomheter med kompetente prosjektplanleggere oppnår effektiv og presis prosjektplanlegging og tidsstyring. Dette er essensielt for å oppnå gode prosjektresultater. God prosjektplanlegging og oppfølging sikrer at prosjekter gjennomføres innenfor tidsrammer, budsjett og fastsatte kvalitetskrav.
  • Økt konkurransedyktighet: Med ansatte som har solid planleggingskompetanse, styrker virksomheten sin evne til å kontrollere og administrere prosjekter og prosjektporteføljer. Dette sikrer at virksomheten opprettholder en høy standard innen prosjektstyring og har kontroll på investeringsporteføljen.
  • Redusert risiko: Kvalifisert planleggingskompetanse spiller en nøkkelrolle i risikohåndtering. Ved å ha medarbeidere som er dyktige i å proaktivt identifisere og planlegge for potensielle utfordringer, kan virksomheten effektivt iverksette tiltak for å forebygge forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Dette reduserer risiko og potensielle tap forbundet med prosjektgjennomføringen.

Om Chris Carson

Chris Carson er en anerkjent leder innen program-/prosjektkontroll og byggeledelse-industrien, med over 45 års erfaring. Han har mottatt prestisjetunge priser, inkludert AACE International "O.T. Zimmerman Founder's Award" i 2021 og AACE "Technical Excellence" prisen i 2011, som understreker hans betydelige bidrag til kostnadsstyring og prosjektplanlegging. Som AACE International Fellow siden 2013, en Fellow ved Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) siden 2015, og en Fellow med Guild of Project Controls på Planning Planet, er Carsons ekspertise bredt anerkjent.

Han var også medforfatter og medredaktør for den eneste boken PMI har publisert spesielt for byggeplanlegging, "CPM Scheduling for Construction – Best Practices and Guidelines", publisert i 2014 av PMI, og "the planning and scheduling and forensic analysis bodies of knowledge". Inkludert i disse publikasjonene var hans bidrag til 19 "AACE Recommended Practices", noe som gjør ham til den åttende rangerte bidragsyteren.

Carson var visepresident for økonomi i AACEs styre 2016-2018, en bidragsyter til revisjonene av Professional Practice Guide (PPG) for "Planning and Scheduling", og det samme for Construction Estimating PPG. Han har gitt opplæring for AACE Certified Cost Professional (CCP) sertifiseringen og Planning and Scheduling Professional (PSP).

Carson er en erfaren foredragsholder og har ledet over 750 fagsesjoner og forfattet over 80 publikasjoner, og bidratt betydelig til faglitteraturen på feltet. Hans arbeid inkluderer roller i utviklingen av "AACE Recommended Practices" og bidrag til sentrale bransjetekster om planlegging og kostnadsstyring.

Han er også instruktør ved Project Control Academy, og spesialiserer seg i Forensic Schedule Delay Analysis. Han er en globalt anerkjent foredragsholder, og har talt på konferanser i Australia, Storbritannia, Irland, Colombia, Peru, Canada. Han har gjennomført opplæring i Egypt, Malaysia, Australia, Storbritannia, Colombia, Peru, De forente arabiske emirater og Canada.

Har du lest?

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...