Sammen om å gjøre endring mulig

helse

28. mars 2023

Hvor mange bøker og artikler finnes det om ledelse? Et endeløst antall. En faktisk og realiserbar suksessoppskrift på ledelse er vanskelig å finne. Vi i Metier er likevel stadig på søken etter hvordan vi kan bruke våre definerte ledelsesprinsipper på å skape «the place to be» på jobb, og hvordan vi kan utvikle folkene våre. For det er de som utvikler Metier, og de som gjør det mulig for oss å skape positive ringvirkninger i samfunnet.

I Metier løser vi utfordringer som betyr noe; for kundene våre og for samfunnet. Vi støtter våre kunder i å realisere sine mål gjennom vellykkede prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon. Våre medarbeidere motiveres i stor grad av å bidra til utvikling og endring, og å se at det de gjør i det daglige skaper ringvirkninger. Men med denne påvirkningskraften følger det også et stort ansvar, et ansvar for å lede Metier i riktig retning, for de ansatte, for kundene og for samfunnet.

Vår CEO Halvard Kilde, og COO Kristin Bakke Romsaas er helt sentrale skikkelser i dette arbeidet, og bærer mye av ansvaret for hvilken retning vi går i som organisasjon. Her kan du lese om hva de tenker om ledelse, og hva som motiverer dem i hverdagen.

Ledelse er å investere tid og å by på seg selv

Halvard og Kristin fungerer som en utfyllende lederduo i Metier. Halvard med blikket på strategi og ut mot kundene, og Kristin med blikket på de ansatte og de indre strukturene. Sammen passer de på at vi er rigget for å utnytte muligheter, at vi reduserer risiko, er effektive og at de som jobber her trives og utvikler seg.

– Det er mange myter om ledelse – og ikke minst god ledelse, sier Halvard. Mye av det handler om å være villig til å investere den tiden det tar. For det å lede en hel organisasjon av en viss størrelse krever mye av deg. og du må være villig til å strekke deg langt.

Erfaringen til Halvard er at de beste lederne er seg selv, og tør å vise at de gode på noe og mindre gode på annet. Gode ledere leter etter personer som er komplementære til og bedre enn deg selv.

– Det er dessverre mange ledere som tar på seg en maske for å bli den lederen de tror at de ansatte ønsker og trenger, forklarer han.

– Det er fryktelig slitsomt og lite produktivt. Du må tørre å la din egen personlighet komme til syne og ikke bli for selvhøytidelig, og helst ha litt humor, selvfølgelig uten å bli flåsete. Det gjelder å finne balansen mellom det jobbmessige profesjonelle og det sosiale. Mennesker ønsker å følge personer de liker og har tillit til. Dessverre er det fremdeles mange ledere som spiller på frykt og konsekvens.

Drives av menneskene og engasjementet i organisasjonen

For både Halvard og Kristin er de dyktige kollegaene og de spennende oppdragene vi har i Metier en stor drivkraft og motivasjon.

– De ansatte i Metier brenner for selskapet, for sine kolleger og for jobben vi gjør for våre kunder. De utfordrer også oss i ledelsen, og bidrar aktivt i selskapets utvikling. Det er klart det motiverer å jobbe sammen med så mange flinke folk.

– Mange begynner hos oss for å kunne ta del i de store prosjektene og utviklingsområdene som vi leser om i avisen hver dag, forteller Kristin.

Dette var også bakgrunnen for at hun selv begynte i Metier for 15 år siden, etter å ha hørt om alle de spennende prosjektene som vi får være med å bidra inn i.

– Det var utrolig motiverende å høre om de mulighetene som åpnet seg i et selskap som Metier, sier hun. Her får man jobbet med mange ulike kunder og problemstillinger i ulike bransjer. Det å bidra til at man igangsetter de riktige prosjektene og at disse gir ønsket verdi er veldig givende. Da føler man at man er med og bidrar til positiv samfunnsutvikling.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss? Det kan du lese mer om her.

Skaper positive ringvirkninger i samfunnet

Arbeidet vi gjør i Metier utvikler og endrer virksomheter, prosesser og mennesker. Det forplanter seg utover i samfunnet i form av for eksempel høyere produktivitet og effektivisering, bedre bruk av kritiske ressurser, nødvendig endring og utvikling av nye tjenester.

– Er det noe vi virkelig gjør, så er det å bidra til en bærekraftig og positiv samfunnsutvikling, forteller Halvard.

– Vi er involvert i viktige oppgaver som Norge er nødt til å lykkes med om vi skal oppnå en nødvendig endring og bærekraftig utvikling. Fornybar energi og grønn teknologi, byutvikling, transport og infrastruktur, helse og offentlig tjenesteutvikling – lista er lang. Det motiverer meg at det vi gjør hver dag virkelig utgjør en forskjell. Men det innebærer også et stort ansvar for at vi gjør ting på riktig måte.

En bedrift for og av mennesker

– Vi hadde ikke vært noe som helst uten de ansatte, sier Kristin. Det er de vi lever av. Vi leverer kurs, sertifiseringer og systemer, men likevel er det er i all hovedsak kompetanse som er varen vi selger.

Det å lede så mange mennesker forplikter, og bringer med seg mye ansvar – både overfor de ansatte, og for kundene og aksjonærene.

– Det er vi som ledere nødt til å ta innover oss, forteller Kristin videre. Vi er faktisk ansvarlige for at 250 mennesker har en jobb å gå til hver dag, at vi får inn nye oppdrag og at vi holder løftene vi har gitt våre kunder og ansatte.

En leder inspirerer, forener og støtter

Metier bygger på tillitsbasert ledelse; troen på at alle ønsker å gjøre sitt beste, og at organisasjonen må legge til rette for at de ansatte skal få det til.

– Lederprinsippene våre, at vi skal inspirere, samle og støtte de ansatte i arbeidet de utfører, er ment å understøtte dette, sier Kristin. Vi er en kompetansebedrift, og alle våre ansatte er høyt utdannede mennesker med en klar drivkraft. Vi må gi dem tilliten de trenger slik at de kan gjøre jobben sin på en god måte.

Kristin trekker også frem at det å lytte til de ansatte er viktig.

– Men det betyr ikke at man ikke skal utfordre folk. Skal vi bruke mye energi på de små tingene , eller skal vi ha fokus på de store linjene? Det må vi hele tiden minne hverandre på.

Fokus på utvikling

I en bedrift som lever av kompetanse, har kontinuerlig faglig utvikling naturligvis høy prioritet. Metier har en bred og omfattende kursportefølje som de ansatte kan velge ut fra ettersom hva de trenger og er interessert i. Men det å utvikle seg innebærer også å ta en risiko.

– Det handler også om å gå utenfor komfortsonen, sier Kristin. Det er ikke sånn at du kun kan jobbe innenfor trygge rammer. Noen ganger må du ta sjansen, satse eller dyttes ut i den dype enden av bassenget. Men da må du også ha mulighet til å feile. Og vi som ledere må stille opp om det skulle skje.

Kulturen i Metier bygger i tillegg på at vi alle hjelper hverandre, og deler erfaringer slik at vi sammen løser utfordringene vi står i.

– Det er også en del av det som gjør det mindre «farlig» å dykke ut i den dype delen av bassenget. Du har kolleger som gir deg tips og deler erfaringer som gjør at du ikke nødvendigvis må finne opp svømmetakene på nytt.

Fremtidens Metier

Hvordan ser fremtiden ut for Metier? Som organisasjon har vi solide ambisjoner om å være en positiv samfunnsaktør også i fremtiden. Fra januar i år har vi fått nye eiere som understøtter denne ambisjonen på en god måte, da Tetra Tech kjøpte opp vårt tidligere moderselskap RPS.

– Det er viktig å ha solide eiere som gir oss de riktige betingelsene, sier Halvard. Tetra Tech er et særs velrennomert internasjonalt konsulent- og teknologiselskap, og de har fokus på de store utfordringene vi står overfor; grønn teknologi, forurensning, rent vann og nok kraft. Vi har altså fått riktige eiere.

Halvard påpeker også at vi som organisasjon må utrede og utnytte de mulighetene Tetra Tech gir som nye eiere.

– Vi har fått en eier som komplementerer oss. De har tjenester vi ikke har fra før, og som vi kan tilby våre kunder. De gir oss også mulighet til å strekke oss enda mer internasjonalt. Samtidig skal vi passe oss for å ikke bli for brede og smøre oss for tynt utover. Vi skal beholde og forsterke vårt DNA, det vi har bygget selskapet på til nå. Men vi skal gjøre det vi kan for å bli litt bedre – hver eneste dag.

Er du interessert i å bli vår kollega?

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi i Metier utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon. Sammen gjør vi endring mulig.  

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.