Marianne Braaten: - Kjenner at jeg har kommet hjem

helse

18. desember 2023

Hvordan er hoppet fra offentlig sektor til konsulentlivet? Det kan være både spennende, utfordrende og litt skummelt å gå fra den ene siden av bordet fra den andre.

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med prosjektstyring og ledelse i offentlig sektor – de siste 8 i Direktoratet for e-helse, hvor hun gikk veien fra prosjektleder til konstituert divisjonsdirektør. Hun er klar på hva som motiverer henne, og hvorfor hun har valgt å bytte beite.

- Jeg må ha ting å bryne meg på, og trenger et jevnlig tilsig av utfordringer, at jeg får brukt meg og bidratt på en positiv måte. Jeg har hatt det bra der jeg var og i Metier ser jeg at jeg kan bidra inn på flere områder og få større variasjon med den kompetansen og erfaringen jeg innehar.

Lang erfaring fra offentlig sektor

Gjennom sin reise i offentlig sektor, har Marianne primært hatt roller som linjeleder, prosjekt- og programleder innen digitalisering og brukerfokusert tjeneste- og produktutvikling. I denne tiden har hun hatt ansvar for store satsinger med høy risiko og endringsprosesser i komplekse og faglig tunge kunnskapsorganisasjoner. Marianne har ledet prosjekter som har ført til lovendringer, etablering av nye offentlige tjenester, store prosessendringer og omstillinger både innad i og på tvers av flere offentlige etater.

- Jeg har jobbet med digitalisering siden det offentlige begynte å ha publikumsrettet informasjon på internett på slutten av nittitallet, ler Marianne. Det har vært litt av en reise! Samtidig har det vært en rød tråd gjennom det hele – det at jeg vil være i samfunnsnyttige prosjekter og satsinger som gjør hverdagen enklere for folk.

Satsingene har over tid blitt større og mer komplekse, og Marianne kjenner at hun har vokst godt med oppgavene underveis. De siste årene har hun jobbet med utvikling i områder som krever tverrfaglig samarbeid mellom flere aktører, og hvor man ser verdien av å utvikle flere fellesløsninger.

Hvorfor Metier Digital?

Når hun nå har gått over i en ny stilling, og over fra det offentlige til å bli konsulent, handler det om å kunne bruke kompetansen sin på en annen måte for å bidra til enda mer samfunnsnytte.

- Jeg tenkte at jeg med min kompetanse kanskje kunne bistå flere typer aktører, uavhengig av sektor. Og jeg erfarte raskt at kompetansen min er aktuell for ulike typer oppdrag hos aktører jeg ikke har jobbet sammen med tidligere.

Marianne kjente Metier Digital gjennom et tidligere samarbeid og hadde allerede et godt inntrykk.

-Det er et sterkt fagmiljø her på de fagområdene jeg brenner for, og jeg har lenge tenkt at det kunne være «riktig» organisasjon for meg rent faglig sett. Og det er en helt unik kundeportefølje her. Metier samarbeider med en stor bredde av spennende og viktige samfunnsaktører.

- Gjennomsyrende samfunnsverdier

Etter at Marianne begynte hos oss i høst, har hun blitt sikker på at hun gjorde riktig valg.

- Det har bare blitt tydelige for meg etter at jeg begynte. Jeg får jobbe med det målet jeg har hatt gjennom hele karrieren min; å gjøre hverdagen enklere for flest mulig.
Marianne trekker frem et samfunnsengasjement som er underliggende i organisasjonen, og gjennomsyrende verdier.

- Det kommer frem i valg av kunder og fokuset på bærekraft i organisasjonen. Men det kommer også frem i de interne valgene lederne tar. Det er sunne livsverdier og et inkluderende arbeidsmiljø, og jeg merker at dette er et sted hvor man hjelper hverandre. Jeg føler at jeg har kommet hjem.

Vil du være med å ta vår digitale virksomhet til nye høyder?

I dag er Metier mest kjent for å være Norges beste prosjektledermiljø, og det skal vi fortsette med å være. Samtidig har vi kommet langt i å være en toneangivende virksomhet innen digitalisering. Våre ambisjoner strekker stadig lengre, og nå ønsker vi å være en ledende bedrift innen teknologi og rådgivning.

Har du lest?

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...