- Omstillingen krever gode hoder

helse

20. desember 2023

Norge står overfor en betydelig omstilling. Blant driverne til denne er overgangen til en grønn økonomi og et press på velferdsstaten slik vi kjenner den. Det betyr at det stilles stadig større krav til at vi bruker pengene våre bedre, og er bevisste på hvilke investeringer som skal prioriteres. Dette er kjernen i det Management Consulting i Metier gjør. Nå trenger de flere gode hoder som kan bidra.

- Det kommer til å skje mye fremover, forteller Alexander Smidt Olsen, Divisjonsdirektør i Management Consulting.

- Vår rolle i dette er å hjelpe ledere i både offentlige og private organisasjoner med å finne riktig tilnærming til utfordringene, samt å støtte i gjennomføringen av tiltak slik at de faktisk gir ønsket effekt. Det innebærer at vi jobber med virksomhet, strategiske initiativer og investeringsprosjekter. Da trenger vi flere dyktige kolleger.

Store utfordringer, mindre ressurser

Utfordringene vi står overfor i samfunnet er store og krevende, og det er behov for massive investeringer. Samtidig har vi mindre midler fremover, blant annet fordi en aldrende befolkning betyr at færre kommer til å stå i arbeid, og fordi inntektene fra olje og gass går ned.

- Da må det gjøres gode vurderinger og utvises faktabasert fornuft i prosjektene for å finne de smarteste løsningene på det behovet som er, konstaterer Øyvinn Høie, Business Director for Analyse og innsikt. Vi må rett og slett være sikre på at vi gjennomfører de rette prosjektene, og at vi gjennomfører de riktig.

Arbeidet våre medarbeidere gjør, er med på å sikre nettopp dette. Godt analytisk underlag må til for å gjøre gode beslutninger. Dette er med på å sørge for at AS Norge kan posisjonere seg for fremtiden.

Vokser i mange sektorer

Management Consulting skal vokse innenfor mange sektorer. Hovedsakelig skal kapasiteten økes der det jobbes med generell prosjektkompetanse, samferdsel, grønn industri, helse og offentlig forvaltning.

- Det er ikke på noen måte tilfeldig at det er innen disse områdene vi velger å bemanne opp. Dette er viktige satsingsområder der det skjer mye, og det ser vi på en økende oppdragsmengde. Det er også områder der vi har mulighet til å bidra til positiv samfunnsutvikling, forklarer Alexander.

Felles for disse er at det trengs gode fagressurser med bransjekompetanse, og som gjerne har erfaring fra oppdrag og organisasjoner med liknende problemstillinger som kundene i vår portefølje. Eksempelvis er Samferdsel et fagfelt hvor Management Consulting i Metier har gode muligheter for konsulenter med kjennskap til sektoren.

- Vi ser etter konsulenter som kan bistå kundene våre både i et strategisk og taktisk/operativt perspektiv. For å bistå kundene på en god måte ønsker vi at konsulentene forstår sektoren og sektorens drivere, sier Anders Tellefsen, Business Director for Samferdsel.

Anders er klar på hva vi kan tilby konsulenter som velger å jobbe hos oss.

- Hos oss har du mulighet til å jobbe innenfor ulike oppdrag med stor bredde. Vi ønsker å utvide vår portefølje og søker konsulenter som kan hjelpe oss med det.

 

Betydelige innen grønn industri og energi

For å kunne gjøre en reell positiv innvirkning på samfunnet, ønsker vi i Metier å bidra der potensialet og behovet er størst. Et område der vi øker vår satsing, og hvor vi allerede har en høy tilstedeværelse, er grønn industri og fornybar energi.

- Det spennende med å jobbe med grønn industri, og fornybar energi er alle de nye initiativene som kan endre kurs for næringslivet i Norge de nærmeste årene, sier Terje Løver, Business Director og ny leder for området i Management Consulting.

- Som konsulent kan jeg bidra med kompetansen jeg har fra en kunde til å løse viktige utfordringer hos en annen. Samlet sett gir det en breddekompetanse i sektoren som er spennende.

Terje valgte Metier blant annet på grunn av en unik kundeportefølje.

- Få andre selskaper jeg vet om sitter i så mange spennende prosjekter i det som samlet sett kan kalles det grønne skiftet.

 

- En direkte innvirkning på samfunnet rundt deg

I bransjen er Metier kjent som folk med høy faglig integritet som er dyktige på det vi gjør. Som bedrift har vi rykte på oss for å levere kvalitetstjenester innenfor alle segmenter hvor vi er representert.

- Fra kundene våre hører vi også at vi er reale, at vi snakker fra levra og at det generelt sett er hyggelig å jobbe med oss, sier Øyvinn Høie.

Konsulentene selv trekker frem at de ser påvirkningen arbeidet har på samfunnet som en viktig motivasjonsfaktor i hverdagen. Dette er også noe Øyvinn selv motiveres av.

- Når du ser at arbeidet du gjør har en direkte innvirkning på samfunnet rundt deg, er det klart at det motiverer. Vi har en unik kundeportefølje med viktige samfunnsaktører og spennende oppdrag i mange felt. Det er vi stolte av.

 

Påvirkningskraft og gode muligheter for faglig utvikling

Konsulentene trekker frem særlig to ting når de skal karakterisere hvordan det er å arbeide i Metier; en flat struktur der alle som vil kan være med å påvirke organisasjonen og den retningen man går i, og store muligheter for faglig utvikling.

- Det at organisasjonen består av rundt 250 ansatte gjør selvfølgelig at det er lettere å både bli kjent, og å være med å påvirke. Her er det rom for alle som har innspill, forteller Alexander.

Metier er en bedrift hvor man kan få direkte innvirkning og der det er kort vei fra idé til beslutning.

Vi har også en egen divisjon som tilbyr kompetanseheving for organisasjoner. Via Metierskolen har alle ansatte tilgang på kurskatalogen som tilbys her, med både kurs og sertifiseringer.

- Det er kompetansen vår vi lever av, når vi koker det ned. Da er det klart at alle ansatte skal ha anledning til å utvikle seg i den faglige retningen de viser potensiale innen. Vi oppmuntrer til det i veldig stor grad, og legger til rette for at de har anledning til å gjøre nettopp dette, avslutter Karianne Sjøberg, Resource & Operations Director.

På bildet fra venstre: Terje Løver, Karianne Sjøberg, Øyvinn Høie, Alexander Smidt Olsen.

Vil du bidra med å løse morgendagens utfordringer?

Begynner du å jobbe hos oss vil du ta del i et profesjonelt, dynamisk og fagsterkt miljø. For øyeblikket er vi på jakt etter erfarne konsulenter innen samferdsel, helse og offentlig forvaltning, i tillegg til konsulenter med prosjektkompetanse. 

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...