Smidigskolen er vår mest populære kurspakke for deg som ønsker å lære mer om smidig. Du kan plukke enkelt-moduler eller bestille hele løpet med en gang.

3 kurs

0,5 - 2,5 dager

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Passer smidigskolen for meg?

Kort om smidigskolen

Smidigskolen er en unik mulighet til å lære om hva vi mener er avgjørende for at din virksomhet skal kunne bli mer smidig og bedre rustet for utfordringer preget av en stadig akselererende endringstakt. Delene i kurset er basert på Metiers inngående virksomhetsforståelse på tvers av sektorer, og selskapets lange tradisjoner med å gi våre kunder et solid teoretisk fundament gjennom vårt Academy. Det vil tilbys muligheter for videre oppfølging med workshops og rådgivning for å sette delkursene i kontekst av din virksomhet og hverdag.»

Smidigskolen består av en kurspakke delt i tre deler. Du kan velge å ta hele kursløpet eller plukke enkelt-kurs etter behov.

Gjennom denne kurspakken får du en solid grunnmur for smidig arbeid, og kunnskapen og verktøyene du trenger for å ta det i bruk i praksis - enten som leder eller som en del av et team som skal jobbe smidig.

Det er en fordel at du har deltatt på vårt gratis introduksjonskurs til smidig først.

Målgruppe

Forarbeid: Introduksjon til smidig

Passer for alle som ønsker å utvide sin forståelse av smidig tenkning og hvordan det kan benyttes i ulike sammenhenger og virksomheter.

Del 1: Helhetlig smidig organisering og samhandling

Passer for alle som ønsker å få en forståelse for at «smidig» er noe mer enn metoder og rammeverk for operativ gjennomføring.

Del 2: Smidig gjennomføring

Passer for alle som ønsker å lære mer om hvordan man gjennomfører smidige tiltak og leveranser i praksis.

Del 3: Smidig ledelse

Passer for deg som sitter i en lederrolle i en virksomhet som allerede er i transformasjon eller som i fremtiden vil ha behov for å gjennomgå en transformasjon for å øke utviklingstakt, beholde eller forbedre dagens markedsposisjon, eller møte markedets økende forventninger.

Hva kommer jeg til å lære?

Z
Få innsikten og forståelsen du trenger for å lede eller delta i prosjekter eller initiativ som følger smidige metoder.
Z

Få kunnskap for å lede og styre virksomheter etter smidige metoder.

Z
Få dokumentert kompetanse innen smidig gjennom et studiebevis fra Metier.

Dette er inkludert i smidigskolen

Klasseromsundervisning

Kursene gjennomføres som klasseromsundervisning. Dagene vil bestå av en kombinasjon av undervisning, eksempler fra erfaringer, refleksjon og diskusjoner blant deltakerne og praktiske gruppeoppgaver.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med praktisk erfaring med bruk av smidig.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Kursmoduler og innhold

Smidigskolen består av 3 kurs som kan taes i den rekkefølge man ønsker for å bygge kompetanse stegvis. Vi anbefaler at du har deltatt på vårt gratis introduksjonskurs til smidig før du melder deg på smidigskolen. Innholdet er basert på ulike anerkjente metodeverk og retninger som for eksemple SAFe 6.0, AgileSHIFT, PRINCE2 Agile, Scrum, Lean, DevOps og Kanban.

Gjennomføring av de to første kursene i smidigskolen leder til et diplom i smidig som bekrefter din kompetanse. Hvis du gjennomfører alle tre kursene vil du i tillegg få diplom i smidig ledelse. Du kan også velge å bygge på videre med anerkjente sertifiseringer som Leading SAFe, PRINCE2 Agile, AgileSHIFT, DevOps, ScrumMaster og Scrum Product Owner.

Forarbeid: Introduksjon til smidig

Vi setter opp jevnlig gratis kurs i Introduksjon til Smidig som vi anbefaler at du deltar på før du melder deg opp til smidigskolen.

Les mer og bestill kurset her

Del 1: Helhetlig smidig organisering og samhandling

Klasserom: 1 dag
Tid: 09:00 - 16:00
Pris: 6 500,-

Smidighet blir ofte forbundet med spesifikke metoder og tilnærminger, særlig med praksiser vi kjenner fra programvareutvikling. Selv om dette også er en viktig del av smidigverden, er smidig først og fremst et tankesett, et sett av verdier og prinsipper som går ut over spesifikke verktøy og metoder.

For å bli smidig må man derfor ta hensyn til hvordan virksomheten er organisert på og hvordan vi samhandler med hverandre. Dersom man hopper over dette steget, vil introduksjon av smidige praksiser i virksomheten føre til friksjon og ikke gi forventede gevinster. Det handler om å sette verdiskapningen (og kunden) i fokus og organisere på en måte hvor man i størst mulig grad legger til rette for verdiskapningen.

Dette kurset vil gi deg en dypere forståelse av hvordan man organiserer seg og samhandler i smidige virksomheter. I kurset vil vi utforske hvordan dette sammenfaller med din egen organisasjon, og hvilke strukturer som reduserer den organisatoriske smidigheten og hvilke som understøtter den.

Kurset vil gi deg:

 • En dypere forståelse av smidig som tankesett, et sett av verdier og prinsipper
 • Innsikt i hva som kjennetegner smidig organisering og samhandling
 • Forståelse for hvorfor det ikke er nok å introdusere smidige praksiser for å bli en smidig virksomhet
 • Forståelse for din egen virksomhet, og praktiske strategier for å begynne å skape en mer smidig organisering og samhandling

Les mer og bestill kurset her

Del 2: Smidig gjennomføring

Klasserom: 1 dag
Tid: 09:00 - 16:00
Pris: 6 500,-

I tillegg til å være et tankesett, er smidig også en praktisk tilnærming til å utføre arbeid på en mer responsiv og effektiv måte. Dette kurset vil gi deg en hands-on innføring i hvordan man kan gjennomføre tiltak og leveranser på en smidig måte, ved hjelp av noen av de mest anerkjente verktøyene og metodene innen smidig praksis, inkludert Scrum, Kanban og DevOps.

Kurset gir en detaljert forståelse av hvordan man kan bruke disse verktøyene og metodene til å forbedre produktiviteten, fleksibiliteten og leveringshastigheten i din organisasjon. Du vil lære hvordan du kan tilpasse disse metodene til din egen unike arbeidssituasjon, og hvordan du kan håndtere de største utfordringer med de ulike praksisene.

Kurset vil gi deg:

 • Forståelse av de mest populære smidige praksisene, og når og hvordan de benyttes
 • Innsikt i hvordan du kan bruke disse metodene til å forbedre gjennomføringen av tiltak og leveranser
 • Praktisk erfaring med å bruke disse metodene i virkelige scenarier
 • Forståelse i hvordan du kan håndtere vanlige utfordringer og hindringer i smidig gjennomføring
 • Innsikt i hvordan smidige metoder kan tilpasses til din unike arbeidssituasjon

Les mer og bestill kurset her

Del 3: Smidig ledelse

Klasserom: 0,5 dag
Tid: 09:00 - 12:00
Pris: 2 900,-

I en smidig virksomhet er det verdiskapningen som står i sentrum. Kurset vil ta for seg hvorfor det nå er viktigere og i større grad tenke annerledes som resultat av en virkelighet hvor forutsetninger og behov endrer seg stadig raskere, som igjen resulterer i en høyere grad av usikkerhet hvor man er mer og mer avhengig av å innovere raskere -og dermed kontinuerlig tilpasse verdiskapningen.

For å adressere disse utfordringene er det viktig at virksomheten har søkelys på å forstå verdistrømmen i organisasjonen, identifisere og eliminere sløsing for å skape maksimal verdi for kundene. Dette muliggjøres blant annet ved adopsjon av smidige prinsipper som autonomi, samarbeid, iterativ utvikling og kontinuerlig forbedring.

For å kunne realisere en smidigere virksomhet, er man avhengig av et lederskap som forstår utfordringen og behovet for endring fra et virksomhetsperspektiv. Det å være leder i en smidig virksomhet innebærer også at man tenker annerledes rundt hvordan man tilnærmer seg og utøver egen rolle.

Kurset vil gi deg:

 • Få forståelse for hvorfor en smidigere organisering av virksomheten kan være hensiktsmessig
 • Få forståelse for hva smidig ledelse innebærer
 • Innføring i ulike smidige-lederroller
 • Få forståelse av den smidige lederens rolle i å støtte og lede en transformasjon for å oppnå en mer smidig og adaptiv organisasjonsstruktur

Les mer og bestill kurset her

Kursholdere

Torbjørn Bartels


I vår Management Consulting avdeling jobber Torbjørn som rådgiver til toppledelse og virksomhetsledelse, i forbindelse med transformasjoner og strategiske initiativer. Han jobber med en rekke strategiske initiativer i offentlig og privat sektor for å bidra til å bedre virksomhetenes leveransekraft på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Han holder også kurs innen smidig/agil, og er bl.a. sertifisert SAFe SPC.

Tidligere har han jobbet mye med virksomhetsarkitektur og prosjektledelse.
Torbjørn har en sivilingeniørgrad hvor fokusområdene var prosjektledelse, endringsstyring, teknologiledelse og virksomhetsstyring av teknologibaserte virksomheter. Med både teknisk og kommersiell bakgrunn trives han i grensesnittet mellom disse to, og kommuniserer effektivt både med administrative og tekniske ressurser.

Tarjei Johre

Tarjei er sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I Metier har Tarjei erfaring innen bl.a. prosjektstyring, kvalitetssikring, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser, både for fysiske prosjekter og digitaliseringssatsinger.

Tarjei er sertifisert PRINCE2® Practitioner og PRINCE2® Agile, har Advanced Certificate i prosjektledelse fra SKEMA Business School, og er AACE-sertifisert innen kostnadsestimering. Han er kursholder i bl.a. prosjektledelse og smidige metoder. Han har en bachelorgrad i filosofi fra NTNU, med spesialisering innen forretningsetikk.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.