Sammen gjør vi endring mulig.

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.

Vi lanserer ny norsk undersøkelse om generativ AI

Generativ AI (Gen AI) har blitt et hett emne siden Chat GPT ble lansert i fjor høst. Det ble raskt klart for oss at vi måtte forstå hva vi sto overfor, og hva denne nye teknologien ville bety for norske organisasjoner.  

Vi fant ingen rapporter på området, og tok derfor grep. Nå lanserer vi resultatene av vår undersøkelse blant norske ledere om status på Gen AI i deres bedrifter. 

Metier logo hvit
Metier logo hvit

Utdanningsstipend i prosjektledelse

Hvert år deler vi ut et begrenset antall med stipend til deg som søker videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse.

Studieløpet, Diploma in Project Management, kombinerer tre e-læringsmoduler innen prosjektledelse med virtuelle webinarer og en avsluttende eksamen.

Søknadsfrist er 30. oktober.

FREYR: Hvordan bygger man opp en organisasjons digitale ryggrad?

FREYR: Hvordan bygger man opp en organisasjons digitale ryggrad?

Når vi legger det digitale grunnlaget for en bedrift, handler det om å hjelpe organisasjonen med å nå sine ambisjoner. For FREYR Battery betyr dette å legge til rette for at de skal nå sitt mål om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystem....

Bilfinger løfter kompetansen innen prosjektledelse

Bilfinger løfter kompetansen innen prosjektledelse

15 ingeniører fra Bilfinger E&P Nordics AS har allerede fullført trinn 1 i kompetanseprogrammet som skal løfte prosjektledelses- og prosjektgjennomføringskompetansen i selskapet. Dette er en langsiktig satsing for å heve kompetansen i organisasjonen, og dermed ha...

“I vår kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier vært utrolig verdifull for ledelsen i Freyr. Metier har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av Freyr sine prosjekter for bygging av batterifabrikker.”

— Tom Einar Jensen, CEO Freyr Battery

Sammen gjør vi endring mulig.

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!