Sammen gjør vi endring mulig.

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.

Metier Project Excellence Framework

Metier har over 40 års erfaring med prosjektledelse, fra valg av konsept til overlevering og drift. Vi har lært hva som gjør at prosjekter lykkes, og hva som gjør at de feiler. Når store prosjekter feiler, så feiler de i alle dimensjoner. Da er konsekvensene ofte enorme.

Vårt mål er at flere lykkes med sine store prosjekter.

I Metier Project Excellence Framework har vi samlet internasjonal forskning og beste praksis, og kombinert dette med vår erfaring fra styring og ledelse av komplekse prosjekter. Nå deler vi det med deg.

Metier logo hvit

Seminar: Gevinstrealisering med Power Platform og Copilot

Torsdag 6. juni inviterer vi til et spennende heldagsseminar arrangert av vår samarbeidspartner Puzzlepart. Seminaret vil fokusere på gevinstrealisering med Microsoft Power Platform og Copilot. Metier bidrar med foredrag og workshop til seminaret, som finner sted i Microsofts lokaler. 

Metiers bidrag:

  • Foredrag: Gevinstrealisering - endring og ledelse: Hvordan kan vi tenke i et endringsperspektiv, og på den måten nå gevinstene? Hvordan skal vi som ledere få dette til? Hva trenger vi for å lykkes, og hva er det vi er nødt til å tenke på? Et hint: Det handler om teknologi og mennesker.
  • Workshop: Hvordan skal vi få til gevinstrealisering? Metier deler sine erfaringer om hva som virker og ikke virker, og kobler dette til metodikk fra fagområdene prosjektledelse, endringsledelse og smidig. Workshopen gir deltakerne økt innsikt i sine utfordringer, sammen med noen praktiske verktøy for å kunne lykkes med gevinstrealisering. Vi håper å se deg der og dele verdifull innsikt og praktiske råd som kan hjelpe deg å skape reelle verdier i din organisasjon.
OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Sammen gjør vi endring mulig.

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!