Sammen gjør vi endring mulig.

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.

Norges doble utfordring krever dobbel kraft i det grønne skiftet

Norge har en dobbel utfordring; vi må sikre en videreføring av den norske modellen og vi må bidra til å løse klimakrisen. For å lykkes med det må vi ha gode nok rammebetingelser for grønn vekst.

Vi har bidratt til et innlegg hvor vi ber partiene ha med seg dette inn i forhandlingene om årets Statsbudsjett. Innlegget er signert administrerende direktører fra Skanska, FREYR Battery, Rambøll, Multiconsult, Sweco, Norconsult, Siemens AS, HENT, Caverion, Bravida og Metier.

Metier logo hvit
FREYR: Hvordan bygger man opp en organisasjons digitale ryggrad?

FREYR: Hvordan bygger man opp en organisasjons digitale ryggrad?

Når vi legger det digitale grunnlaget for en bedrift, handler det om å hjelpe organisasjonen med å nå sine ambisjoner. For FREYR Battery betyr dette å legge til rette for at de skal nå sitt mål om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystem....

“I vår kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier vært utrolig verdifull for ledelsen i Freyr. Metier har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av Freyr sine prosjekter for bygging av batterifabrikker.”

— Tom Einar Jensen, CEO Freyr Battery

Sammen gjør vi endring mulig.

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!