Metier Project Excellence Framework

Et rammeverk som sikrer vellykkede prosjekter fra start til slutt

Hvordan kan vi sørge for å lykkes i prosjektene våre?

Riktig prosjekt

Prosjektet skal svare ut behovet på best mulig måte, til riktig kost. Gjennom en grundig tidligfase sørger vi for at riktig prosjekt settes i gang.

Riktig løsning

Prosjektet må optimaliseres og gjøres klar for gjennomføring. Å bruke litt mer ressurser på dette vil spare deg for mye i gjennomføring og drift.

Gjennomføring

For å lykkes må du ha kontroll i gjennomføring. Dette sikres gjennom god prosjektledelse og -eierstyring basert på anerkjent beste praksis.

Økt verdi

Høyest mulig verdirealisering til riktig pris, og kompetanseoverføring til hele porteføljen.

Hva er Project Exellence Framework?

Metier Project Excellence Framework er et rammeverk som hjelper våre kunder med å lykkes med de store og komplekse prosjektene.

Målet med rammeverket er å velge riktig prosjekt, riktig løsning og å realisere det prosjektet som gir mest verdi – mens du har kontroll hele veien. Her går vi gjennom hovedtrekkene i hver fase, som samlet sett gir deg økt verdi.

Metier har 40 års erfaring med prosjektledelse fra konseptfase til overlevering.

Vi har vært involvert i over 300 prosjekter med en samlet investering på over 1000 milliarder NOK. Vi har lært hva som gjør at prosjekter lykkes, og hva som gjør at de feiler. Og når store prosjekter feiler, så feiler de i alle dimensjoner.

Vår erfaring viser at å gjøre ting riktig fra start er avgjørende for å nå målene med prosjektet. Dessverre lykkes for få med dette.

Project Excellence Framework er resultatet av å veve vår 40-årige erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter sammen med internasjonal forskning og beste praksis.

Nå vil vi dele denne innsikten med hele bransjen.

Hvordan kan vi sørge for å lykkes i prosjektene våre?

Prosjekter er komplekse, og store prosjekter er absolutt noe av det vanskeligste vi driver med. Derfor har vi systematisert vår 40 år lange erfaring i et rammeverk som gir deg verdioptimalisering i tidligfase, og kontroll frem til produktet er levert.
- Halvard Kilde, CEO Metier

1. Tidligfase - sikre verdioptimalisering

En grundig innsats i tidligfase er avgjørende for å sikre målrettet arbeid og høyest mulig avkastning på investeringen i prosjektet (ROI). Dersom du gjør de riktige tingene i tidligfasen, kan du forvente gode resultater.

Kvaliteten på tidligfasen har direkte innvirkning på prosjektets varighet, de totale investeringskostnadene og den totale verdiskapningen. God kvalitet på din tidligfase gir også et bedre business case.

Det er primært to delfaser rammeverket
tar for seg:

 • Fasen «riktig prosjekt» går ut på å velge det beste konseptet. Vår erfaring er at vi lander de konseptuelle valgene med en ressursinnsats som er under 1 % av prosjektkostnaden.
 • Deretter kommer fasen «riktig løsning» hvor du optimaliserer prosjektet. Når du har brukt om lag 5 % av prosjektkostnaden skal konseptet være optimalisert og prosjektet være klart for gjennomføring.

Verdistyrt prosjektutvikling

Verdistyrt prosjektutvikling hjelper deg å havne der du vil være - på den øverste kurven i figuren.

Sammen med partnere, og basert på vellykkede demonstrasjonsprosjekter, har Metier utviklet rammeverket Verdistyrt prosjektutvikling. Dette rammeverket er det første av sitt slag som dekker tidligfase fra A til Å, men lener seg samtidig på forskning, erfaring og testing i to meget krevende prosjekter.

Verdistyrt prosjektutvikling er en integrert del av rammeverket Project Excellence, for uten en god tidligfase kan man ikke maksimere verdien av prosjektet.

Økt
verdi

Våre referanser viser at du kan forvente resultater som disse

…dersom du jobber riktig i tidligfasen.

Totalt investeringsbehov
Inntil 30 % reduksjon i investeringskostnad
Totalt prosjektforløp i tid
Inntil 40 % reduksjon i gjennomføringstid
Økt total verdiskaping

2. Sikre kontroll i gjennomføringsfasen

En god gjennomføring er viktig for å sikre at prosjektet leveres i henhold til målene. Det er likevel viktig å huske på at beslutningene som i størst grad påvirker kostnad, tidsplan og drift allerede er tatt. God eierstyring er viktig for at prosjektet skal gå etter planen.

Viktige elementer for god kontroll i gjennomføring er:

 • Profesjonell prosjekteierstyring
 • Kompetanse på rett plass, erfaring og god ledelse
 • Gode rammeverk, verktøy og systemer
 • Nok kapasitet hos viktige ressurser

Effektiv gjennomføring gir gevinster tidlig, og viser seg også å gi lavere kostnader og større utbytte i drift.

Metier logo hvit

3. Økt verdi

Et mislykket prosjekt har ikke gitt den gevinsten vi ønsket. Eventuelt er det levert til en for høy pris, eller etter for lang tid. Metiers rammeverk har som mål å gi prosjektet høyest mulig verdirealisering til riktig pris. For vår erfaring er at vi kan ta ned kostnaden i prosjektet, og samtidig øke verdien.

I dette ligger det også at rammeverket har en betydning for hele porteføljen, og ikke bare enkeltprosjektet. Det kan hjelpe organisasjonen med å få gjentagende vellykkede prosjekter.

Verdien i enkeltprosjektet kan overføres ved hjelp av:

 • Godt etablerte beste praksiser
 • Gode styringsmodeller
 • Kultur for erfaringsdeling i organisasjonen

Metier Project Excellence Framework - slik ser det ut

Du kan laste ned en full modell og få ytterligere forklaringer her.

Kompetanse i nøkkelroller er avgjørende

En av de viktigste suksessfaktorene i et prosjekt er at nøkkelrollene har den kompetansen som trengs. Metier Academy har lang erfaring med bedriftstilpasset kompetanseheving i prosjektfaget. Vi kan bygge et opplæringsprogram tilpasset deres behov, som bidrar til å bygge en sterk, felles prosjektkultur i organisasjonen.

Slik sikrer vi:

 • En felles plattform og forståelse for faget, på tvers av bedriften
 • Riktig kompetanse til riktige ressurser
 • Klare tiltak for utvikling, og tydelig investering i kompetente ansatte
Metier har også konsulenter med kapasitet, kompetanse og erfaring som alle prosjekttunge organisasjoner kan dra nytte av.

Metiers beste praksiser

Med kunden i førersetet, jobber vi for at prosjektet skal koste kun hva det må, og ikke mer. Vi bidrar til at dere ikke får dyre overraskelser underveis.

Det innebærer å utfordre kundene når vi ser at dette er nødvendig, og tørre å stille de tøffe spørsmålene.

Vi inntar en objektiv rolle, og tilbyr et nøytralt blikk på prosjektet og målsettingene dine.

Project Start-up

Verdistyrt prosjektutvikling

Konseptvalg

Kostnadsestimater

Kontraktsledelse

Usikkerhetsanalyser for prosjekt

Prosjektkontroll

Project completion

Desicion gate review/
independent project review

Prosjekteierstyring

Project definition rating index (PDRI)

Fagansvarlige for Project Excellence-rammeverket

Halvard S. Kilde

Halvard S. Kilde

CEO, Metier

Alexander Smidt Olsen

Alexander Smidt Olsen

Executive Director, Management Consulting

Kontakt oss

Vil du høre mer om Metier Project Excellence Framework? Legg igjen informasjonen din, så kontakter vi deg.