Kjersti Hallingstad: - Det er ikke likegyldig for meg hva slags bygg jeg bygger

helse

19. januar 2024

Kjersti Hallingstad er en verdidrevet prosjektsjef, med et stort ønske om at det hun driver med skal ha en positiv innvirkning på samfunnet rundt henne. I hverdagen sørger hun for at viktige og komplekse prosjekter knyttet til helse og forskning gjennomføres på en god måte.

- Jeg vil bruke kompetansen min på en måte som gjør at de som jobber på sykehusene kan utnytte sitt potensiale fullt ut, uten at det fysiske bygget legger begrensninger på dem.

I dag er hun prosjektsjef Overlevering i Livsvitenskapsbygget – et komplekst prosjekt som skal bli landets største universitets- og sykehusbygg.

Hvordan oppleves det å være så verdidrevet i prosjektlederyrket? Hvordan merker Kjersti at hennes kompetanse kan skape gode ringvirkninger inn i prosjektene hun er en del av? Og hva er det som har gjort at hun velger å jobbe i Metier?

Tung faglig base

Kjersti har ingen lett faglig bakgrunn. Hun er utdannet sivilingeniør innen maskinteknikk, og har en master fra NTNU med fordypning i tilstandsbasert teknisk vedlikehold.

- Utdannelsen min gir meg en basis som gjør at jeg forstår det tekniske i prosjektarbeidet. Det kommer veldig godt med.

Hun startet arbeidslivet i IT-bransjen med utvikling av vedlikeholdssystemer, hadde en liten sving innom oljebransjen før hun i 2008 fant veien inn i det som den gangen het Hospitalitet, og som nå er en del av Metier.

- Det er samfunnsengasjementet som har ført meg hit. Her føler jeg at jeg kan bidra enda mer til noe positivt.

- Liker tanken på at verden skal bli et litt bedre sted

Kjersti har alltid hatt en fasinasjon over legeyrket, og et ønske om å gjøre en forskjell.

- Da jeg var yngre hadde jeg en hemmelig drøm om å bli arkitekt eller kirurg. Og om man tenker over det så er jo det å bygge sykehus en slags kombinasjon av de to tingene.

I utgangspunktet jobber Kjersti med sykehusprosjekter av alle mulige slag, og oppdragene omhandler alt fra vedlikehold av eksisterende bygg, til utvikling og bygging av nye sykehusbygg.

- Det er ikke likegyldig for meg hva slags bygg jeg bygger. Jeg er veldig opptatt av at ting skal gi mening. Det jeg gjør skal bidra positivt til livene rundt meg. Jeg liker tanken på at verden skal bli et litt bedre sted etter at jeg har satt mitt merke på den.

Les også: Møt Fanny: fra intensivsykepleier til prosjektleder

Opplever at Metier passer til egne verdier

For Kjersti er oppdragene hun kan være med på, avgjørende for hvor hun velger å jobbe. I Metier opplever hun at hun kan være tydelig på at hun er verdidrevet, og at det tas hensyn til.

- Jeg er tydelig på hvilke prosjekter jeg har lyst til å være med på. Det har jeg opplevd blir tatt godt imot hele veien. Jeg er ikke redd for at jeg bare blir plassert et sted.

Det tenker Kjersti er godt for kundene å vite også.

- Vi er med i prosjektene fordi vi genuint har lyst til å være i akkurat det prosjektet, og prosjektledere fra Metier går inn i oppdragene med stor iver nettopp på grunn av det.

Fleksibiliteten hos Metier er også noe Kjersti trekker frem som en av faktorene til at hun har valgt å bli her i seksten år.

- Jeg opplever at mine behov blir sett, og at jeg får lov til å legge opp hverdagen min på måten jeg trenger å gjøre det. Så lenge jeg utøver mitt ansvar er det viktig for meg at har kontroll over eget liv og egen måte å jobbe på.

Er med på å bygge for fremtidens forskning

Prosjektet Kjersti er inne i nå, kommer til å ha mye å si for forskning på mennesket og miljø fremover.

Livsvitenskapsbygget skal bli landets største universitets- og sykehusbygg, og vil knytte vitenskaper tettere sammen. Dette vil bidra til ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er. Du kan lese mer om Livsvitenskapsbygget her.

Kjersti jobber nå som prosjektsjef for overlevering på vegne av Statsbygg, og har vært i prosjektet siden 2018.

- Bygget er en hjørnesten i arbeidet med å forske på de uløste gåtene man har når det gjelder menneske og natur. Det skal bidra i arbeidet med å forske på mennesket på en tverrfaglig måte, og knytte sammen fagområder.

Livsvitenskapsbygget er et unikt megaprosjekt. Det er et stort, komplekst bygg som skal dekke mange forskjellige behov. Et så komplekst prosjekt møter utfordringer, og en av Kjerstis lidenskaper er å finne gode løsninger på disse utfordringene.

- Jeg får anledning til å bruke min kunnskap i prosjektledelse. Finnes det muligheter for å komme oss videre? Hva kan optimaliseres? Hvor er samarbeidsmulighetene, synergiene mellom forskjellige behov?

I arbeidet kjenner Kjersti at fagmiljøet hos Metier er godt å kunne vende seg til.

- Det er en trygghet i kollegene mine. Vi har en god base hvor man kan hente kunnskap fra om man trenger det. Og vi er så forskjellige, og har vår unike kompetanse som vi alle kan dra nytte av. Det er veldig verdifullt.

Vil du jobbe med noen av Norges største prosjekter?

Når vi nå skal styrke vår virksomhet innen bygg, helsebygg, industri og infrastruktur, ser vi etter deg som har kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.