Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

helse

08. mars 2024

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen?

Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire inclusion» - å inspirere til inkludering. Inkludering kan skape mer tilhørighet, og en følelse av relevans og mestring. Når vi rekrutterer, eller skal beholde og utvikle kvinnelige talenter i lederroller må vi ha dette med oss i alle sammenhenger.

I Metiers bærekraftstrategi er et av målene å utvikle flere kvinner til lederroller, og å motivere til ledelse. Vårt omvendt mentor-program er for begge kjønn, men er et av tiltakene som støtter positivt opp om dette målet. 50% av mentorene er kvinner.

Hva er omvendt mentoring?

Omvendt mentoring, der en yngre ressurs er mentor for en med lengre erfaring, har vært en positiv erfaring i Metier. Det sørger for at vi får flere perspektiver og et tettere bånd mellom generasjonene.

Vi har tatt en prat med mentorparet Charlotte Svelland Hauge, manager i Digital, og Kristin Bakke Romsaas, COO i Metier.

Hva har ordningen gitt dem? Hvordan tenker de dette kan gagne Metier, og hvordan kan dette inspirere til inkludering på arbeidsplassen?

- Denne ordningen sørger for at de yngre får en reell innvirkning på lederskapet i selskapet, forteller Kristin. Det er noe vi hele tiden streber etter – at de unge ser at de har muligheten til å påvirke retningen Metier går i.

En idé fra de yngre

Hvert år inviterer vår CEO Halvard Kilde med seg alle de yngre konsulentene til hytta på Danebu. Her får de unge mulighet til å bli kjent med hverandre, og til å bidra inn mot problemstillinger knyttet til Metiers overordnede strategi

- Det var på en av disse turene ideen kom frem, forteller Charlotte. Det kom opp i en workshop at en slik ordning kan gi de unge mulighet for innsyn i hva det vil si å være leder.

I etterkant av turen kom de unge med tilbakemelding til ledergruppa. Dette var et av forslagene som ble besluttet å prøve.

Les også: Alltid på jakt etter nye utfordringer som betyr noe

Hvordan fungerer ordningen?

Det ble åpent for alle opp til manager-nivå å kunne søke. I søknaden måtte de unge fortelle om sin motivasjon, bakgrunn, og sine interesseområder.

- Ut fra dette valgte vi ut kandidater og satte opp par som passet sammen og understøttet interessegrunnlaget til mentoren, forklarer Kristin. Menteene er medlemmer av ledergruppa, og andre utvalgte ledere.

Charlotte søkte som mentor og ble satt sammen med COO Kristin Romsaas.

- Kristin er eier av ordningen, og hun er COO for Metier. Metier ble i fjor kjøpt opp av Tetra Tech, så jeg får tilgang på et helt unikt perspektiv i en viktig tid for selskapet fra en dyktig leder, smiler Charlotte.

Læring for begge parter

Årets tema for Kvinnedagen handler om å skape tilhørighet, en følelse av å være relevant, og å føle mestring. Det opplever Kristin og Charlotte at ordningen gir dem.

- Vi hadde et oppstartsmøte hvor vi delte hva vi begge ønsket å få ut av ordningen, forteller Charlotte.

Kristin hadde 3 hovedmål for hva hun ønsket å fokusere på i løpet av året ordningen varte. Ett av de var at Metier skal være et bra sted å være.

- Så er det min oppgave som mentor å sette form og farge på det hele, forklarer Charlotte.

De to har et møte annenhver uke, hvor Kristin sender over et tema eller en konkret problemstilling hun vil diskutere. Dette er alltid noe knyttet til de tre hovedmålene som er satt. Et viktig poeng for begge parter er at Charlotte skal fungere som en sparringspartner.

- Hun er ikke en «doer» i disse møtene, sier Kristin. En mentor, ikke en assistent. Det er viktig å huske på.

Les også: Skaper ringvirkninger med kompetanseheving

Får et unikt innblikk

Charlottes hovedmotivasjon for å søke var et ønske om å få innblikk i de daglige problemstillingene til en leder, hvordan det er å være leder i Metier og hvordan ledergruppen jobber sammen.

- Det er spennende å kunne hjelpe til med problemstillingene Kristin står overfor som leder, gjøre research, og komme med min mening. Jeg kjenner at jeg lærer mye, at jeg blir mer påkledd.

Mye av det Charlotte har lært det siste året har hun også dratt nytte av i kundeoppdrag.

- Det jeg har lært i møtene med Kristin har jeg tatt med meg ut i mine prosjekter. Innblikket i hvordan en leder tenker, og alle de komplekse problemstillingene som ligger bak, er veldig nyttig.

- Gjør oss som ledere bedre

Kristin kjenner også at hun har fått mye ut av ordningen.

- Denne ordningen gjør oss om ledere bedre, sier Kristin.

Charlotte ser problemstillinger og temaer fra en ansatts perspektiv. Det at hun har en annen bakgrunn og kommer fra en annen generasjon har også sine fordeler. Kristin påpeker blant annet at Charlotte har bedre kompetanse når det kommer til ting som teknologi, AI og sosiale medier.

- Hun gir meg også verdifull innsikt i hvor mye av vår kommunikasjon som faktisk kommer ut til de ansatte, og hvordan den tolkes. Kommunikasjon er ekstremt viktig for å sikre ansatt-tilfredshet, så det har vært nyttig læring for meg. Hun gir meg veldig gode råd.

Innsikt for fremtidige ledere

Et av målene med ordningen var å gi unge talenter, som ønske seg lederroller, muligheten til å prøve dette ut. Det er viktig å få innsikt i hva det faktisk innebærer å være leder, fastslår Kristin.

- Det er mye positivt ved å være leder, men som leder står du også i mange utfordrende situasjoner som må håndteres. Lederen er blant annet den personen folk ser til og peker på når ting ikke fungerer.

Charlotte har mye av det som skal til for å bli en god leder, fastslår Kristin med et smil.

- Da er det nyttig å få innsikt i flere sider av lederrollen sånn at hun vet hva hun går til når muligheten dukker opp.

Charlotte setter også pris på det at Kristin setter av tid til mentormøter i en veldig travel arbeidshverdag.

- Jeg opplever at jeg blir investert i, og det gjør meg motivert, forteller hun.

Les også: Klar for å gjøre endring mulig

Hvorfor er omvendt mentoring viktig?

Om vi vil utvikle gode ledere, må man investere i talenter tidlig i karrieren. Omvendt mentoring gir unge personer muligheten til å jobbe med lederne i Metier, samtidig som det gir ledere mulighet til å få andre perspektiver og kunnskap. Det er vinn-vinn for begge parter.

- Jeg mener denne ordningen bidrar til inkludering, sier Charlotte. Vi mentorer blir kjent med ledergruppen, deres roller og ansvar. Det at ledere som Kristin gjør seg tilgjengelig for dette mener jeg kan inspirerer unge kvinner til å se muligheter. Hun er en rollemodell.

Kristin har også en klar oppfordring til andre ledere der ute.

- Finn gode måter å løfte yngre talenter i bedriften på. Det får vi mye ut av – både i organisasjonen og i samfunnet, men også på et personlig plan som ledere. Og ta et ekstra ansvar for å løfte unge kvinner. Det trenger vi virkelig.

Årets kampanjetema for kvinnedagen understreker den avgjørende rollen inkludering spiller for å oppnå likestilling. Det krever handling for å bryte ned barrierer, utfordre stereotypier og skape miljøer der kvinner blir verdsatt og respektert.

God kvinnedag, 8. mars.

Bli med å gjøre endring mulig

Vi løser utfordringer som betyr noe. Hos oss kan du være med på å utvikle, og endre virksomheter, prosesser – faktisk hele samfunnet vi lever i. Det å skape varige verdier, for flest mulig mennesker, på en bærekraftig måte, er det som driver oss. For å få til det trenger vi deg. 

Les mer om oss og våre muligheter her.

Konsulent i Metier

Har du lest?

Gokstad Akademiet og Metier: Nytt akademisk samarbeid

Gokstad Akademiet og Metier: Nytt akademisk samarbeid

Vi har inngått et nytt og svært spennende akademisk samarbeid med Gokstad Akademiet for å kunne levere praktisk utdanning i prosjektledelse. Gokstad Akademiet er en NOKUT-akkreditert fagskole etablert i Sandefjord i 2020. Gjennom Gokstad Akademiet får vi nå mulighet...