Guide: Slik velger du rett sertifisering

Dokumenter din kunnskap

Store norske og internasjonale virksomheter krever i økende grad dokumenterte kunnskaper i prosjektledelse ved ansettelser og i anbudssammenheng.

En sertifisering som formaliserer den enkeltes kompetanse, gir tiltro til egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder, kommer både deg som individ og selskapet du arbeider for til gode. Det finnes mange forskjellige måter å tilegne seg en sertifisering på.

Hva innebærer det å bli sertifisert?

Å bli sertifisert er en formell prosess som bevitner at du er i besittelse av en bestemt kompetanse på et definert nivå. Det å ta en sertifisering er ikke nødvendigvis en utvikling av faglig forståelse eller opplæring i gjeldende praksis, men mer en bekreftelse på at man behersker teorien.

I fagene prosjektledelse, program/porteføljeledelse og smidig har man i dag flere typer sertifiseringer. Hvis du er usikker på hvilken sertifisering som passer for deg, kan det være lurt å stille seg selv følgende spørsmål:

 • Innenfor hvilket område ønsker du å utvikle deg i?
 • Hva slags prosjekter jobber du i eller ønsker du å jobbe med?

Sertifisering - hvor begynner jeg?

Vi tilbyr flere ulike sertifiseringskurs. Her får du oversikten sortert på fagområde:

Prosjektledelse

 • PRINCE2 Foundation. PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent metode for prosjektledelse, som er svært fleksibel og kan tilpasses de fleste prosjekter, bransjer og organisasjoner.
 • PRINCE2 Practitioner. Om du allerede har sertifisert deg for PRINCE2 Foundation, og ønsker å gå videre med en dypere forståelse for prosjektarbeid, er dette rette sertifisering for deg.
 • Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller i prosjekter der kostnadsestimering er sentralt.
 • Certified Planner and Scheduling Professional (PSP) er en verdensanerkjent sertifisering fra AACEI som passer for deg som jobber med planlegging i komplekse prosjekter i både offentlig og privat sektor.
 • Verdistyrt prosjektutvikling er en sertifisering og en veileder som lærer deg hvordan du maksimerer verdien av investerte midler i byggeprosjekter.
 • Half Double Foundation er en hybrid prosjektledelsesmetode som passer for alle i en prosjektorganisasjon.

Program- og porteføljestyring

 • MSP® Foundation (Managing Successful Programmes) er et kurs der du lærer beste praksis for styring og ledelse av programmer
 • MSP Practitioner (Managing Successful Programmes) Om du allerede har sertifisert deg som MSP Foundation så lær du i dette kurset hvordan du tilpasser og bruker metoden til et gitt scenario.
 • MoP® Foundation (Management of Portofolios) er en sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring.
 • MoP® Practitioner (Management of Portofolios)er en sertifisering som lærer deg beste praksis for anvendelse av portoføljestyring.

Smidig

 • PRINCE2 Agile Foundation. Her lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt. Sertifiseringen egner seg for deg som allerede jobber i prosjekter og benytter smidige metoder.
 • PRINCE2 Agile Practitioner. Her får du en videregående forståelse for bruk og tilpasning av PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder.
 • ScrumMaster passer for alle som vil lære mer om den smidige måten å jobbe på, samt hvordan du kan jobbe som en ScrumMaster og medlem av et Scrum-team.
 • Scrum Product Owner passer for alle som vil lære mer om forretningssiden av prosjekter, og spesielt for deg som jobber som produkteier, forretningsanalytiker, prosjektleder, produktleder, teammedlem eller dataanalytiker.
 • Leading SAFe gir deg kunnskap om anvendelse av lean og smidige prinsipper basert på Scaled Agile Framework, og passer for ledere, program- og prosjektledere, endringsledere, smidige coacher og andre som jobber med smidig utvikling i stor skala.
 • AgileSHIFT er en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og bedriftskultur, og passer for ledelere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling.
 • Half Double Foundation er en hybrid prosjektledelsesmetode som passer for alle i en prosjektorganisasjon.
 • AgileCoach passer for deg som ønsker å få en solid forståelse av rollen som en smidig trener slik at du kan bistå enkeltpersoner, team eller organisasjoner på deres smidige reise.

Forsatt usikker? Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg å finne rett sertifisering for deg og din virksomhet.