Steffen Sutorius digitaliserte Norge fra hjemmekontoret, nå er han i Metier

helse

17. januar 2024

Hvordan bygger man opp et nytt direktorat under en nasjonal krise? Den erfaringen har Steffen Sutorius. Som tidligere administrerende direktør for Digitaliseringsdirektoratet, fikk han erfare hva som kreves når et nytt direktorat skal bygges. Samtidig var det nødvendig å bygge nye nødvendige digitale tjenester under den globale pandemien – alt fra hjemmekontoret.

Nå når Steffen har kommet tilbake til oss i Metier, tar han med seg viktige erfaringer inn i rollen som Business Director med ansvar for offentlig- og helsesektor i Management Consulting.

Vi har tatt en prat med Steffen for å høre hvordan han opplevde sin tid i Digdir, og hva som gjorde at han har valgt å vende snuta tilbake til Metier etter sin tid som toppleder i det offentlige.

Fra konsulent i Metier til administrerende direktør

Steffen har jobbet i Metier tidligere. Blant annet som leder for konseptvalg og forretningsplaner i divisjonen Management Consulting.

- Den gang jobbet jeg mye med tidligfaseprosjekter og analyser, blant annet i forbindelse med oppkjøp, nytt sykehus i Vestfold, nytt sykehus i Drammen, nytt regjeringskvartal og med offentlige anskaffelser.

Da det som den gang het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) så etter en ny administrerende direktør i 2016, var erfaringene og tiden hos Metier verdifull og viktig for at Steffen ble vurdert, og til slutt fikk rollen.

-Arbeidet jeg hadde gjort hos Metier ga meg viktig erfaring både fra offentlig og privat sektor. Jeg hadde nok ikke vært så aktuell for jobben, hadde det ikke vært for tiden i Metier.

Etablerte Norges første Digitaliseringsdirektorat fra hjemmekontoret

I tiden utenomhus har Steffen ledet Difi gjennom omstillinger, og vært med på å etablere Norges første Digitaliseringsdirektorat (Digdir). Fokuset på digitalisering økte stadig, og regjeringen lanserte en ny digitaliseringsstrategi sommeren 2019. Norge trengte et direktorat som kunne bistå som en faginstans på dette feltet på tvers av sektorer. Derfor ble det i mars/april 2019 bestemt at Difi skulle slås sammen med Altinn og deler av informasjonsforvaltningsmiljøet i Brønnøysundregistrene, og at Digitaliseringsdirektoratet skulle opprettes fra 1. januar 2020.

Så kom korona-pandemien, og det som allerede var en hektisk prosess fikk ytterligere press.

- Det var en helt ny situasjon som ingen hadde opplevd før. Virksomhetene måtte betjene innbyggerne på en helt annen måte, og behovet for nye digitale tjenester ble akutt. Samtidig måtte vi finne gode arbeidsformer fra våre separate hjemmekontor i en tid preget av usikkerhet for mange.

De løsningene som allerede var på plass var over natten ikke tilstrekkelige lengre, og digitaliseringsarbeidet måtte skje i rekordfart.

- Det var ikke lengre mulig å møte opp på et kontor. Næringslivet hadde behov for kompensasjonsordninger, og innbyggerne måtte betjenes digitalt. Det måtte derfor utvikles nye digitale løsninger i rekordfart for at vi skulle kunne holde samfunnet i gang.

Steffen opplevde at det oppsto en giv i teamet som var gøy å være med på.

- Lagfølelsen ble et slags mantra – vi jobbet sammen for å hjelpe innbyggerne i en krise. Jeg er stolt av hva mine kolleger og andre kolleger i offentlig sektor fikk til i den perioden.

Balansegangen mellom tillit og oppfølging

Unntakssituasjonen brakte også med seg læring som Steffen tar med seg videre. For det akutte behovet gjorde at direktoratet måtte jobbe på en helt annen måte enn det man er vant til i digitale prosjekter. Det som før kunne tatt flere år med utrednings – og gjennomføringsfaser, måtte løses fortest mulig. Nye digitale tjenester ble lansert på rekordtid - gjerne i samarbeid med flere andre etater.

- De tradisjonelle strukturene ble satt til side, og vi opplevde at vi klarte å jobbe bra uten dem. Vi måtte bare levere.

For å få til dette, var tillit til medarbeiderne helt avgjørende. Organisasjonen måtte legge til side de tradisjonelle prosjektstrukturene.

- Men vi klarte jo å levere! Når vi jobber fra hvert vårt hjemmekontor, er det heller ikke like store muligheter for oppfølging. Det fører til at man må stole på at folk gjør det de skal, og tar de riktige beslutningene. Det gjorde de selvfølgelig. Alt ble levert på tid, og alt fungerte. I hverdagen etter pandemien blir dette kanskje litt ekstremt, men det viser at man må finne balansegangen mellom tillit og oppfølging.

Tilbake til et mer innflytelsesrikt Metier

Da tiden var inne for å se seg rundt etter nye utfordringer, gikk tanken kjapt tilbake til Metier.

- Jeg hadde gode minner fra Metier, og husket det som en plass med faglig dyktige og hyggelige kolleger, uten spisse albuer, og med en lydhør og god toppleder. Det har ikke forandret seg.

Samtidig fant Steffen en organisasjon som har blitt større og mer innflytelsesrik, uten at ånden og holdningene har forandret seg.

- Metier har en flat struktur og en kultur som er unik. Her lever og ånder vi for det vi har definert som vårt samfunnsoppdrag. Det satt jeg pris på da jeg jobbet her sist, og det er grunnen til at jeg ønsket meg tilbake. Det har skjedd en vekst i selskapet, og vi har styrket oss på nye fagområder. Fokuset på fornybar energi og det grønne skiftet har blitt større.

Les også: - Omstillingen krever gode hoder

Skal med mot målet om å bidra til bærekraftig utvikling

Nå har Steffen fått ansvaret for helsesektoren og offentlig sektor i Management Consulting. Dette er områder der det kommer til å skje mye fremover.

- Det forventes stadig bedre tjenester fra offentlig sektor, og vi må omstille oss hvis vi skal levere bedre tjenester og samtidig opprettholde den gode velferdsstaten vi har, sier Steffen.

Metier har som mål å være en positiv samfunnsaktør, og vi skal være med på å sørge for at de midlene vi har blir brukt på en måte som gir mest mulig verdi, konstaterer han.

-Gjennom det året jeg har vært her nå, har jeg fått lov til å jobbe tett opp mot ledelsen i mange virksomheter. Som leder er jeg operativ. Det er noe jeg setter pris på. Jeg skal jobbe sammen med teamet mitt for å løse utfordringene vi blir satt til å løse. Fellesskapsfølelsen er sterk i Metier, og er du litt fleksibel har du mulighet til å få kunnskap og erfaring på veldig mange ulike fagområder.

Vil du bidra med å løse morgendagens utfordringer?

Begynner du å jobbe hos oss vil du ta del i et profesjonelt, dynamisk og fagsterkt miljø. For øyeblikket er vi på jakt etter erfarne konsulenter innen samferdsel, helse og offentlig forvaltning, i tillegg til konsulenter med prosjektkompetanse. 

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.