Metier lanserer smidigskolen

helse

12. juni 2023

I en verden i konstant utvikling, hvor kompleksitet, usikkerhet og rask endring er normen, blir smidige metoder, arbeidsmåter og organisatoriske strukturer stadig viktigere. Når vi står overfor uforutsigbare forhold, streber smidige team og organisasjoner etter effektivitet gjennom tilpasningsdyktighet og fleksibilitet.

I lys av dette lanserer vi nå Smidigskolen, som gir en solid grunnmur for smidig praksis, samt kunnskapen og verktøyene du trenger for å implementere smidig tankesett og smidige arbeidsformer effektivt – enten du er leder eller del av et team som skal jobbe smidig.

Gir dokumentert kompetanse innen smidig

Frem til nå har vårt kurstilbud knyttet til kompetanseutvikling innen smidig bestått av enkeltstående sertifiseringer. Gjennom smidigskolen har vi nå satt sammen en kurspakke som gir deg dokumentert kompetanse innen smidig.

Smidigskolen består av fire av våre mest populære og praktiske kurs innen smidig;

Til sammen gir disse den innsikten og forståelsen du trenger enten du skal lede eller delta i prosjekter eller initiativer som følger smidige metoder.

Vi har satt sammen indrefileten fra ulike metodeverk og retninger, som adresserer hvordan man organiserer seg og samhandler i smidige virksomheter. Kursene tar også opp hva det innebærer å være leder i en smidig virksomhet.

Deltakere kan velge å enten ta hele kursløpet, eller plukke enkeltkurs etter behov. Kursene gjennomføres som klasseromsundervisning der dagene består av en kombinasjon av undervisning, erfaringsutveksling, refleksjoner og diskusjoner blant deltakerne, samt praktiske gruppeoppgaver.

Det å henge med i den digitale utviklingen er avgjørende for dagens bedrifter. Smidigskolen vil skape mer helhetlig verdi og nytte for våre kunders virksomheter. Verdien kommer av å adressere hele verdikjeden gjennom smidig styring, organisering og gjennomføring. Dette vil gjøre våre kunder raskere og mer kosteffektive.

Har du lest?

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...