Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

helse

30. april 2024

Er det vi tenker på som spesialkompetanse overførbart?

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. De siste i Direktoratet for e-helse, der hun til slutt ble konstituert divisjonsdirektør.

- Gjennom karrieren har jeg jobbet med krevende, komplekse digitaliseringsoppgaver i en sektor med stor aktørkompleksitet, forteller Marianne.

Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.

Hva er nye Altinn?

Programmet «Nye Altinn» er et tverretatlig program med ansvar for moderniseringen av Altinn i perioden 2024-26. Dagens Altinn-plattform skal byttes ut, og alle virksomheter som bruker plattformen må reetablere sine tjenester på ny, moderne utgave innen juni 2026.

Altinn og ID-porten er samfunnskritiske fellesløsninger som må moderniseres, både for å håndtere den store veksten de står overfor, og tilfredsstille krav til sikkerhet. Disse løsningene berører alle offentlige digitale tjenester, mange av de samfunnskritiske.

I tillegg til å være viktig for enkeltpersoner, er det også 500 etater, fylkeskommuner og samarbeidspartnere som benytter seg av Altinn. Næringslivet sender årlig over 94 millioner meldinger og skjema i tjenesten. Da sier det seg selv at dette er en stor, kompleks overgang.

Marianne har rollen som Programleder på vegne av programeier Digitaliseringdirektoratet (Digdir). Hun leder blant annet et programkontor som koordinerer arbeidet med å utvikle den nye plattformen, og sikrer at alle tjenesteeiere reetablerer sine tjenester her.

Les mer om moderniseringen av Altinn her.

Samfunnsverdi står stadig i sentrum

Da Marianne tok steget over i konsulentbransjen i 2023, var en av grunnene til dette valget at hun hadde mulighet til å bruke sin kompetanse på en annen måte enn tidligere, for å kunne bidra til enda mer samfunnsnytte.

- Dette er det som driver meg og som gjennomsyrer meg i alt jeg gjør; et ønske om å bidra til å gjøre hverdagen litt enklere for flere mennesker. Det får jeg absolutt gjort gjennom dette oppdraget.

Marianne føler seg heldig som får lov til å jobbe med oppdrag med stor samfunnsverdi.

- Å få være med på noe så samfunnsnyttig er gøy. Jeg jobber med mange flinke folk som sitter inne i store prosjekter.

Les også: Kontinuerlig tjenesteutvikling gjør Oslo til en bedre by

Viktig, overførbar erfaring

- Man forstår ikke alltid verdien av kompetansen fra ett sted, og hvordan den kan være en kompetanse andre etater trenger. Gjennom dette oppdraget ser jeg akkurat hvor verdifull erfaringen min er, og hvordan jeg kan benytte meg av den i mange forskjellige sammenhenger.

Erfaringen fra helsesektoren spesielt er noe hun kjenner hun har stor nytte av, uavhengig av hvilken sektor hun nå jobber i.

-Helsesektoren har aktørkompleksitet. Det å ha håndtert så mange variabler, så mange interessenter med sine mål, har jeg hatt stor nytte av i oppdraget jeg nå sitter i for Altinn. Den erfaringen ruster meg, og i forlengelse Metier, til å bistå kunder som skal håndtere store, komplekse endringer.

- Noe å bryne seg på

Nye Altinn er et unikt program, som krever god erfaring hos de som skal sitte i førersetet. Mariannes unike kombinasjon av faglig kompetanse og praktisk erfaring fra liknende programmer i helsesektoren, gjorde at hun var riktig dame for rollen.

- Evne til å håndtere variabler, kombinert med tverrdepartemental erfaring er avgjørende her. Det er virkelig godt å vite at jeg kan bidra på en så konkret måte inn i en fornyelse som har alt å si for mange av samfunnets funksjoner. Samtidig er dette programmet litt å bryne seg på. Jobben består i stor grad av å løse utfordringer og få ned risiko.

En av hovedutfordringene Marianne ser i slike store programmer er prioriteringer.

- Når det er så mange, ulike og viktige interessenter i et program, må det gjøres prioriteringer. Å prioritere mellom kvalitet, tjenester, etater og liknende for å komme i mål i tide er selvfølgelig noe som kan bli vanskelig. Da må vi sørge for at vi har det riktige informasjonsgrunnlaget, og at vi er enige om noen prinsipper på tvers av programmet. Det skal vi få til.

Les også: Steffen Sutorius digitaliserte Norge fra hjemmekontoret, nå er han i Metier

Hva er forskjellen på å være konsulent og å jobbe i det offentlige?

Sist vi snakket med Marianne, hadde hun nettopp hoppet fra et liv som offentlig ansatt, til et liv som konsulent. Hva er det hun opplever som den største forskjellen på disse to arbeidssituasjonene nå?

- Som konsulent opplever jeg at du leies ut for å være i en dedikert oppgave og rolle. Jeg får jobbe mer med å løse denne spennende oppgaven, uten forstyrrelser av andre ting som admin-oppgaver og liknende. Jeg skal levere en verdi, og den verdien er mitt hovedfokus.

Noe av grunnen til at Marianne valgte å gå over på andre siden av bordet, var mulighetene Metier har i form av kunder og oppdrag, og det sterke fagmiljøet hun visste Metier Digital hadde.

-Jeg har også fått det vi snakket om sist bekreftet gjennom både kolleger og oppdraget jeg er i nå. Den spennende kundeporteføljen Metier har, at det representerer samfunnsaktørene som gjør en forskjell. Du bidrar til samfunnsverdi – det er en del av Metiers profil, og det er noe jeg ser i praksis.

 

 

Vil du være med å ta vår digitale virksomhet til nye høyder?

I dag er Metier mest kjent for å være Norges beste prosjektledermiljø, og det skal vi fortsette med å være. Samtidig har vi kommet langt i å være en toneangivende virksomhet innen digitalisering. Våre ambisjoner strekker stadig lengre, og nå ønsker vi å være en ledende bedrift innen teknologi og rådgivning.

Har du lest?

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Omvendt mentoring – dette har vår COO lært av Charlotte

Hvordan kan vi inspirere unge, kvinnelige ledertalenter, og samtidig sørge for at de unges stemmer blir hørt hos nettopp ledelsen? Leder- og styreverv er fremdeles mannsdominert, og det er en viktig oppgave å utjevne forskjellene. Tema for årets kvinnedag er «inspire...

Løft for området bak Colosseum

Løft for området bak Colosseum

Fridtjof Eiendom har transformert området bak Colosseum Kino fra grått og skyggefullt til en levende del av Majorstuen. Da reMarkable nå i februar flyttet inn i sitt nye hovedkontor, markerte det en viktig milepæl i utviklingen av området, samtidig som reMarkable har...